Meny

”Hållbarhet är en marknadsfråga”

”Hållbarhet är en marknadsfråga”

Det är våra befintliga bostäder som är minst hållbara. Husen läcker som såll. ”Därför är det här vi måste sätta in stöten”, säger Johan Nuder, som har gjort det till sin uppgift att ge fastighets­ägare och byggare kunskap om att renovera på ett hållbart sätt.

Hur blir man expert på hållbarhet?

– Jag skulle inte säga att jag är expert på hållbarhetsfrågor, utan vill snarare bli en expert på att kommunicera hållbarhetsinformation. Att föra ut kunskap till dem som tar beslut i bygg- och fastighetsfrågor. Under resans gång har jag förstås lärt mig en del om hållbarhet.

Hur kom du in på det här området? 

– Jag har stora delar av mitt yrkesliv inom bygg. Innan jag fick uppdraget att starta Informationscentrum för hållbart byggande (ICHB) var jag produktionschef på Riksbyggen. Jag kände att jag ville göra något annat och fick det här erbjudandet 2017. Jag har haft en brant inlärningskurva, kan man säga.

Varför måste byggbranschen ställa om? 

– ICHB bildades som en följd av energieffektiviseringsdirektivet från EU. Trots att det finns mycket kunskap om hållbart byggande så har den inte nått ut. I en rapport från Boverket och Energimyndigheten kallar man det för ett ”marknadsmisslyckande”. Den klimatsmartaste kilowattimmen är den som inte förbrukas och det klimatsmartaste materialet är det som inte produceras. Världen har en budget för koldioxidutsläpp, en del per land. Vår budget är slut om tolv år om vi fortsätter att släppa ut i den här takten – så det är påtagligt att vi måste göra något. I Sverige står bygg- och fastighetssektorn för 21 procent av koldioxidutsläppen, så vi har ett stort arbete att göra. Jag tror att man ska vara försiktig med skrämselpropaganda, men samtidigt är det ofta negativa budskap som når fram mest. Det måste kännas i magen. Vi måste få branschen att förstå att hållbarhetsfrågan är en affärs- och marknadsfråga.

Det finns flera initiativ inom branschen för att föra upp hållbarhet på agendan. Bland annat en Färdplan mot en hållbar bygg- och anläggningssektor 2045. Räcker inte det?

– Det är ett jättebra och viktigt initiativ, men vi måste också nå den stora massan av fastighetsägare och byggare. Det finns cirka 4,9 miljoner bostäder i Sverige. Dessa ägs främst av privata fastighetsägare med mindre bestånd. 42 procent är villor, 21 procent bostadsrätter och resten hyresrätter. 75 procent av fastighetsägarna är lekmän. Då måste man kommunicera så att de förstår. På samma sätt har 87 procent av alla företag inom byggsektorn färre än fem anställda, så volymmässigt är det inte de stora byggdrakarna som utgör byggbranschen. Dessa är en viktig målgrupp att influera. Det är också i det befintliga beståndet som behoven är störst. Dessa byggnader slukar dubbelt så mycket energi per kvadratmeter som nybyggda hus. Är det någon som ser elefanten i rummet? Det är därför vi på ICHB har valt att prioritera det befintliga beståndet i ett första skede.

Vari ligger den största ut­maningen?

– I det befintliga beståndet. Här har vi energiläckage och det är stora volymer av material att riva ut och sätta in vid renoveringar. Därför är det så viktigt att vi kan nå de mindre byggbolag som oftast gör den typen av jobb och de privata fastighetsägarna: få dem medvetna om vikten av att tänka hållbart. Då kan vi få bollen i rullning. Här är även byggmaterialhandlarna viktiga för att få upp frågan på bordet. I maj startar vi ett pilotprojekt med fyra bygghandlare som går ut på att de ska klä sina butiker med informationsmaterial om hållbarhet, vi gör en hemsida speciellt för den målgruppen och kommer att utbilda personalen i hållbarhet. Utvärdering sker i höst. Vi måste påverka den här målgruppen.

Hur tycker du att byggbranschens inställning till hållbart byggande är?

