Meny

Expertsvar

Skyddsombudet har ingen ersättningsskyldighet

Hej! Jag är skyddsombud på ett entreprenörsbolag. Vad händer om jag gör en 6:6a eller ett skyddsombudsstopp? /Anders

Svar: Hej Anders! En så kallad 6:6a-anmälan eller skyddsombudsstopp kan bara läggas av skyddsombud. Det innebär att ett skyddsombud har rätt att begära att arbetsgivaren sätter in åtgärder om det finns brister i arbetsmiljön. Skyddsombudet kan också begära att en undersökning görs, om arbetsförhållandena behöver kontrolleras närmare. När skyddsombudet lämnar en begäran om åtgärder eller kontroll av arbetsmiljön är arbetsgivaren skyldig att ge besked utan dröjsmål. Om skyddsombudet inte får något besked inom rimlig tid kan denne vända sig till Arbetsmiljöverket och begära ett föreläggande eller ett förbud. Vad som är rimlig tid kan variera beroende på vad ärendet handlar om, hur snabbt det kan gå att få fram en lösning och när begäran lämnades in. 

Om ett arbete innebär omedelbar fara för liv eller hälsa har skyddsombudet rätt att avbryta arbetet direkt. Denna rätt gäller även gentemot inhyrd personal. Om arbetsgivaren inte håller med skyddsombudet i frågan kan arbetsgivaren kontakta Arbetsmiljöverket, som då antingen kan förbjuda arbetet eller upphäva skyddsombudets stopp. Skyddsombudet har ingen ersättningsskyldighet för eventuella kostnader som uppstår i samband med det stoppade arbetet. (Se AML 6 kap. 6a§ och 6 kap. 7§).

Cecila Österman, teknologie doktor i arbets­miljöarbete, svarar på läsarnas frågor om Arbetsmiljö.

Har du också en fråga till våra experter?
Mejla din fråga till expertsvar@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Arbetsmiljö
Hej! Jag är delägare i ett mind­re byggföretag. Vad innebär fördelning av arbetsmiljö­uppgifter? /Tor
Arbetsmiljö
Hej! Jag är skyddsombud på ett entreprenörsbolag. Vad händer om jag gör en 6:6a eller ett skyddsombudsstopp? /Anders
Arbetsmiljö
Jag är vd för ett mindre byggföretag som jobbar mycket med renovering. Måste skydds/arbetsmiljöombudet alltid vara med vid riskbedömningar?