Meny

Expertsvar

Så stort är branschens klimatavtryck

Hej Johan! Under senaste tiden har det varit mycket debatt om klimatkrisen med Greta som har pratat i FN och klimatstrejker som har samlat miljoner ungdomar runt om i världen. Jag undrar var byggsektorn påverkar klimatet när vi bygger och renoverar?/Tage

Svar: Hej Tage! Vi har berört frågan tidigare och det är viktigt att vi håller den levande och aktuell. Enkelt uttryckt står bygg- och fastighetssektorn för en femtedel av alla koldioxidutsläpp i Sverige. Det är ungefär lika mycket som personbilarna. För att förstå hur mycket bygg, ombyggnad och renoveringsaktiviteter påverkar klimatet måste vi först titta på var det byggs och vad det är som påverkar klimatet. Tittar vi till exempel på bostäder så tillförs det ungefär 1 procent nya bostäder till beståndet varje år, en ganska liten andel i det stora perspektivet. Lite förenklat kan man säga att det är två stora ”klimatposter” som byggverksamhet påverkar. Det är dels den energi vi använder när vi bygger och brukar fastigheterna och det är det material vi använder när vi bygger och underhåller dem.

Tittar vi på energi så härstammar klimatbelastningen nästan uteslutande från det befintliga beståndet av fastigheter. Det beror dels på att de är så många till antalet men även på att de har mer än dubbelt så hög energianvändning per kvadratmeter som de nya vi bygger. Materialets påverkan vid byggaktiviteter pratar vi inte så mycket om, det borde det pratas mer om då det har en stor påverkan. Vid nyproduktion av bostäder är den helt avgörande belastningen på klimatet under byggnadens hela livslängd kopplad till byggmaterialet. Hur mycket det är kan variera, men det kan utgöra mer än 70–80 procent av klimatbelastningen. Material har även en stor inverkan när vi renoverar. Det beror på att volymen ombyggnader och renoveringar är så stor – en majoritet av allt byggmaterial som används i Sverige går till renovering och ombyggnader av det befintliga beståndet.

Det är även viktigt att förstå att majoriteten (75 procent) av de befintliga bostadsfastigheterna i Sverige ägs av lekmän – dessa är beställare som är mer eller mindre okunniga om hur deras fastigheter påverkar klimatet. Sammantaget betyder detta att byggsektorn har en stor klimatpåverkan, och en klimatutmaning är att vi behöver bygga fler bostäder samtidigt som det befintliga beståndet har ett eftersatt underhåll där beställarna är okunniga lekmän. Vi ska göra det och minska klimatbelastningen.

/Johan Nuder, hållbarhetsexpert

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Johan Nuder, expert på hållbart byggande, Informationscentrum för hållbart byggande (ICHB), svarar på läsarnas frågor om hållbarhet.

Har du också en fråga till våra experter?
Mejla din fråga till expertsvar@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Hållbarhet
Hej! Vi är en bostadsrättsförening som i närtid behöver ta tag i flera renoveringsåtgärder. Det är åtgärder som fasader och fönster, men även ventilationssystem. Vad bör man tänka på inför en kommande renovering? /Marit
Hållbarhet
Hej Johan! Du har vid några tillfällen påpekat att bygg- och fastighetssektorn har en ganska stor påverkan på klimatet. Hur kan jag som fastighetsägare på bästa sätt agera för att minska min påverkan på klimatet? /Ann-Louise
Hållbarhet
Hej Johan! Under senaste tiden har det varit mycket debatt om klimatkrisen med Greta som har pratat i FN och klimatstrejker som har samlat miljoner ungdomar runt om i världen. Jag undrar var byggsektorn påverkar klimatet när vi bygger och renoverar?/Tage
Hållbarhet
Hej! Vi är ett företag som har vuxit ur våra kontorslokaler och behöver hitta nya. Då vi har hållbarhet i vår affärsidé är vi måna om att leva som man lär. Vad ska vi tänka på ur ett hållbarhetsperspektiv när vi byter kontor? /Joey
Hållbarhet
Hej, vi är ett mindre fastighetsbolag som äger ett antal flerbostadshus. De flesta är byggda under 1970-talet och är i varierande skick. Vi funderar på att tilläggsisolera, vad ska man tänka på? /Greta
Hållbarhet
Jag har ett företag verksamt i byggsektorn. Det pratas mycket om att hela sektorn måste ställa om och bli mer hållbar. Hur viktigt är det egentligen? Och vad är bäst att börja med?

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.