Meny

PBL – praktisk tillämpning och de senaste nyheterna

En heldagsutbildning som ger dig grundläggande kunskaper i 2011 års plan– och bygglag (PBL) och de senaste nyheterna. Utbildningen lägger stort fokus på praktisk tillämpning av lagen. Utbildningen går bland annat igenom de intresseavvägningar som ska göras vid detaljplanering och bygglovsgivning, plansystemet med översiktsplaner och detaljplanering och kraven på byggnader

Plats 
Citykonferensen, Stockholm
Datum 
onsdag, september 25, 2019