Meny

Expertsvar

Så påverkar brexit ditt företag

Hej! Hur kommer brexit att påverka oss som driver företag? /Oddvar

Svar: Hej Oddvar! Brexit har varit på agendan i nästan fyra år. Under 2020 har Storbritannien för avsikt att lämna EU. Större företag med resurser har förberett sig på utträdet, men fortfarande sträcker sig företa­ gens Brexitkoll inte mycket längre än till tullproceduren. Här är fem vanliga brexitmissar, enligt två experter på Kommerskollegium och Svensk Handel som jag nyligen pratade med.

Muntliga avtal är fortfarande vanligt bland små företag med långvariga handelskontakter i Storbritannien. De är visserligen bindande, men ger ett svagt stöd vid meningsskiljaktigheter. Till exempel om hur tullkostnaderna ska fördelas mellan parterna.

Med muntliga avtal landar man i bevisfrågan, där ord står mot ord när parterna påstår olika saker. I slutändan blir det då upp till en domstol att avgöra hur avtalet ska tolkas. Därför är det väldigt viktigt att vara specifik.

En viktig punkt att få på plats i ett skriftligt avtal är i vilket land en eventuell tvist ska avgöras. Det spe­lar mindre roll i handel med andra EU­-länder. Med tredjeland gäller internationella avtalsregler – då är det än mer viktigt med tydliga avtal.

De företag som låter sina överens­ kommelser med brittiska partner­ bolag löpa på riskerar en tung kostnadssmäll. Kostnadsrevidering är med andra ord en annan viktig puck i avtalsförfarandet inför brexit.

Ett tips är därför att se över kostnader kring transport, tullpåslag och förlängt tullförfarande. Se till helheten och gör en kartläggning av kostnaderna i handelsprocessen. Försök att fördela dem så att båda parter blir nöjda.

Sedan 2017 har företagens medvetenhet om brexit klart ökat. Fortfarande har dock få bolag tagit ett tillräckligt brett grepp om frågan. Tillstånd, certifieringar, bolagsregistreringar och nya villkor för personalen är områden företagen måste ta tag i.

Den stora utmaningen är alltså att inte missa områden som påverkas. Ta bara en sådan enkel sak som att den europeiska sjukvårdsförsäkringen upphör att gälla. Det innebär att man som företag kan behöva ett annat försäkringsskydd om man skickar sina anställda till Storbritannien.

En förklaring till att många mind­re företag inte har förberett sig tillräckligt är att de inte har greppat riskerna. När britterna lämnar EU är de helt fria att sätta sina egna regler – handelsprinciperna inom EU upphör att gälla.

Den ökade osäkerhet som uppstår då är många bolag inte fullt medvetna om. EU har en stark juridisk bas. När ett land lämnar de gemensamma regelverken blir det helt andra förutsättningar. Det är svårt att förhålla sig till.

Många svenska företag tycker att det är knepigt att prata om brexit med sina samarbetspartners i Stor­britannien. Det är bekymmersamt.

Ett företag kan vara förberett och göra sitt eget arbete bra, men om den som man samarbetar med inte har sina registreringar på plats kommer transaktionen inte att fungera hela vägen. Det kan bli problematiskt om man ska ut med en leverans eller själv importerar produkter från en brittisk under­leverantör.

/Linnea Bolter, expert på företagande på Dagens industri

 

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Linnea Bolter, journalist och expert på företagande, på Dagens industri, svarar på läsarnas frågor om företagande.

Har du också en fråga till våra experter?
Mejla din fråga till expertsvar@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Företagande
Hej! Hur kommer brexit att påverka oss som driver företag? /Oddvar
Företagande
Linnea! Har du något tips för hur man bygger välfungerande team i ett företag? /Karolina
Företagande
Hej Linnea! Jag är chef i ett medelstort företag. Ibland saknar jag någon att bolla yrkesmässiga frågor med. Har du något tips för hur man kan komma vidare i sin ledarroll och sitt företagande? /Per-Albin
Företagande
Hej Linnea! Jag vet att man kan söka bidrag till sin verksamhet exempelvis från EU. Gäller det även byggföretag? Vilka andra bidrag finns? / Vigdis
Företagande
Hej! Finns det något vi kan göra för att lotsa vårt företag genom en eventuell lågkonjunktur? /Cyndi
Företagande
Hej! Jag skulle vilja få bättre koll på vårt företags kostnader? Hur skapar man bättre överblick? /Alma
Företagande
Hej! Jag funderar på att starta mitt eget bolag. Vilken bolagsform är egentligen bäst? Hur skiljer de olika formerna sig åt? /Balder
Företagande
Hej! Är det lagligt att driva upp ett nytt eget företag genom ett annat upparbetat företags namn och otillåtet köra sin fakturering genom någon annans företagsnamn för att få kund att tro att det ingår i samma företag? Är det okej att sakta men säkert flytta över kund- och leverantörsregister, allt eftersom jobben kommer in? Man är alltså inte anställd i företaget men har fått förtroende att färdigställa de projekt som man påbörjat innan man sagt upp sig. Vad gäller och hur går man vidare? /Mia
Företagande
Jag har nyligen startat en egen firma inom byggverksamhet. Borde jag teckna en tjänste­pensionsförsäkring? Hur pensionssparar jag smartast som egen­företagare?

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.