Meny

Expertsvar

Skyddsombuden måste vara med

Jag är vd för ett mindre byggföretag som jobbar mycket med renovering. Måste skydds/arbetsmiljöombudet alltid vara med vid riskbedömningar?

Svar:  Lite förenklat kan vi uttrycka det som att arbetsgivaren är skyldig att bjuda in och skyddsombudet är skyldig att bjuda till. Skyddsombudet företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och måste ges möjlighet att delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Men det gäller inte bara de klassiska skyddsronderna. Skyddsombudet ska också medverka i planering och riskbedömningar av förändringar som berör arbetsmiljön. Det gäller både förändringar av hur arbete och uppgifter organiseras samt förändringar av lokaler, utrustning eller arbetsmetoder. Skyddsombudet ska också vara med och ta fram handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet. Skyddsombudets medverkan i arbetsmiljöarbetet är inte bara en fråga om samverkan, utan också om att ta vara på kunskap och erfarenheter om hur arbetet utförs och under vilka förhållanden. (Se Arbetsmiljölagen (AML) 6 kap. 4§, AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete)

 

Cecila Österman, teknologie doktor i arbets­miljöarbete, svarar på läsarnas frågor om Arbetsmiljö.

Har du också en fråga till våra experter?
Mejla din fråga till expertsvar@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Arbetsmiljö
Hej! Jag är delägare i ett mind­re byggföretag. Vad innebär fördelning av arbetsmiljö­uppgifter? /Tor
Arbetsmiljö
Hej! Jag är skyddsombud på ett entreprenörsbolag. Vad händer om jag gör en 6:6a eller ett skyddsombudsstopp? /Anders
Arbetsmiljö
Jag är vd för ett mindre byggföretag som jobbar mycket med renovering. Måste skydds/arbetsmiljöombudet alltid vara med vid riskbedömningar?