Meny

Expertsvar

Vem ansvarar för service av vitvaror?

Vi har renoverat ett pentry i en kontorsfastighet och ställt in en diskmaskin. Efter sex månader från godkänd slutbesiktning började diskmaskinen strula. Är det vårt ansvar att sköta service och reklamation och vilka garantiregler gäller vid just vitvaror? AB 04 ingår i vårt avtal.

Svar: Ni ansvarar för fel som framträder under garantitiden vilken som huvudregel för material är två år enligt AB 04 kap 4 § 7 och som huvudregel fem år enligt ABT 06 kap 4 § 7 om ingen längre garantitid avtalats.

Om felet beror på vanvård, onormalt brukande eller annat som kan hänföras till beställaren så ansvarar ni inte för felet förutsatt att felet inte beror på att drift- och skötselinstruktioner eller dylikt som kunden fått från er är felaktiga.

Under garantitiden är det ni som i så fall ska bevisa att det inte är ett ursprungligt fel på varan utan att det orsakats av beställaren.

Entreprenadjuristerna hjälper läsarna att reda ut kniviga juridiska spörsmål. Claes Sahlin, Maria Andersson, Olof Johnson, Carina Utterström Mace, Martin Peterson och Rakel Frölich från Stockholms Byggmästareförening och från Sveriges Byggindustrier.

Har du också en fråga till våra experter?
Mejla din fråga till expertsvar@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Entreprenadjuridik
Hur länge gäller mitt anbud?
Entreprenadjuridik
Min beställare kräver säkerhet under hela garantitiden som är 5 år med åberopande av AB 04. Är detta korrekt?
Entreprenadjuridik
Får besiktningsmannen förlänga garantitiden när det är oklart om fel föreligger?
Entreprenadjuridik
Får man avbryta pågående arbeten om inte beställaren betalar?
Entreprenadjuridik
Om vi lämnar ett indikativt anbud – vad får det för konsekvenser?
Entreprenadjuridik
När används incitamentsavtal och hur funkar det?
Entreprenadjuridik
Min underentreprenör fakturerar från ett nytt bolag. Måste jag acceptera det?
Entreprenadjuridik
Måste entreprenören alltid ”finstäda”?
Entreprenadjuridik
I entreprenadkontrakt ställs ibland krav på skriftlig form. Räcker det med e-post?
Entreprenadjuridik
Får beställarens projektledare beställa ÄTA-arbeten?