Meny

Byggopus 2013

Varje år sedan 1998 arrangerar Byggindustrin en riksomfattande tävling om bästa examensarbete. Byggopus är öppen för alla som studerar till civilingenjör, arkitekt eller högskoleingenjör vid något av byggprogrammen.

Tävlingen är uppdelad i tre klasser:

  • 30 poängs examensarbete (civilingenjörer och motsvarande)
  • 30 poängs examensarbete (arkitekter)
  • 15 poängs examensarbete (högskoleingenjörer och motsvarande)

Vinnare i Byggopus 2013:

  • Mattias Blomqvist och Michael Blomqvist (15 poäng, högskoleingenjörer)
  • Jarlatha Cantwell (30 poäng, arkitekter)
  • Linn Sundberg (30 poäng, civilingenjörer)

Här kan du läsa mer om vinnarna av Byggopus 2013.

Nominerade 30 poäng (civilingenjörer)

”To renew a new city” from niche to regime level.
Maria Angeliki Evliati, KTH

Vätskekopplade värme- och kylåtervinningssystem. Utveckling av ett verktyg för energiberäkningar.
Martin Brorsson och Erik Danielsson, KTH

Energieffektiva flerbostadshus av prefabricerad betong. Utformning av anslutningsdetaljer för en fuktsäker produktion.
Linn Sundberg, Luleå tekniska universitet

Energieffektivisering i flerbostadshus. En analys av ägarformens påverkan på arbetsprocess och resultat.
Katarina Högdal, Uppsala universitet

Knutpunkt i prefabricerat flervåningshus med träregelstomme. Provning och analys av skruvförband med väggelement.
Gustav Germundsson och Robin Henriksson, LTH Ingenjörshögskolan, Campus Helsingborg

Trafikverkets definition av BIM som objektbaserad informationsbärare. En studie av införande och tillämpning av BIM på Trafikverket.
Jonathan Berényi, Mälardalens högskola

Organisationsstrukturens påverkan på den psykosociala arbetsmiljön.
Ola Karlsson, Lunds tekniska högskola

The Sound Environment on Preschools. A Guide to Acustical Improvments with Regards to Helth and Learning.
Emma Arvidsson, Lunds tekniska högskola

Nominerade 30 poäng (arkitekter)

Un-building. Reimagining the Central Bank of Ireland.
Jarlath Cantwell, KTH arkitekturskolan

Resurs/hus/hållning.
Joakim Andersson, KTH arkitekturskolan

Nominerade 15 poäng (högskoleingenjörer)

Solcellsdrivet FTX-system för miljonprogramhus. Tjärna Ängar, Borlänge.
Mikael Frid, Högskolan Dalarna

Stadens dolda ljud.
Cecilia Gadman, Blekinge tekniska högskola

Kalkcementpelare. Undersöknng av grundförstärkning med kalkcementpelare: översiktlig dimensionering.
Henrik Stjernberg, Bergsskolan

Värdeflödesanalys – med avseende på effektivisering av gjutningsprocessen.
Fredrik Jörnebrant, Chalmers

Dimensionering av två olika typer av träbroar.
Tomas Bodin, Örebro universitet

Kvalitét i byggbranschen – konstruktörens samordnande roll och ansvar.
Ruben Jerkefjord, Högskolan i Borås

Problematik kring spårväxlar – framtida åtgärdsförslag.
Mattias Blomqvist och Michael Blomqvist, KTH, Arkitetur och samhällsbyggnad

Energianvändning för markkonstruktioner förlagda med ytvärme. En teknisk och ekonomisk utredning av fördelarna med att isolera under värmerören.
Dijar Ismail, Högskolan i Gävle

Upplagstryck för träbalkar enligt Eurokod 5. Problematik och förstärkningsåtgärder.
Simon Risén, Umeå universitet

Detaljplanerad materiallogistik för byggarbetsplatser med hög upprepandegrad.
Joakim Salomonsson, Linnéuniversitetet

Kvarsittande plastform. En första studie av en ny produktionsmetod.
Sara Fridh och Henrik Johansson, Linköpings universitet

Utmattning av järnvägsbroar i armerad betong. Enligt eurokoder.
Andreas Lind, Uppsala universitet

Konstgjorda öar i Mälaren. Lösningsförslag till Vågholme 1.
David Persson och Thobias Sahlin, Mälardalens högskola

Kompaktboende. Studenternas framtid.
Fredrik Karlsson, Tekniska Högskolan i Jönköping