Meny

Byggopus 2015

Simon Larsson och Henrik Nilsson, Malmö högskola, och Julia Johansson, SLU, vann Byggopus 2015. Hedersomnämnandet gick till Jonna Kyrö, Umeå universitet.

Läs mer: Här är vinnarna i Byggopus 2015.

Varje år arrangerar Byggindustrin en riksomfattande tävling om bästa examensarbete. Byggopus är öppen för alla som studerar till civilingenjör, arkitekt eller högskoleingenjör vid något av byggprogrammen.

I Byggopus 2015 tävlar studenter vars arbeten godkänts mellan den 1 januari 2015 och den 31 december 2015. Nomineringarna görs av lärosätena, därefter tar en expertjury vid och utser vinnarna.

Tävlingen är uppdelad i två klasser

  • 30 poängs examensarbete (civilingenjörer och motsvarande)
  • 15 poängs examensarbete (högskoleingenjörer och motsvarande)
Juryn för Byggopus 2015
  • Ruben Aronsson, SBUF
  • Per Murén, NCC Roads
  • Torbjörn Sohlberg, Projektverkstan
  • Marianne Hedberg, Sveriges Byggindustrier
  • Svante Torell, Torell & Partner
  • Margareta Redlund Laninge, Byggindustrin
Tidigare omgångar av Byggopus

Första gången Byggopus delades ut var 1998.

Nominerade 30 poäng

Energisimulering av byggnader tidigt i projekteringsfasen. En utvärdering av Energy Analysis som verktyg för hållbar byggnadsdesign. 22,5 hp.
Tobias Knutsson, Karlstads universitet

Stadsmiljöfrämjande parkering. Mindre ytor för parkering genom ökat samutnyttjande.
Julia Johansson, SLU

Teknisk isolering – hållbarhetsekonomiska val av rörisolering. 22,5 hp.
Andrew Briggs och Mathias Eneström Jönsson, LTH Ingenjörshögskola, Campus Helsingborg

Lönsamhet vid renovering av miljonprogrammet. En fallstudie av Svenska Bostäders investeringar på Järvafältet.
Marcus Kindbom och Oskar Sandblom, KTH

Pilot Testing of a Hydraulic Bridge Exciter.
Richard Borg och Olivier Dymén, KTH

Utvärdering av miljönytta för olika miljöcertifieringssystem för byggnader. En jämförande fallstudie på Swecos kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Sara Johansson, Uppsala universitet

Kartläggning av orsaker till skillnad mellan beräknad och uppmätt energianvändning i byggnader. Identifiering av prioriterade arbetsområden inom energisimulering och energiuppföljning.
Emrah Solmaz, Mälardalens högskola

Modern Flying Factories in the Construction Industry. A description of the Concept and Lessons for Further Development.
Sanna Haukka och Magda Lindqvist, Luleå tekniska universitet

Produktutvecklingsprojekt för konfiguerbar ändskärmsbro.
Zinaida Ramic, Luleå tekniska universitet

Reologiska egenskaper för bitumen och asfaltbruk. Inblandning av returasfalt samt framtagande av mätmetod DSR.
Axel Håkansson och Måns Härstedt, Lunds universitet

Kritiska framgångsfaktorer vid byggproduktion.
Lukas Odell och Viktor Ridne, Lunds universitet

Nominerade 15 poäng

Erfarenhetsåterföring under garantitiden. Hur entreprenadföretag i byggbranschen kan ta tillvara och använda kunskap.
Sofia Olovsson, Tekniska Högskolan i Jönköping.

Erfarenhetsåterföring av egenkontroller i byggproduktionen.
Rebecca Bergman och Sanna Hermansson, Högskolan i Halmstad.

Tilluftsradiatorns effektivitet. En jämförande studie av tre tilluftsintegrerade rumsvärmare och en konventionell radiator.
Mikael Viberg, Högskolan Dalarna

Hur ökas implementering av visuella arbetssätt inom Skanska?
Jenny Andersson och Malin Enbom, Linnéuniversitetet

Dimensioneringsmodell för slagna spetsburna betongpålar enligt Eurokod.
Linnea Jacobson och Viktor Karlsson, Linköpings tekniska högskola, campus Norrköping

Infrastruktur vid nyexploatering. Förslag till byggherren.
Martin Enström och Johan Gyllberg, KTH Haninge

Flytt och ombyggnad av kulturbyggnaden ”Ingenjörsvillan”. Utredning av Boverkets byggregler.
Jonna Kyrö, Umeå universitet

Logistikprocessen kring leveranser och hantering av marksten. En studie av logistikarbetet vid etapp 1, Kapellskär.
Johannes Åsbrink, Mälardalens högskola

Marknadsanalys samverkansbjälklag betong-massivträ.
Daniel Andreasson och Albin Vågfelt. Högskolan i Borås

Varsam grundläggning på berg. En tillämpning i Sotenäs kommun.
Angélica Karlsson, Mittuniversitetet

Mapping of Incident Radiation with Plate Thermometers from a Propane Flame. Free and adjacent to Walls.
Oskar Lind och Per Troedson, Luleå tekniska universitet

Robusthet i miljonprogrammets prefabricerade betongkonstruktioner.
Simon Larsson och Henrik Nilsson, Malmö högskola

Dimensionering av traverskranbana.
Hisham Albaldawi och Diana Kobbah, Örebro universitet