Meny

Expertsvar

Ett ”allmänt råd” är en rekommendation

I Boverkets byggregler, BBR, finns något som heter ”allmänt råd” – hur förhåller man sig till dessa?

Svar: Boverkets byggregler, BBR, är en författningssamling/föreskrift med regler för byggande. I BBR liksom i många andra författningar finns så kallade Allmänna råd inordnade i föreskrifterna. En föreskrift ska ses som en bindande regel – vilken ska följas om den är tillämplig. Om det finns ett ”Allmänt råd” som följer till föreskriften så anger det hur någon kan eller bör göra för att uppfylla en bindande regel i föreskriften och/eller regler i huvudförfattningarna. Huvudförfattningarna till BBR är plan- och bygglagen, PBL, samt plan- och byggförordningen, PBF.

Ett allmänt råd är en rekommendation där en metod eller lösning presenteras. Väljer man att inte göra på det sätt som anges i det allmänna rådet ska man kunna visa att de bindande reglerna ändå uppfylls. 

I inledningen av BBR, under avsnitt 1:3, finns det föreskrifter som bestämmer de allmänna råden.

 

Anders Lidgren och Martin Äng, bygginformatörer hos Svensk Byggtjänst, svarar på läsarnas frågor om lagar och regler.

Har du också en fråga till våra experter?
Mejla din fråga till expertsvar@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Lagar & Regler
Hej! I BBR står det ”rum avsedda för människor att vistas i mer än tillfälligt” respektive ”vistas i tillfälligt” – hur förstår man det?/Anton
Lagar & Regler
Hej! Tidigare i år kom ändringar i konstruktionsreglerna, kan vi bygga enligt dem nu? /Oddrun
Lagar & Regler
I Boverkets byggregler, BBR, finns något som heter ”allmänt råd” – hur förhåller man sig till dessa?
Lagar & Regler
Hur hänvisar man till Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd, BBR, i dokument av olika slag?