Meny

Fråga juristerna

Slutbesiktning och slutbesked – vad skiljer

Vad är skillnaden mellan slutbesiktning enligt AB 04/ABT 06 och slutbesked?

Svar:

Slutbesiktning enligt AB 04/ABT 06 och slutbesked är olika saker. Vid en slutbesiktning undersöks om en entreprenad uppfyller avtalsenliga fordringar, det vill säga om entreprenaden är i enlighet med vad beställaren och entreprenören avtalat. En slutbesiktning utförs av en besiktningsman. Vid en slutbesiktning ska främst avgöras om det föreligger några fel i entreprenaden (och i så fall vilka) och om entreprenaden ska godkännas eller inte.

Ett slutbesked ges av byggnadsnämnden om och när ett byggnadsverk får tas i bruk efter att det genomförts byggåtgärder vad avser byggnadsverket. Ett slutbesked krävs när det erfordras ett startbesked och ett startbesked krävs i sin tur om det erfordras bygglov, marklov, rivningslov eller vissa former av anmälningar. Genom ett slutbesked godkänner byggnadsnämnden att en eller flera åtgärder, som kräver bygglov, marklov, rivningslov eller vissa former av anmälningar, anses slutförda.

Entreprenadjuristerna hjälper läsarna att reda ut kniviga juridiska spörsmål. Martin Peterson, Maria Hemmingsson, Claes Sahlin, Sofia Gunnarsson, Carina Utterström Mace, Maria Andersson och Olof Johnson, från Stockholms Byggmästareförening och från Sveriges Byggindustrier.

Har du också en fråga till våra jurister?
Mejla din fråga till red@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Besiktning
Inför en slutbesiktning har vi och vår beställare kommit överens om att en viss del av entreprenaden skulle undantas från slutbesiktning. Detta har besiktningsmannen struntat i eftersom han ansåg att ”allt skulle ingå”. Entreprenaden godkändes därför inte. Vad kan vi göra? AB 04 gäller.
Besiktning
Vi har haft en slutbesiktning men inte fått något besiktningsutlåtande. AB 04 gäller mellan oss och beställaren. Vad får det för konsekvenser att vi inte har fått utlåtandet?
Besiktning
På grund av oklarheter i kontraktshandlingarna är vi nu oense om åtagandets omfattning. Får besiktningsmannen ta ställning i frågan vid slutbesiktningen?
Besiktning
Vi är klara med en del av entreprenaden och beställaren har föreslagit att vi ska ha en förbesiktning innan de tar delen i bruk. Vi vill hellre ha en slutbesiktning av den delen. Vad ska vi välja?
Besiktning
Får besiktningsmannen förlänga garantitiden när det är oklart om fel föreligger?
Besiktning
Vi har lämnat garanti i enlighet med AB 04. Det vill säga två års garanti på material och varor och fem års garanti på vår arbetsprestation. Har beställaren rätt att begära garantibesiktning vid båda garantitidernas utgång?
Besiktning
Vi har för en tid sedan färdigställt en mindre byggentreprenad åt ett fastighetsbolag. Vi anmälde färdigställandet i god tid innan sluttiden. Nu har det gått 2 månader och beställaren har fortfarande inte kallat till slutbesiktning. Vi har avtalat om AB 04. Kan vi slutfakturera beställaren och vad händer egentligen med garantitiden och den säkerhet som vi ställt till vår beställare?
Besiktning
Vi har gemensamt med vår beställare kommit överens om en särskild besiktning med anledning av uppkomna sprickor på en fasad. Besiktningsmannen som är gemensamt utsedd av parterna uppger sig behöva en skylift. Vem tar denna kostnad?
Besiktning
Vi har färdigställt våra arbeten till den 31 december enligt vårt kontrakt som baseras på AB 04. Beställaren kallade till slutbesiktning den 14 januari då entreprenaden också godkändes. Vi har nu fått ett viteskrav från vår beställare för två veckors försening. Är detta korrekt?
Besiktning
När kan jag som entreprenör förvänta mig ett utlåtande från slutbesiktningen?