Meny

Expertsvar

Utförandeentreprenad 
eller totalentreprenad?

Vad är skillnaden mellan en utförandeentreprenad och en totalentreprenad?

Svar: Det är två olika entreprenadformer som reglerar ansvaret som en entreprenör respektive beställare tar för slutprodukten. I standardavtalen AB 04 och ABT 06 finns definitioner på detta. I en utförandeentreprenad svarar beställaren för projekteringen och entreprenören för utförandet. Detta innebär att beställaren tar fram bygghandlingar och är ansvarig för sina konstruktioner och tekniska lösningar. I en totalentreprenad anges istället att entreprenören i förhållande till beställaren svarar för projekteringen och för utförandet. Här tar således entreprenören ett större ansvar för slutprodukten än vid utförandeentreprenaden. Vid en totalentreprenad har beställaren ett ansvar att ange vilka krav på olika funktioner som entreprenaden ska uppfylla. Entreprenören har sedan ett ansvar är att se till att ta fram konstruktioner etc som lever upp till kraven. Det är inte ovanligt att det förekommer totalentreprenader där beställaren också har föreskrivit tekniska lösningar. I de fallen ska entreprenören anpassa entreprenaden så att kraven i övrigt uppfylls. Dessa två förväxlas ofta med upphandlingsformerna delad entreprenad och generalentreprenad vilka endast beskriver hur avtalsstrukturen ser ut.

Entreprenadjuristerna hjälper läsarna att reda ut kniviga juridiska spörsmål. Claes Sahlin, Maria Andersson, Olof Johnson, Carina Utterström Mace, Martin Peterson och Rakel Frölich från Stockholms Byggmästareförening och från Sveriges Byggindustrier.

Har du också en fråga till våra experter?
Mejla din fråga till expertsvar@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Entreprenadjuridik
Får besiktningsmannen förlänga garantitiden när det är oklart om fel föreligger?
Entreprenadjuridik
Får man avbryta pågående arbeten om inte beställaren betalar?
Entreprenadjuridik
Om vi lämnar ett indikativt anbud – vad får det för konsekvenser?
Entreprenadjuridik
När används incitamentsavtal och hur funkar det?
Entreprenadjuridik
Min underentreprenör fakturerar från ett nytt bolag. Måste jag acceptera det?
Entreprenadjuridik
Måste entreprenören alltid ”finstäda”?
Entreprenadjuridik
I entreprenadkontrakt ställs ibland krav på skriftlig form. Räcker det med e-post?
Entreprenadjuridik
Får beställarens projektledare beställa ÄTA-arbeten?
Entreprenadjuridik
Ingår samordning av arbetarskydd vid övertagande av samordningsansvar som regleras i AB 04 kap 3 § 9?
Entreprenadjuridik
Vilket standardavtal ska användas när man utför ROT-arbeten på uppdrag av privatpersoner?