Meny

Expertsvar

Vad gäller för rangordning i kontraktshandlingar?

Vi har lämnat anbud på ett arbete åt en privat beställare och ska nu skriva på ett kontrakt. Vid genomläsning av kontraktet upptäckte vi att beställaren har flyttat ned vårt anbud så att det är rangordnat sist av alla kontraktshandlingar. Kan vi gå med på det?

Svar: Det bra att ni läste igenom kontraktet noggrant och upptäckte att er beställare gjort en ändring i prioritetsordningen mellan kontraktshandlingarna.

Enligt huvudregeln i AB 04/ABT 06 så är anbudet rangordnat före förfrågningsunderlaget men efter eventuell beställning. Anledningen till det är att man i sitt anbud har tagit ställning till det som efterfrågas i förfrågningsunderlaget.

I ert fall innebär en nedflyttning av anbudet att om ni lämnat reservationer eller på annat sätt angivit något som avviker från beställarens förfrågningsunderlag så kommer det inte att gälla. Om ni vill att era reservationer ska gälla gentemot beställaren måste ni antingen flytta upp ert anbud före förfrågningsunderlaget i rangordningen eller lyfta fram och skriva in reservationerna direkt i kontraktet.

Entreprenadjuristerna hjälper läsarna att reda ut kniviga juridiska spörsmål. Claes Sahlin, Maria Andersson, Olof Johnson, Carina Utterström Mace, Martin Peterson och Rakel Frölich från Stockholms Byggmästareförening och från Sveriges Byggindustrier.

Har du också en fråga till våra experter?
Mejla din fråga till expertsvar@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Entreprenadjuridik
Får besiktningsmannen förlänga garantitiden när det är oklart om fel föreligger?
Entreprenadjuridik
Får man avbryta pågående arbeten om inte beställaren betalar?
Entreprenadjuridik
Om vi lämnar ett indikativt anbud – vad får det för konsekvenser?
Entreprenadjuridik
När används incitamentsavtal och hur funkar det?
Entreprenadjuridik
Min underentreprenör fakturerar från ett nytt bolag. Måste jag acceptera det?
Entreprenadjuridik
Måste entreprenören alltid ”finstäda”?
Entreprenadjuridik
I entreprenadkontrakt ställs ibland krav på skriftlig form. Räcker det med e-post?
Entreprenadjuridik
Får beställarens projektledare beställa ÄTA-arbeten?
Entreprenadjuridik
Ingår samordning av arbetarskydd vid övertagande av samordningsansvar som regleras i AB 04 kap 3 § 9?
Entreprenadjuridik
Vilket standardavtal ska användas när man utför ROT-arbeten på uppdrag av privatpersoner?