Meny

Expertsvar

Utformnings- eller egenskapskrav?

Hej! När man söker bygglov så görs det skillnad på utformningskrav och tekniska egenskapskrav – hur skiljer jag ut dem?/Olof

Svar: Hej Olof! Utformningskraven har sitt ursprung i 8 kap §§ 1–3 PBL och i 3 kap §§ 1–6 PBF. Sedan finns det krav på tomter i 8 kap. § 9 PBL. Dessa bestämmelser, som handlar om utformningen av tomter och byggnader med avseende på ”lämplighet för avsett ändamål” samt ”tillgänglighet och användbarhet”, ska prövas i samband med bygglovsansökan, säger lagen. I BBR avsnitt 3:1, 3:2 samt 3:5 preciseras kraven på ”lämplighet för avsett ändamål” samt ”tillgänglighet och användbarhet”.

Dock innehåller dessa avsnitt både tekniska egenskapskrav och utformningskrav. För att skilja dem åt så finns vägledning i BBR avsnitt 3:111 respektive 3:211. De tekniska egenskapskraven för byggnader samt övriga krav i BBR hanteras i samband med det tekniska samrådet och startbeskedet. 

/Martin Äng och Anders Lindgren, experter på Svensk Byggtjänst

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Anders Lidgren och Martin Äng, bygginformatörer hos Svensk Byggtjänst, svarar på läsarnas frågor om lagar och regler.

Har du också en fråga till våra experter?
Mejla din fråga till expertsvar@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Lagar & Regler
Hej! Jag har hört något om krav på IMD i flerbostadshus – vad innebär det? /Ingvild
Lagar & Regler
Hej! I BBR avsnitt 6:322 om dagsljuskrav hänvisas till SS 91 42 01 för beräkning av fönsterglasarea. Denna standard är ju upphävd – hur gör vi då? /Stefan
Lagar & Regler
Hej! När man söker bygglov så görs det skillnad på utformningskrav och tekniska egenskapskrav – hur skiljer jag ut dem?/Olof
Lagar & Regler
Är attefallshus och komplementbyggnad samma sak? / Theresa
Lagar & Regler
Hej! Måste man alltid projektera och bygga enligt Boverkets konstruktionsregler? /Niclas
Lagar & Regler
Hej! I BBR står det ”rum avsedda för människor att vistas i mer än tillfälligt” respektive ”vistas i tillfälligt” – hur förstår man det?/Anton
Lagar & Regler
Hej! Tidigare i år kom ändringar i konstruktionsreglerna, kan vi bygga enligt dem nu? /Oddrun
Lagar & Regler
I Boverkets byggregler, BBR, finns något som heter ”allmänt råd” – hur förhåller man sig till dessa?
Lagar & Regler
Hur hänvisar man till Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd, BBR, i dokument av olika slag?

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.