Meny

Byggindustrins blogg.

Bloggen som speglar hela samhällsbyggnadssektorn.

Tillsammans för ett bättre resultat!

Att Produktiviteten och digitalisering i branschen ligger mig varmt om hjärtat vet ni som läser mina texter.  Jag är övertygad att det kommer hända massor i branschens utveckling de kommande åren.

Utvecklingen går snabbt framåt. Vad jag dock upplever är att många blandar ihop begreppen, digitaliseringen är inte ett mål i sig, den är ett verktyg för att nå målet produktivitet, digitalisering är kanske det viktigaste verktyget. Det finns många andra verktyg i lådan som behöver slipas och förbättras men jag tänkte nämna en favorit som inte får lika mycket strålkastarljus dessa ”digitaliseringens dagar”.

Samverkan.

En stor utmaning för branschen är att vi historiskt arbetat med avtal som stimulerar konflikt. Och som av en händelse, hör och häpna, uppstår konflikt. Märkligt. Om vi tillsammans istället kunde arbeta för att genomföra ett skifte mot avtal som stimulerar just samverkan, eller samarbete gynnar detta samtliga parter.

En av många anledningar till att det s.k. ÄTA-kriget ofta uppstår är för att beställaren satt de villkoren i upphandlingskedet. De frågar efter den som ha lägst pris, det stimulerar svarande part att pressa priserna nedåt i anbudsskedet (trots att de redan har en kalkyl på hur mycket lönsamhet de ska ”få tillbaka” i ÄTA), lägst pris vinner och sen är konfliktdansen igång. Detta är inte konstigt, det är tvärtom fullt naturligt. Jag hade också agerat så om FU var skrivet på det viset.

Utmana istället din medpart i projektet, ställ tuffa men utvecklande krav. Hjälps åt att nå dem, fokusera på att samtliga parter skall ha en SÄKRAD lönsamhet, detta skapar trygghet och möjlighet att fokusera på projektets bästa, inte på att leverera högst procentsats hem till chefen.

Tillsammans för ett bättre resultat!

Tips för att komma igång med samverkan:

  • Kompetensutveckling – Lär dig grunderna, öva, realisera vinsterna
  • Tänkt igenom vilka konsekvenser ditt FU får! Om du inte vet, ta hjälp!
  • Våga – Testa på ett projekt av enklare karaktär

 

Tack för att ni tog er tid!

Delat ansvar ger snabbare utveckling av ny byggteknik

KTH Live-In Lab

Ny teknik måste testas. Annars kommer den inte ut på marknaden. Men det är inte många som vågar testa och ta ansvar för de omfattande systemeffekter som kan bli resultatet dagens innovativa byggnadstekniker – som ibland innebär att hela byggnader är ihopkopplade.

Från produkt till process

Emile Hamon

Ofta känner jag att tiden att sitta och reflektera inte finns med ett jobb som går i 110 och ett familjeliv där man kastas mellan handbollsträning, matcher och mycket mer kul med mina döttrar. Då är en arbetsresa det perfekta tillfället att reflektera och filosofera lite. Något jag ibland kommit tillbaka till när jag reflekterar är branschens fokus på slutprodukten vad gäller ritningar, men inte resan dit.

Det är i Haninge det händer

Jimmy Dahlström

Jag har jobbat i samhällsbyggnad i hela mitt liv. Jag älskar den här branschen, även om mina inlägg ibland syftar till att utmana, och ibland, kanske provocera så ska jag vara tydlig med att jag älskar branschen. Det finns massor med utmaningar att hantera, det är vi alla eniga om.  En av de större utmaningarna är att branschen har en tradition av att arbeta under kontrakt som stimulerar konflikt istället för samarbete.