Meny

Expertsvar

Undvik missförstånd med tydlig hänvisning

Hur hänvisar man till Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd, BBR, i dokument av olika slag?

Svar: I exempelvis upphandlingsdokument, bygghandlingar, förslag till kontrollplan med mera behöver man ofta ange referens till de aktuella regler som gäller för projektet. För att minimera risken för missförstånd i ett byggprojekt är det viktigt att göra en tydlig hänvisning till aktuella författningar, så att alla inblandade vet vilken version som gäller för entreprenad och avtal. Svenska författningar och ändringar av författningar har i regel alltid en identifikation, eller löpnummer. För Boverkets föreskrifter så heter det BFS-nummer. Grundförfattningsnumret för Boverkets byggregler, BBR, är BFS 2011:6 (BBR 18). När du ska hänvisa till, för projektet aktuella, Boverkets byggregler – så ska du skriva grundförfattningsnumret följt av texten ”med ändringar till och med BFS [nummer för den senaste/aktuella ändringen]”. Till exempel ”Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2018:15”. Exemplet innebär då Boverkets byggregler, BBR 18, med alla ändringar till och med BBR 27.

 

Anders Lidgren och Martin Äng, bygginformatörer hos Svensk Byggtjänst, svarar på läsarnas frågor om lagar och regler.

Har du också en fråga till våra experter?
Mejla din fråga till expertsvar@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Lagar & Regler
Hej! I BBR står det ”rum avsedda för människor att vistas i mer än tillfälligt” respektive ”vistas i tillfälligt” – hur förstår man det?/Anton
Lagar & Regler
Hej! Tidigare i år kom ändringar i konstruktionsreglerna, kan vi bygga enligt dem nu? /Oddrun
Lagar & Regler
I Boverkets byggregler, BBR, finns något som heter ”allmänt råd” – hur förhåller man sig till dessa?
Lagar & Regler
Hur hänvisar man till Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd, BBR, i dokument av olika slag?