Meny

Expertsvar

Försening på grund av 
sena byggnadsställningar

Vi är försenade med vår entreprenad eftersom vi inte fick fram byggnadsställningar i tid inför byggstart. Har vi enligt AB 04 rätt till tidsförlängning på grund av detta?

Svar: Den bestämmelse som aktualiseras med anledning av förseningen är AB 04 kap. 4 § 3 om hinder och förlängning. Enligt vad som därvid följer har entreprenören rätt till erforderlig förlängning av kontraktstiden om denne hindras att färdigställa kontraktsarbetena inom kontraktstiden på grund av vissa i bestämmelsen angivna förhållanden. Att en entreprenör ”inte får fram byggställningar i tid” ger normalt sett inte rätt till tidsförlängning. En central fråga är orsaken till att byggnadsställningarna inte kunde levereras och sättas upp i tid.
Om förseningen beror på beställaren eller om vädret påverkade möjligheten att montera ställningarna kan ni i vissa fall ha rätt till tidsförlängning.
På samma sätt kan till exempel strejk eller konkurs hos en leverantör som försvårar en leverans också berättiga till tidsförlängning.

Entreprenadjuristerna hjälper läsarna att reda ut kniviga juridiska spörsmål. Claes Sahlin, Maria Andersson, Olof Johnson, Carina Utterström Mace, Martin Peterson och Rakel Frölich från Stockholms Byggmästareförening och från Sveriges Byggindustrier.

Har du också en fråga till våra experter?
Mejla din fråga till expertsvar@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Entreprenadjuridik
Får besiktningsmannen förlänga garantitiden när det är oklart om fel föreligger?
Entreprenadjuridik
Får man avbryta pågående arbeten om inte beställaren betalar?
Entreprenadjuridik
Om vi lämnar ett indikativt anbud – vad får det för konsekvenser?
Entreprenadjuridik
När används incitamentsavtal och hur funkar det?
Entreprenadjuridik
Min underentreprenör fakturerar från ett nytt bolag. Måste jag acceptera det?
Entreprenadjuridik
Måste entreprenören alltid ”finstäda”?
Entreprenadjuridik
I entreprenadkontrakt ställs ibland krav på skriftlig form. Räcker det med e-post?
Entreprenadjuridik
Får beställarens projektledare beställa ÄTA-arbeten?
Entreprenadjuridik
Ingår samordning av arbetarskydd vid övertagande av samordningsansvar som regleras i AB 04 kap 3 § 9?
Entreprenadjuridik
Vilket standardavtal ska användas när man utför ROT-arbeten på uppdrag av privatpersoner?