Meny

Expertsvar

Måste vi ge garanti enligt konsumenttjänstlagen?

Vi har utfört ett arbete åt en bostadsrättsförening och fått betalt för det. Något skriftligt avtal finns inte och det framgår därför inte vilket regelverk som gäller. Min fråga är om garantitiden i konsumenttjänstlagen gäller eller om vi kan eller bör erbjuda en annan tid?

Svar: Konsumenttjänstlagen reglerar endast förhållandet när en näringsidkare utför arbete åt en privatperson. Den lagen blir alltså inte tillämplig i detta fall då bostadsrättsföreningen är en juridisk person. Dessutom omfattar garantitiden i den lagen endast småhusentreprenader.

Eftersom ni inte kommit överens om att AB 04 eller ABT 06 ska gälla mellan er, omfattas arbetet inte heller av garantitiden i dessa standardavtal. Ni har således ingen skyldighet att lämna en garanti i detta fall. Det är helt upp till er om ni i efterhand vill erbjuda en garanti på arbetet eller materialet. Ni får göra en affärsmässig bedömning av vad ni har att vinna eller förlora på detta. Även om någon garanti inte skulle gälla kan ni förstås ha ett ansvar för eventuella fel i de av er utförda arbetena.

Entreprenadjuristerna hjälper läsarna att reda ut kniviga juridiska spörsmål. Claes Sahlin, Maria Andersson, Olof Johnson, Carina Utterström Mace, Martin Peterson och Rakel Frölich från Stockholms Byggmästareförening och från Sveriges Byggindustrier.

Har du också en fråga till våra experter?
Mejla din fråga till expertsvar@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Entreprenadjuridik
Hur länge gäller mitt anbud?
Entreprenadjuridik
Min beställare kräver säkerhet under hela garantitiden som är 5 år med åberopande av AB 04. Är detta korrekt?
Entreprenadjuridik
Får besiktningsmannen förlänga garantitiden när det är oklart om fel föreligger?
Entreprenadjuridik
Får man avbryta pågående arbeten om inte beställaren betalar?
Entreprenadjuridik
Om vi lämnar ett indikativt anbud – vad får det för konsekvenser?
Entreprenadjuridik
När används incitamentsavtal och hur funkar det?
Entreprenadjuridik
Min underentreprenör fakturerar från ett nytt bolag. Måste jag acceptera det?
Entreprenadjuridik
Måste entreprenören alltid ”finstäda”?
Entreprenadjuridik
I entreprenadkontrakt ställs ibland krav på skriftlig form. Räcker det med e-post?
Entreprenadjuridik
Får beställarens projektledare beställa ÄTA-arbeten?