Meny

Expertsvar

Underentreprenörens ansvar för försening – vite eller skadestånd

Vi har utfört en totalentreprenad. Entreprenaden blev inte färdig i tid och vi har fått betala ett förseningsvite till vår beställare. Det är vår underentreprenör som har orsakat förseningen. Vi vill därför att vår under­entreprenör ska ersätta oss för vitet som vi har betalat. Är det möjligt och hur ska vi i så fall resonera? ABT-U 07 är avtalat.

Svar:  Enligt ABT-U 07 p. 7 utgår vite så länge man inte avtalat om annat. Detta vite är 1 procent av kontraktssumman med er under­­entreprenör, dock lägst 5 000 kronor, för varje påbörjad vecka som er underentreprenör är försenad. Om parterna avtalat om ett vite är beställaren därutöver inte berättigad till skadestånd för förseningen (se ABT 06 kap. 5 § 3 första stycket sista meningen).

Ni kan alltså inte kräva att er underentreprenör fullt ut kompenserar er för förseningsvitet till er beställare, utan ansvaret är begränsat till vitet som ska utgå enligt ABT-U 07. Undantagsvis kan en ansvarsbegränsning i form av en vitesklausul jämkas med stöd av 36 § avtalslagen. Generellt krävs det dock grov vårdslöshet eller andra speciella omständigheter för att det ska ske. 

 

Entreprenadjuristerna hjälper läsarna att reda ut kniviga juridiska spörsmål. Claes Sahlin, Maria Andersson, Olof Johnson, Carina Utterström Mace, Martin Peterson och Rakel Frölich från Stockholms Byggmästareförening och från Sveriges Byggindustrier.

Har du också en fråga till våra experter?
Mejla din fråga till expertsvar@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Entreprenadjuridik
Får besiktningsmannen förlänga garantitiden när det är oklart om fel föreligger?
Entreprenadjuridik
Får man avbryta pågående arbeten om inte beställaren betalar?
Entreprenadjuridik
Om vi lämnar ett indikativt anbud – vad får det för konsekvenser?
Entreprenadjuridik
När används incitamentsavtal och hur funkar det?
Entreprenadjuridik
Min underentreprenör fakturerar från ett nytt bolag. Måste jag acceptera det?
Entreprenadjuridik
Måste entreprenören alltid ”finstäda”?
Entreprenadjuridik
I entreprenadkontrakt ställs ibland krav på skriftlig form. Räcker det med e-post?
Entreprenadjuridik
Får beställarens projektledare beställa ÄTA-arbeten?
Entreprenadjuridik
Ingår samordning av arbetarskydd vid övertagande av samordningsansvar som regleras i AB 04 kap 3 § 9?
Entreprenadjuridik
Vilket standardavtal ska användas när man utför ROT-arbeten på uppdrag av privatpersoner?