Meny

Byggopus 2014

Varje år arrangerar Byggindustrin en riksomfattande tävling om bästa examensarbete. Byggopus är öppen för alla som studerar till civilingenjör, arkitekt eller högskoleingenjör vid något av byggprogrammen.  På prisutdelingen i mars 2015 deltog Johan Olsson Thor, Robert Eriksson, Katarina Lovén och Markus Daniels (på bild).

Här kan du läsa mer om vinnarna av Byggopus 2014.

I Byggopus 2014 tävlar studenter vars arbeten godkänts mellan den 1 januari 2014 och den 31 december 2014. Nomineringarna görs av lärosätena, därefter tar en expertjury vid och utser vinnarna.

Tävlingen är uppdelad i tre klasser

 • 30 poängs examensarbete (civilingenjörer och motsvarande)
 • 30 poängs examensarbete (arkitekter)
 • 15 poängs examensarbete (högskoleingenjörer och motsvarande)

Vinnare Byggopus 2014

 • Johan Olsson Thor och Robert Eriksson (15 hp högskoleingenjörer)
 • Markus Daniels och Katarina Lovén (30 hp civilingenjörer)
 • Shea Hagy och Paul Balay (30 hp arkitekter)
Juryn för Byggopus 2014
 • Ruben Aronsson, ordförande, SBUF
 • Elisabeth Martin, Stockholms Byggmästareförening
 • Per Murén, NCC Roads
 • Torbjörn Sohlberg, Projektverkstan
 • Svante Torell, konsult
 • Margareta Redlund Laninge, tidningen Byggindustrin
Tidigare omgångar av Byggopus

Första gången Byggopus delades ut var 1998.

Här kan du läsa mer om Byggopus 2013.

Nominerade 30 poäng (civilingenjörer)

Differences in ground vibrations generated from installation of bored and vibrated retaining walls
Markus Daniels och Katarina Lovén, KTH

Reduction of Vertical Acceleration in High-speed Railway Bridges Using Post-installed Viscous Dampers – A case study of Bothnia line
Sarah Rådeström och Viktor Tell, KTH

Energieffektivisering i flerbostadshus för studentboende
Johan Odhagen, Uppsala universitet

Fire Risk Assessment of o Singel Exit Metro Station
Artur Zakirov och Timur Zakirov, Mälardalens högskola

Hygrothermal Performance of a Light Weight Timber Wall Assembly with an Exterior Air Barrier
Duncan Watt och Staffan Sjöberg, Chalmers

The use of LEED Green Building Rating System in Sweden. A case study of Gröna Skrapan in Gothenburg
Maud Lanau, Chalmers

Geophysical Investigation in Nampula Province, Mozambique Rural Water Point Installation Program – part 2
Björn Andersson och Tom Björkström, Lunds tekniska högskola

Verification of Buckling Analysis for Glulam Arches
Björn Andersson och Gustaf Larsson, Lunds tekniska högskola

Nominerade 30 poäng (arkitekter)

Wastescape Bhubaneswar & Cuttack
Oskar Gudéhn och Linda Ringqvist, KTH

Sub Urban – Resurrection of a non-place
Martina Engblom, KTH

Adaptable Design for the HSB Living Lab, flexible, co-creative spaces in student housing
Shea Hagy och Paul Balay, Chalmers Arkitektur

Nominerade 15 poäng (högskoleingenjörer)

Ungdomsbostäder. En kvalitetsundersökning av kompakta bostäder
Niclas Franzén och Awilla Posay, Chalmers

Ledarskapet spelar roll
Andreas Gustavsson och Daniel Larsson, Linköpings universitet

Masshantering vid vägprojekt med tillämpning av planeringsprogram. En fallstudie av väg E22
Islam Mireé och Alexander Nordin, Högskolan i Halmstad

LIS – Landsbygdsutveckling i strandnära läge. Utfallet i Norrlands kommuner
Susanne Lindström, Mittuniversitetet

Energiprestanda för lågenergihus. Hur bra stämmer de projekterade energivärdena?
Martin Johansson, Karlstads universitet

Parkeringsnormens problemstruktur – I förhållande till Stockholms stadsutveckling
Maria Hägglund, KTH, Campus Valhallavägen

Energy Balance for Residential Buildings. Calculation for three different buildings at Liegatan in Västerås
Vasileios Tamva Kologas, Mälardalens högskola

Energibesparingsanalys av pumparbeten I fjärrvärmeverk
Salwa Al Hasbani och Nina Landén, Tekniska högskolan i Jönköping

Miljöoptimering av betongprodukter – koldioxidupptag genom karbonatisering av järnvägssliprar.
Daniel Shamoun och Melis Redzepovic, Linnéuniversitetet

Betydelsen av vattenhållande lager för vegetationens möjlighet att klara torka på bjälklag
Andrea Hultquist Jackelén, SLU Anarp

Undersökning och utvärdering av slagg som klinkerersättare i cement.
Nils Olofsson och Oscar Persson, Högskolan i Borås

Ceequal, Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet I produktionen
Gianbattista Catapano och Zanyar Kadir, KTH ABE (Haninge)

Stabilisering av flervåningsbyggnader i trä
Thomas Brajerski, Umeå universitet

Ekonomiska konsekvenser till följd av varsamhetskrav. Ett förnyelseprojekt av flerbostadshus i Sätra, Gävle
Adrian Sidén och Rolfsen Sandsborg, Högskolan i Gävle

Fuktutredning av massiv träkonstruktion. Analys av vägg utan ångspärr
Robert Eriksson och Johan Olsson Thor, Högskolan i Dalarna

Materialens betydelse för årlig specifik energianvändning och livslängd. En jämförelse mellan fyra småhuskonstruktioner
Sandra Anderberg och Johanna Strand, LTH ingenjörshögskolan, Campus Helsingborg

Är fiberarmerad sprutbetong motiverad ur bärighetssynpunkt. En jämförelse med traditionell släntning och jordspikning
Erika Erkstam och Henrik Nyberg, Uppsala universitet

Metod för effektiv och arbetssäker sänkning av kritiskt lutande schakt i berg
Niklas Sternbeck, Bergsskolan, Luleå tekniska universitet