Meny

Expertsvar

Bolaget har bevisbördan när preskriptionsavbrott ska styrkas

Vi gjorde en renovering åt en bekants syster för sex år sedan. I samma veva som vi fakturerade blev hon av med jobbet. Vi ville vara snälla och lät henne vänta med betalningen. Efter två år skickade vi en påminnelse, och hon betalade materialkostnaderna. Vi har därefter upprepade gånger begärt resterande belopp via telefon. Hon har sagt att hon ska betala, men eftersom det inte kommit några pengar så har vi bestämt att gå vidare rättsligt med kravet. Men nu säger vår bekant att kravet är preskriberat. Kan det verkligen vara så?

Svar: För fordringar mot en konsument som avser utförandet av en tjänst följer av preskriptionslagen att preskriptionstiden är tre år. I och med påminnelsen för fyra år sedan gjorde ni ett preskriptionsavbrott som resulterade i att en ny preskriptionstid om tre år inleddes. Under de fyra följande åren har ni inte skickat någon påminnelse. Preskriptionsavbrott kan emellertid även åstad­kommas genom att en gäldenär utfäster betalning eller erkänner fordringen på annat sätt. Er beställare har upprepade gånger sagt att hon ska betala. Agerandet bör räcka för att bryta preskriptionen på nytt. Tänk bara på att det är ni som har bevisbördan, och om ord står mot ord kan det vara svårt att bevisa. Det är därför bra att ha som rutin att kommunicera skriftligt.

Entreprenadjuristerna hjälper läsarna att reda ut kniviga juridiska spörsmål. Claes Sahlin, Maria Andersson, Olof Johnson, Carina Utterström Mace, Martin Peterson och Rakel Frölich från Stockholms Byggmästareförening och från Sveriges Byggindustrier.

Har du också en fråga till våra experter?
Mejla din fråga till expertsvar@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Entreprenadjuridik
Hur länge gäller mitt anbud?
Entreprenadjuridik
Min beställare kräver säkerhet under hela garantitiden som är 5 år med åberopande av AB 04. Är detta korrekt?
Entreprenadjuridik
Får besiktningsmannen förlänga garantitiden när det är oklart om fel föreligger?
Entreprenadjuridik
Får man avbryta pågående arbeten om inte beställaren betalar?
Entreprenadjuridik
Om vi lämnar ett indikativt anbud – vad får det för konsekvenser?
Entreprenadjuridik
När används incitamentsavtal och hur funkar det?
Entreprenadjuridik
Min underentreprenör fakturerar från ett nytt bolag. Måste jag acceptera det?
Entreprenadjuridik
Måste entreprenören alltid ”finstäda”?
Entreprenadjuridik
I entreprenadkontrakt ställs ibland krav på skriftlig form. Räcker det med e-post?
Entreprenadjuridik
Får beställarens projektledare beställa ÄTA-arbeten?