Meny

Expertsvar

Ett ”allmänt råd” är en rekommendation

I Boverkets byggregler, BBR, finns något som heter ”allmänt råd” – hur förhåller man sig till dessa?

Svar: Boverkets byggregler, BBR, är en författningssamling/föreskrift med regler för byggande. I BBR liksom i många andra författningar finns så kallade Allmänna råd inordnade i föreskrifterna. En föreskrift ska ses som en bindande regel – vilken ska följas om den är tillämplig. Om det finns ett ”Allmänt råd” som följer till föreskriften så anger det hur någon kan eller bör göra för att uppfylla en bindande regel i föreskriften och/eller regler i huvudförfattningarna. Huvudförfattningarna till BBR är plan- och bygglagen, PBL, samt plan- och byggförordningen, PBF.

Ett allmänt råd är en rekommendation där en metod eller lösning presenteras. Väljer man att inte göra på det sätt som anges i det allmänna rådet ska man kunna visa att de bindande reglerna ändå uppfylls. 

I inledningen av BBR, under avsnitt 1:3, finns det föreskrifter som bestämmer de allmänna råden.

 

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Anders Lidgren och Martin Äng, bygginformatörer hos Svensk Byggtjänst, svarar på läsarnas frågor om lagar och regler.

Har du också en fråga till våra experter?
Mejla din fråga till expertsvar@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Lagar & Regler
Hej! Jag har hört något om krav på IMD i flerbostadshus – vad innebär det? /Ingvild
Lagar & Regler
Hej! I BBR avsnitt 6:322 om dagsljuskrav hänvisas till SS 91 42 01 för beräkning av fönsterglasarea. Denna standard är ju upphävd – hur gör vi då? /Stefan
Lagar & Regler
Hej! När man söker bygglov så görs det skillnad på utformningskrav och tekniska egenskapskrav – hur skiljer jag ut dem?/Olof
Lagar & Regler
Är attefallshus och komplementbyggnad samma sak? / Theresa
Lagar & Regler
Hej! Måste man alltid projektera och bygga enligt Boverkets konstruktionsregler? /Niclas
Lagar & Regler
Hej! I BBR står det ”rum avsedda för människor att vistas i mer än tillfälligt” respektive ”vistas i tillfälligt” – hur förstår man det?/Anton
Lagar & Regler
Hej! Tidigare i år kom ändringar i konstruktionsreglerna, kan vi bygga enligt dem nu? /Oddrun
Lagar & Regler
I Boverkets byggregler, BBR, finns något som heter ”allmänt råd” – hur förhåller man sig till dessa?
Lagar & Regler
Hur hänvisar man till Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd, BBR, i dokument av olika slag?

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.