Meny

Byggopus 2017

Vera Rytter och Ann Thilderkvist, LTH, och Sakarias Hultin, Chalmers, vann Byggopus 2017. 

Läs mer: Här är vinnarna av Byggopus 2017.

Läs mer: Byggopusvinnare prisas på Årets Byggegalan.

Varje år arrangerar Byggindustrin Byggopus, en riksomfattande tävling om bästa examensarbete. Byggopus är öppen för alla som studerar till civilingenjör, arkitekt eller högskoleingenjör vid något av byggprogrammen.

I Byggopus 2017 tävlar studenter vars arbeten godkänts mellan den 1 januari 2017 och den 31 december 2017. Nomineringarna görs av lärosätena, därefter tar en expertjury vid och utser vinnarna.

Tävlingen är uppdelad i två klasser

  • 30 poängs examensarbete (civilingenjörer och motsvarande)
  • 15 poängs examensarbete (högskoleingenjörer och motsvarande)
Juryn för Byggopus 2017
  • Ruben Aronsson, SBUF
  • Marianne Hedberg, Sveriges Byggindustrier
  • Per Murén, NCC Industry
  • Torbjörn Sohlberg, Projektverkstan
  • Erik Hellqvist, FHAB
  • Catherina Fored, Byggvesta
Tidigare omgångar av Byggopus

Första gången Byggopus delades ut var 1998.

Nominerade 30 poäng

Åtgärder för minskad klimatbelastning i anläggningsprojekt.
Johannes Axelsson och Johan Olsson, Karlstads universitet.

WELL-certifiering. Hur kontorshus kan bidra till en god hälsa.
Vera Rytter och Ann Thilderkvist, Lunds Tekniska Högskola.

Commercial Building Energy Performance.
Charlotta Dahlberg, Chalmers.

Håller byggprocessen måttet? En fallstudie i betydelsen av erfarenhets- återföring för ökad kvalité och hållbarhet.
Anders Henning och Anna Lanevi, SLU.

Nya vägar för trafik och vatten. Sänkta hastigheter ger plats för klimatanpassning.
Niklas Tengheden, SLU.

Important motivational factors from a construction worker’s perspective.
Rebecca Eliasson och Simon Kastari, Chalmers.

Serviceability assessment of footbridges when subjected to vibrations induced by running pedestrians.
Javier Garmendia Purroy, KTH.

Use of Building Energy Simulation Software in Early- Stage of Design Process.
Beidi Li, KTH.

Energiuppföljning av miljöcertifierad hotellbyggnad.
Sandra Tran, Uppsala Universitet.

Utrymning i spårtunnel på upphöjd gångbana.
Jonas Danielsson och Mikaela Tingestedt, Mälardalens Högskola.

Nominerade 15 poäng

Vad motiverar och engagerar yrkesarbetare i byggprojekt?
Anna Franzén, Högskolan i Halmstad.

Internet of things inom drift och underhåll i förvaltningsskedet.
Elin Björkdahl och Julia Stadler, Tekniska Högskolan Jönköping.

Vilken hållfasthet har ett trädymlingsförband?
Robert Ekenståhl och Oskar Medén, Högskolan i Gävle.

Samarbetsutveckling i traditionella entreprenader.
Emma Eriksson, Högskolan i Dalarna.

Fuktutredning av samverkanskonstruktion – analys av cykel- och gångbro.
Christian Andersson och Gustaf Brahme, Malmö Högskola.

Grundläggningens effekt på höga betongbyggnaders globala stabilitet.
Lisa Wilén, Örebro Universitet.

Mobil bergkrossning – tre bergtäkters energibehov och emissioner.
Adam Bergkvist, Bergsskolan.

Rondering i bygg- branschen. Ett verktyg för effektivt ledarskap.
Sakarias Hultin, Chalmers.

Dagvattenhantering. Förslag på fördröjande och renande åtgärder för torgmiljöer i stenstaden.
Martin Lennernäs, SLU.

Bygglogistik vid framtidens sjukhus. Erfarenheter av tredje- partslogistik.
Hanna Österman, Linköpings Universitet.

Energieffektiva klimatskal i flerbostadshus. Tillämpning av näranollenergikrav.
Fabian Ericson och Sara Knutas, Linnéuniversitetet.

Effektivare avfalls- hantering inom byggsektorn.
Linus Andersson, Salar Qelo och Samuel Karlsson, Mälardalens Högskola.

Dimensionering av och praktiska försök av kopplingar HD/F-plattor.
Linnea Holmström, Umeå Universitet.

Parameterstyrd projektering av broar.
Mohammad Samir Abed och Azita Hosseinzade, KTH.