Meny

Expertsvar

IMD ska ge järnkoll på energin

Hej! Jag har hört något om krav på IMD i flerbostadshus – vad innebär det? /Ingvild

Svar:Hej Ingvild! IMD står för individuell mätning och debitering av energiförbrukning. Begreppet omfattar i grunden all energi­användning såsom el­, gas­, kyl­, varmvatten­ och värmeförbrukning.

De krav som du säkert har hört om nu bottnar i grunden på ett EU­-direktiv som alla medlems­länder måste införliva i nationell lagstiftning. Sverige införde dessa 2014 genom lag (2014:267) om energimätning i byggnader med tillhörande förordning. Denna lag ställer krav på individuell mätning av el och naturgas och ger rege­ringen bemyndigande att införa ytterligare, mer omfattande krav på individuell mätning och debitering vid nybyggnad, ombyggnader och i befintlig bebyggelse.

EU­-kommissionen har haft syn­punkter på hur Sverige implemen­terat direktivet.

Regeringen beslutade därför den 1 november 2019 om en ändring i förordningen (2014:348) om energi­mätning i byggnader. Ändringen innebär krav på installation av individuell mätning och debitering i befintliga flerbostadshus i vissa uppräknade fall.

De nya kraven riktar sig till alla flerbostadshus som har en energiprestanda överstigande 200 kilo­wattimmar per kvadratmeter. För Norrbotten, Västerbotten och Jämt­land är gränsen 180 kilowattimmar per kvadratmeter. De nya kraven riktar sig också till alla ombyggna­der av flerbostadshus som omfattar tappvarmvattensystemet.

Kraven träder skarpt i kraft den 1 juli 2021 och innebär att berörda fastighetsägare måste installera ett system för individuell mätning och debitering av den energi som används för varje lägenhets inomhusklimat respektive tappvarmvat­ten (när endast kraven omfattar tappvatteninstallationen).

Innan kraven blir skarpa kommer Boverket att ge ut föreskrifter om tillämpningen av förordningen. Dessa kommer att precisera på vilket sätt den nya förordningen ska införlivas samt ge vägledning till alla som berörs av de nya bestäm­melserna. Föreskrifterna väntas under våren 2020.

/Anders Lidgren och Martin Äng, experter Svensk Byggtjänst 

 

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Anders Lidgren och Martin Äng, bygginformatörer hos Svensk Byggtjänst, svarar på läsarnas frågor om lagar och regler.

Har du också en fråga till våra experter?
Mejla din fråga till expertsvar@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Lagar & Regler
Hej! Jag har hört något om krav på IMD i flerbostadshus – vad innebär det? /Ingvild
Lagar & Regler
Hej! I BBR avsnitt 6:322 om dagsljuskrav hänvisas till SS 91 42 01 för beräkning av fönsterglasarea. Denna standard är ju upphävd – hur gör vi då? /Stefan
Lagar & Regler
Hej! När man söker bygglov så görs det skillnad på utformningskrav och tekniska egenskapskrav – hur skiljer jag ut dem?/Olof
Lagar & Regler
Är attefallshus och komplementbyggnad samma sak? / Theresa
Lagar & Regler
Hej! Måste man alltid projektera och bygga enligt Boverkets konstruktionsregler? /Niclas
Lagar & Regler
Hej! I BBR står det ”rum avsedda för människor att vistas i mer än tillfälligt” respektive ”vistas i tillfälligt” – hur förstår man det?/Anton
Lagar & Regler
Hej! Tidigare i år kom ändringar i konstruktionsreglerna, kan vi bygga enligt dem nu? /Oddrun
Lagar & Regler
I Boverkets byggregler, BBR, finns något som heter ”allmänt råd” – hur förhåller man sig till dessa?
Lagar & Regler
Hur hänvisar man till Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd, BBR, i dokument av olika slag?

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.