Meny

Expertsvar

Börja se över byggmaterialen

Jag har ett företag verksamt i byggsektorn. Det pratas mycket om att hela sektorn måste ställa om och bli mer hållbar. Hur viktigt är det egentligen? Och vad är bäst att börja med?

Svar: Vi känner alla till utmaningarna med klimatfrågorna och behovet av att minska utsläppet av koldioxid. Frågan är relevant, påverkar verkligen bygg- och fastighetssektorn klimatutvecklingen så mycket egentligen? Svaret är entydigt – ja, det gör den! Ett sätt att få en känsla för hållbart byg­gande (byggnation, renovering och förvaltning) är att studera de klimatindikatorer som Boverket tar fram med jämna mellanrum. Här kan vi läsa att 2016 hade 21 procent av alla växthusgaser som släpps ut i Sverige sitt ursprung i bygg- och fastighetssektorn. I volym motsvarar det 12,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter. För att få helhetsbilden bör man dessutom lägga till allt material som importeras, dessa skapar ytterligare 8,2 miljoner ton utsläpp. Totalt ger det alltså ett utsläpp på 21 miljoner ton. En siffra som är svår att relatera till, är det mycket eller lite? För att få ett perspektiv så släppte person­bilarna i Sverige ut ungefär 12 miljoner ton koldioxidekvivalenter under samma år!

En annan indikator som är intressant att studera är användningen av energi. Bygg- och fastighetssektorn svarade för 37 procent av energianvändningen i Sverige. Siffran talar för sig själv, men för att ytterligare förtydliga sektorns påverkan på klimatutvecklingen så ska man veta att 30 procent av denna energianvändning är fossil energi. Det är utan tvekan så att bygg- och fastighetssektorn har stora behov av att ställa om till ett mer hållbart agerande.

På frågan hur du som företagare kan bidra till ett mera hållbart byggande skulle jag lyfta två områden. Det första är val av byggmaterial. En stor del av utsläppen är kopplade till vilka byggmaterial som används. Här skulle jag uppmana dig att ställa frågor till leverantörer och bygghandel – kräv svar på hur materialet kan påverka miljön minst. Den andra är energianvändningen. Som byggare har du en viktig roll där du ofta kan påverka en beställare. Det finns många bra exempel där man har energieffektiviserat med riktigt bra utfall, både ekonomiska och miljömässiga. Var proaktiv, ta reda på argumenten och upplys din kund om fördelarna med att välja hållbara alternativ – det gör skillnad!

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Johan Nuder, expert på hållbart byggande, Informationscentrum för hållbart byggande (ICHB), svarar på läsarnas frågor om hållbarhet.

Har du också en fråga till våra experter?
Mejla din fråga till expertsvar@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Hållbarhet
Hej Johan! Du har vid några tillfällen påpekat att bygg- och fastighetssektorn har en ganska stor påverkan på klimatet. Hur kan jag som fastighetsägare på bästa sätt agera för att minska min påverkan på klimatet? /Ann-Louise
Hållbarhet
Hej Johan! Under senaste tiden har det varit mycket debatt om klimatkrisen med Greta som har pratat i FN och klimatstrejker som har samlat miljoner ungdomar runt om i världen. Jag undrar var byggsektorn påverkar klimatet när vi bygger och renoverar?/Tage
Hållbarhet
Hej! Vi är ett företag som har vuxit ur våra kontorslokaler och behöver hitta nya. Då vi har hållbarhet i vår affärsidé är vi måna om att leva som man lär. Vad ska vi tänka på ur ett hållbarhetsperspektiv när vi byter kontor? /Joey
Hållbarhet
Hej, vi är ett mindre fastighetsbolag som äger ett antal flerbostadshus. De flesta är byggda under 1970-talet och är i varierande skick. Vi funderar på att tilläggsisolera, vad ska man tänka på? /Greta
Hållbarhet
Jag har ett företag verksamt i byggsektorn. Det pratas mycket om att hela sektorn måste ställa om och bli mer hållbar. Hur viktigt är det egentligen? Och vad är bäst att börja med?

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.