Meny

Expertsvar

Hur kallt får det vara?

Hej Cecilia! Hur kallt får det vara för att få arbeta utomhus?

Svar: Det finns inga lagstadgade gränsvärden för kyla, varken för arbete inomhus eller utomhus. Vilken temperatur som är okej att arbeta i måste avgöras från fall till fall, beroende på situation och typ av arbetsuppgift.

Grunden är reglerna om det sy­stematiska arbetsmiljöarbetet som säger att arbetsgivaren är skyldig att bedöma riskerna för att någon kan drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Arbetet ska planeras och organiseras så att riskerna minime­ras. Det kan i praktiken innebära att arbetstakten behöver sänkas, att arbetstiden kortas och att det tas längre pauser. Arbetsgivaren måste också se till att arbetstagarna har tillgång till lämplig skyddsutrustning såsom varma kläder, underställ, handskar och skor. Vid arbete i kyla måste det också finnas möjlighet för de anställda att kunna ta regelbund­na pauser i uppvärmda utrymmen.

I Byggavtalet mellan Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetareförbundet finns en överenskommelse om att ar­betsgivaren bör avbryta arbete vid alltför dåligt väder. Om en arbets­tagare själv vill avbryta arbetet ska det anmälas till arbetsgivaren som avgör.

/Cecilia Österman, expert på arbetsmiljö

 

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Cecila Österman, teknologie doktor i arbets­miljöarbete, svarar på läsarnas frågor om Arbetsmiljö.

Har du också en fråga till våra experter?
Mejla din fråga till expertsvar@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Arbetsmiljö
Hej Cecilia! Hur vet jag om det finns asbest i en byggnad som ska renoveras? /Eva
Arbetsmiljö
Hej Cecilia! Hur kallt får det vara för att få arbeta utomhus?
Arbetsmiljö
Hej Cecilia! Vad är det för skillnad på arbetsmiljöplan och arbetsmiljöarbetets handlingsplan? /Ludmila
Arbetsmiljö
Hej Cecilia! Vad innebär Bas U och Bas P, vad är det för skillnad på rollerna?/Stefan
Arbetsmiljö
Hej Cecilia! Jag arbetar i ett mellanstort byggföretag? Vilka krav ställs på mig som chef när det gäller den organisatoriska och sociala arbetsmiljön? / Gro
Arbetsmiljö
Hej! Vad innebär organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken? /Kim
Arbetsmiljö
Hej! Jag jobbar med HR på ett ganska litet byggbolag. Vad ska jag göra om jag upplever att jag eller någon kollega blir mobbad på arbetet? /Alfred
Arbetsmiljö
Hej! Jag är delägare i ett mind­re byggföretag. Vad innebär fördelning av arbetsmiljö­uppgifter? /Tor
Arbetsmiljö
Hej! Jag är skyddsombud på ett entreprenörsbolag. Vad händer om jag gör en 6:6a eller ett skyddsombudsstopp? /Anders
Arbetsmiljö
Jag är vd för ett mindre byggföretag som jobbar mycket med renovering. Måste skydds/arbetsmiljöombudet alltid vara med vid riskbedömningar?

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.