Meny

Expertsvar

Skador på entreprenaden på grund av blåst

Vi håller på med en fasadrenovering och har avtalat om att AB 04 ska gälla för entreprenaden. Nyligen drog ett oväder förbi och vår ställning välte och skadade en av oss renoverad fasad. Är det vi eller vår beställare som ansvarar gentemot den andre för de skador som uppstod?

Svar: Enligt AB 04 (och även ABT 06) kap 5 § 1 är huvudregeln att entreprenören ansvarar gentemot beställaren för skador på de delar av entreprenaden som inte avlämnats. Detta gäller inte för skador på entreprenaden som beror på beställaren eller för skador som beror på krig, uppror, naturkatastrof eller liknande omständighet. Skador på grund av blåst omfattas i de allra flesta fall inte av undantagen och det mest troliga är att ni ansvarar för skadorna. Men enligt AB 04 kap 5 § 22 har ni försäkringsplikt för entreprenaden och ska ha en allriskförsäkring. Denna försäkring, i vilken byggherren ska vara medförsäkrad, kan eventuellt täcka skadorna på er entreprenad.

Så anmäl skadan till ert försäkringsbolag. Uppmana även fastighetsägaren att anmäla skadorna till sitt försäkringsbolag. Dessutom kan det finnas rätt till tidsförlängning gentemot beställaren.

Entreprenadjuristerna hjälper läsarna att reda ut kniviga juridiska spörsmål. Claes Sahlin, Maria Andersson, Olof Johnson, Carina Utterström Mace, Martin Peterson och Rakel Frölich från Stockholms Byggmästareförening och från Sveriges Byggindustrier.

Har du också en fråga till våra experter?
Mejla din fråga till expertsvar@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Entreprenadjuridik
Hur länge gäller mitt anbud?
Entreprenadjuridik
Min beställare kräver säkerhet under hela garantitiden som är 5 år med åberopande av AB 04. Är detta korrekt?
Entreprenadjuridik
Får besiktningsmannen förlänga garantitiden när det är oklart om fel föreligger?
Entreprenadjuridik
Får man avbryta pågående arbeten om inte beställaren betalar?
Entreprenadjuridik
Om vi lämnar ett indikativt anbud – vad får det för konsekvenser?
Entreprenadjuridik
När används incitamentsavtal och hur funkar det?
Entreprenadjuridik
Min underentreprenör fakturerar från ett nytt bolag. Måste jag acceptera det?
Entreprenadjuridik
Måste entreprenören alltid ”finstäda”?
Entreprenadjuridik
I entreprenadkontrakt ställs ibland krav på skriftlig form. Räcker det med e-post?
Entreprenadjuridik
Får beställarens projektledare beställa ÄTA-arbeten?