Meny

Byggindustrins blogg.

Bloggen som speglar hela samhällsbyggnadssektorn.

Byggbranschen och de globala målen – hur ligger vi till egentligen?

En ambitiös agenda med 17 mål som ska bidra till en hållbar utveckling i världen. FN:s globala mål som ska nås senast 2030 har nog inte undgått någon och nu ser vi hur de börjar bli en angelägenhet för allt fler företag och branscher, även vår byggbranschen.

Flera av de globala målen angår vår bransch, direkt eller indirekt. Till exempel mål 7, som handlar om hållbar energi för alla. Eller mål 11, det om hållbara städer och samhällen. Eller mål 12, som fokuserar på hållbar konsumtion och produktion. Det behöver inte ens handla om hållbarhet ur miljöaspekt – social hållbarhet är minst lika viktigt, som till exempel mål 8 som handlar om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Ja, ni hör ju. Listan på vilka av dessa som byggbranschen kan ta sig an är lång.

Men det kanske viktigaste målet av alla är nog mål nummer 9, det som handlar om hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Det som säger att vi måste bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation. Här finns en stor möjlighet för byggbranschen att ta sitt rättmätiga ansvar. En bransch som så sent som 2018 stod för 11,4 procent av Sveriges BNP sitter på stor makt. Så hur ser det ut med den svenska byggbranschen och de globala målen egentligen?

Än verkar det vara rätt tyst. Det ligger säkert på borden i de flesta styrelserum. På Ramirent har vi till exempel börjat titta på en kartläggning av de globala målen i vår organisation, och då speciellt hur vi inom Den temporära fabriken kan dra vårt strå till stacken.

Branschen pratar idag till stor del om två saker: effektivisering och digitalisering. Dessa två processer kommer sannolikt föra med sig många positiva bieffekter som indirekt jobbar mot samma mål som de globala målen. Branschen behöver en omställning som innebär mindre utsläpp, mindre resursslöseri och mer miljövänlig teknik.

Inom Den temporära fabriken jobbar vi själva hårt för ökad hållbarhet, exempelvis med att minska slöseriet av byggmaterial samt minska antalet transporter inom byggprojekten. Färre konsoliderade transporter på miljöprofilerade fordon genererar mindre utsläpp, våra mätningar visar att vi i våra referensprojekt fått ned antalet transporter med 80%.

Jag tänker inte ta på mig att göra en bedömning av byggbranschens insatser för en mer hållbar framtid. Men en sak är i alla fall säker: det ska bli spännande att följa det fortsatta arbetet med de globala målen. Ramirent söker efter sätt att bidra, precis som många andra aktörer också gör. Arbetet i byggbranschen är igång, om än i startgroparna, men det är igång.

 

Nöden – Uppfinningarnas moder?

Jerker Lessing

Vi befinner oss mitt i en kris, orsakat av Coronaviruset som påverkar vårt samhälle på många sätt. Byggsektorn är inte skonad utan påverkas redan och kommer troligen att känna av detta under ganska lång tid framöver.

Och samtidigt som coronakrisen pågår så pågår ju också klimatkrisen och det allvarliga hot mot vårt samhälle som kräver förändring för att stoppas eller i alla fall mildras.

Att odla sunt

Jimmy Dahlström

Nytt år och nytt årtionde, jag tänker inte utsätta er för ännu en årskrönika eller för den delen en årtiondekrönika. Men jag reagerade nyligen över ett inlägg jag läste. Det handlade om att vi under 2019 i vår bransch hade ca 1200 konkurser. Hade detta rakt igenom varit väletablerade, laglydiga och sunda företag hade all anledning funnits till panik.

Klimatmötet hade inga vinnare – bara förlorare

Johnny Kellner

Den 2-13 december träffades nära 200 av världens länder i Madrid för klimatmötet COP 25. Målet var att besluta om uppföljningen av klimatavtalet från Paris. En av flera viktiga punkter som skulle avhandlas under COP 25 var Artikel 6, med dess underparagrafer som reglerar hur stater ska kunna handla utsläppsminskningar med varandra för att på så vis lättare, snabbare och till lägre kostnad minska sin klimatpåverkan. En annan viktig punkt var att arbeta vidare med den så kallade regelboken.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.