Meny

Expertsvar

Ny regel minskar kostnadsökning efter eurokoder

Hej! Tidigare i år kom ändringar i konstruktionsreglerna, kan vi bygga enligt dem nu? /Oddrun

Svar: Hej! Boverket beslutade i mars 2019 om en ändring av EKS – Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder). Denna ändringsföreskrift med föreskriftsnummer BFS 2019:1 benämns EKS 11 och är ett omtryck av föreskrifterna. Med omtryck menas att du kan läsa konstruktionsreglerna i dess helhet inklusive alla ändringar till och med denna revidering.

Att föreskrifterna är beslutade och publicerade betyder dock inte att de automatiskt är gällande. EKS 11 träder i kraft den 1 juli 2019. För åtgärder med ansökan om bygglov eller anmälan innan dess tillämpas således äldre bestämmelser. Detsamma gäller för arbeten som varken kräver bygglov eller anmälan och som påbörjas före den 1 juli.

I föreskrifterna står det även om så kallade övergångsbestämmelser. För EKS 11 är det 1 år, vilket betyder att de äldre bestämmelserna (EKS 10) får tillämpas för åtgärder där ansökan om bygglov eller anmälan kommit in till kommunen före den 1 juli 2020.

Med andra ord står det dig fritt att söka bygglov eller göra anmälan där nya EKS 11 tillämpas från den 1 juli nu i år. Från den 1 juli 2020 är det ett krav. Avsikten med de ändrade reglerna är att förenkla och förbättra tillämpningen av euro­koderna. Ändringarna syftar också till att minska den ökade byggkostnad som införande av eurokoderna medförde. Sammantaget talar det för att det kan vara intressant att tillämpa EKS 11 inför kommande projekt.

 

 

Anders Lidgren och Martin Äng, bygginformatörer hos Svensk Byggtjänst, svarar på läsarnas frågor om lagar och regler.

Har du också en fråga till våra experter?
Mejla din fråga till expertsvar@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Lagar & Regler
Hej! När man söker bygglov så görs det skillnad på utformningskrav och tekniska egenskapskrav – hur skiljer jag ut dem?/Olof
Lagar & Regler
Är attefallshus och komplementbyggnad samma sak? / Theresa
Lagar & Regler
Hej! Måste man alltid projektera och bygga enligt Boverkets konstruktionsregler? /Niclas
Lagar & Regler
Hej! I BBR står det ”rum avsedda för människor att vistas i mer än tillfälligt” respektive ”vistas i tillfälligt” – hur förstår man det?/Anton
Lagar & Regler
Hej! Tidigare i år kom ändringar i konstruktionsreglerna, kan vi bygga enligt dem nu? /Oddrun
Lagar & Regler
I Boverkets byggregler, BBR, finns något som heter ”allmänt råd” – hur förhåller man sig till dessa?
Lagar & Regler
Hur hänvisar man till Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd, BBR, i dokument av olika slag?

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.