Meny

Expertsvar

Parametrisk design

Hej Olle! Vad är det för skillnad på parametrisk design och generativ design? /Kristina

Svar: Hej Kristina! Parametrisk design är en metod för att bland annat designa byggnader och andra föremål med helt nya och okonventionella former. I grunden är det en beräkningsmetod som använder algoritmer för att beräkna möjliga utfall utifrån ett antal valda paramet­rar, och den kan användas för annat än form. I byggbranschen är dock den vanligaste användningen att beräkna och konstruera geometrier och former som inte hade gått att tillverka med konventionella metoder. 

I generativ design används iterativa processer för att ta fram en stor mängd alternativa lösningar utifrån ett antal fastställda krav och grundförutsättningar. På det sättet kan man optimera en byggnads design till exempel utifrån ytor, närhet till olika funktioner, buller, dagsljus, energi med mera. Begreppen är besläktade och många anser att parametrisk design är en förutsättning för generativ design.

/Olle Samuelson, expert digitalisering

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Olle Samuelssovn, vd för BIM Alliance och ansvarig för Smart built environment på IQ Samhällsbyggnad, svarar på läsarnas frågor om digitalisering.

Har du också en fråga till våra experter?
Mejla din fråga till expertsvar@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Digitalisering
Hej Olle! Vad är det för skillnad på parametrisk design och generativ design? /Kristina
Digitalisering
Hej! På vilket sätt är ”Big data” relevant för oss inom samhällsbyggandet? /Bjørn
Digitalisering
Hej! Jag har hört uttrycket semantiska webben, är det en egen webb och kopplar detta på något sätt till AI-begreppet? /Patrik
Digitalisering
Hej Olle! På sista tiden har jag hört allt fler prata om proptech inom fastighetsbranschen. Vad innebär det?/Hjalmar
Digitalisering
Hej Olle! GIS och BIM beskrivs ofta båda två som digitala objektmodeller? Vad är skillnaden, eller är det egentligen samma sak? /Kristina
Digitalisering
Hej! Begreppet AI hörs allt oftare även i vår sektor, hur kan den tekniken bidra i samhälls­byggandet? /Arnold
Digitalisering
Hej! Jag jobbar med inköp på ett större byggföretag. Vad är det för skillnad på artikelstandarderna ETIM och GTIN? /Ida
Digitalisering
Hej! Jag jobbar med Coclass som ju är en svensk standard för klassifikation inom byggande, varför har vi inte en internationell standard? /Öllegård
Digitalisering
Hej! Vad menas med en digital tvilling, är det samma sak som BIM? /Gustav
Digitalisering
Jag hör ofta uttrycket IoT.Vad innebär begreppet och hur kan det nyttjas inom byggbranschen?

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.