Meny

Expertsvar

Underentreprenörens ansvar för försening – vite eller skadestånd

Vi har utfört en totalentreprenad. Entreprenaden blev inte färdig i tid och vi har fått betala ett förseningsvite till vår beställare. Det är vår underentreprenör som har orsakat förseningen. Vi vill därför att vår under­entreprenör ska ersätta oss för vitet som vi har betalat. Är det möjligt och hur ska vi i så fall resonera? ABT-U 07 är avtalat.

Svar:  Enligt ABT-U 07 p. 7 utgår vite så länge man inte avtalat om annat. Detta vite är 1 procent av kontraktssumman med er under­­entreprenör, dock lägst 5 000 kronor, för varje påbörjad vecka som er underentreprenör är försenad. Om parterna avtalat om ett vite är beställaren därutöver inte berättigad till skadestånd för förseningen (se ABT 06 kap. 5 § 3 första stycket sista meningen).

Ni kan alltså inte kräva att er underentreprenör fullt ut kompenserar er för förseningsvitet till er beställare, utan ansvaret är begränsat till vitet som ska utgå enligt ABT-U 07. Undantagsvis kan en ansvarsbegränsning i form av en vitesklausul jämkas med stöd av 36 § avtalslagen. Generellt krävs det dock grov vårdslöshet eller andra speciella omständigheter för att det ska ske. 

 

Entreprenadjuristerna hjälper läsarna att reda ut kniviga juridiska spörsmål. Claes Sahlin, Maria Andersson, Olof Johnson, Carina Utterström Mace, Martin Peterson och Rakel Frölich från Stockholms Byggmästareförening och från Sveriges Byggindustrier.

Har du också en fråga till våra experter?
Mejla din fråga till expertsvar@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Entreprenadjuridik
Vi har ingått ett entreprenadavtal med en beställare där vi kom överens om ett timpris för våra yrkesarbetare. Entreprenaden är nu inne på sitt tredje år och vår faktiska kostnad för yrkesarbetarna har ökat. Beställaren är ointresserad av att omförhandla priset, men visst skulle man kunna tillämpa Entreprenadindex och på så vis få till en höjning?
Entreprenadjuridik
Vi har en fråga om ”vinstdelning” som dykt upp när det gäller ett avtal om en totalentreprenad på löpande räkning med riktkostnad och incitament. Om slutkostnaden blir lägre än riktkostnaden ska vi som totalentreprenör enligt avtalet utöver slutkostnaden få 30 procent av mellanskillnaden på dessa. Däremot står inget i avtalet om vad som händer om slutkostnaden blir högre än riktkostnaden. Vad gäller?
Entreprenadjuridik
Vi har lämnat anbud på ett arbete åt en privat beställare och ska nu skriva på ett kontrakt. Vid genomläsning av kontraktet upptäckte vi att beställaren har flyttat ned vårt anbud så att det är rangordnat sist av alla kontraktshandlingar. Kan vi gå med på det?
Entreprenadjuridik
Kan konsumenttjänstlagen bli tillämplig när beställaren är en bostadsrättsförening, BRF?
Entreprenadjuridik
Hur länge gäller mitt anbud?
Entreprenadjuridik
Min beställare kräver säkerhet under hela garantitiden som är 5 år med åberopande av AB 04. Är detta korrekt?
Entreprenadjuridik
Får besiktningsmannen förlänga garantitiden när det är oklart om fel föreligger?
Entreprenadjuridik
Får man avbryta pågående arbeten om inte beställaren betalar?
Entreprenadjuridik
Om vi lämnar ett indikativt anbud – vad får det för konsekvenser?
Entreprenadjuridik
När används incitamentsavtal och hur funkar det?

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.