Meny

Expertsvar

Nyckel går inte att ha som påtryckningsmedel

Vi har byggt ett hus åt en privatperson och de betalar inte vår slutfaktura. Får vi som påtryckningsmedel vägra att lämna över nyckeln?

Svar: Om konsumenten inte fullgör sin betalningsskyldighet under pågående entreprenad kan det ibland vara lämpligt att avbryta arbetet. Det har entreprenören rätt till, under vissa villkor som anges i konsumenttjänstlagen.

Enligt konsumenttjänstlagen får en näringsidkare vägra lämna ut lös egendom som konsumenten överlämnat till honom, om konsumenten vägrar betala för tjänsten, till exempel en bil som lämnats in på en verkstad. Bestämmelsen gäller dock bara lös egendom och kan inte tillämpas på en nyckel till ett nyproducerat hus. En nyckel räknas nämligen som tillbehör till fast egendom och får inte kvarhållas i avvaktan på att konsumenten betalar slutfakturan. Vid godkänd slutbesiktning ska nyckeln alltså överlämnas till konsumenten, även om det råder tvist om någon faktura.

Entreprenadjuristerna hjälper läsarna att reda ut kniviga juridiska spörsmål. Claes Sahlin, Maria Andersson, Olof Johnson, Carina Utterström Mace, Martin Peterson och Rakel Frölich från Stockholms Byggmästareförening och från Sveriges Byggindustrier.

Har du också en fråga till våra experter?
Mejla din fråga till expertsvar@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Entreprenadjuridik
Hur länge gäller mitt anbud?
Entreprenadjuridik
Min beställare kräver säkerhet under hela garantitiden som är 5 år med åberopande av AB 04. Är detta korrekt?
Entreprenadjuridik
Får besiktningsmannen förlänga garantitiden när det är oklart om fel föreligger?
Entreprenadjuridik
Får man avbryta pågående arbeten om inte beställaren betalar?
Entreprenadjuridik
Om vi lämnar ett indikativt anbud – vad får det för konsekvenser?
Entreprenadjuridik
När används incitamentsavtal och hur funkar det?
Entreprenadjuridik
Min underentreprenör fakturerar från ett nytt bolag. Måste jag acceptera det?
Entreprenadjuridik
Måste entreprenören alltid ”finstäda”?
Entreprenadjuridik
I entreprenadkontrakt ställs ibland krav på skriftlig form. Räcker det med e-post?
Entreprenadjuridik
Får beställarens projektledare beställa ÄTA-arbeten?