– Frågan är på agendan och växer på ett positivt sätt, men vi måste göra mer.

Hur viktigt är renovering av befintliga byggnader för att vi ska nå Sveriges hållbarhetsmål?

– Jätteviktigt. Helt avgörande. Vi har en jättestor renoveringsskuld – både sett till energi och material. Det är här det stora läckaget finns. Här är social hållbarhet också en parameter. Dels måste vi skapa miljöer som människor trivs i, dels måste vi ta hand om de människor som bor i huset under projekttiden. Vi måste också vara varsamma när vi renoverar och ta hand om material och återanvända det som går.

Tror du att branschen som helhet kommer att kunna ställa om?

– Ja, det tror jag. Om vi samverkar. Jag tror att nyckeln ligger i en kombination av att se det som en marknadsfråga och att använda regelverk. Det händer väldigt mycket positivt just nu. Men utmaningen är att vi inte har så mycket tid på oss – och att vi måste nå ut brett.

Vad är det som krävs för att byggbranschen ska bli hållbar?

– En kombination av upplysning till bredare målgrupper och till slutkunder om att byggverksamhet påverkar klimatet och styrande regelverk. Vid nyproduktionen är man ganska van vid styrande, tuffa regler, men vid renovering och ombyggnad har vi ganska liberala regler, man ska ”eftersträva nybyggnadsstandard” men det ställs inte något lagkrav på det. Jag tror att vi behöver styrmedel som till exempel klimatdeklarationer och krav på livscykelperspektiv även för renovering och ombyggnad. Det är också på väg, så det händer mycket.

I vilken del av branschen är bristen på hållbarhetstänk störst, tycker du?

– Svårt. Jag tror att det är hos de mindre byggföretagen och att det finns
potential att höja den hos byggmaterialhandlarna. De har båda viktiga roller. Vi brukar säga att om vi utgår från solid kunskap kan vi prata ytligt om det för att nå ut. De stora byggföretagen är redan på bollen.

Hur kan mindre byggföretag bidra till en hållbar bransch?

– Jättemycket! Genom att intressera sig för klimatfrågan kan man också profilera sig och upplysa sina kunder. Det finns jättestora möjligheter för byggföretag – särskilt unga, nya företag har stora möjligheter att nischa sig. Bygg står inför stora förändringar.

Tycker du att det talas tillräckligt mycket om hållbarhetsfrågor i byggbranschen?

– Ja, i den inre kretsen, bland hållbarhetschefer och på myndigheter, men vi måste bredda oss utåt. Vi måste också prata mer hållbarhet vid renovering.

Vad är hållbarhet för dig? 

– Att vi inte ska belasta kommande generationer. De ska ha möjlighet att leva lika bra som vi gör eller bättre.

Kort om Johan Nuder
  • Ålder: 54 år.
  • Familj: Gift och två barn.
  • Gör: Är koordinator för Informationscentrum för hållbart byggande (ICHB).
  • Utbildning: Civilingenjör.
  • Karriär: Olika roller inom byggbranschen men även en period inom telekom.
  • Uppväxt i: Österskär norr om Stockholm.
  • Drivkrafter jobbet: Utveckling, att få saker att hända.
  • Fritid: Seglar gärna. 
  • Kuriosa: Har åkt 10 Vasalopp.

Vem har ansvaret?

Hur långt sträcker sig arbetsgivarens säkerhetsansvar?
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vem-har-ansvaret-28467
Cecilia Österman är arbetsmiljöforskare och utbildare.

”Doktor i sunt förnuft”

Cecilia Österman är expert på arbetsmiljö.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/doktor-i-sunt-fornuft-28465

Fem trygga byggen

Vi listar projekt som haft säkerhet och trivsel i fokus.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/fem-trygga-byggen-28464
Ulf Jonsson, Zenguns grundare.

“Jag är Zenguns kulturminister”

Grundaren Ulf Jonsson om byggbolagets första tio år.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/jag-ar-zenguns-kulturminister-28448

Minderåriga skadades på bygget

Byggarkivet om en oroväckande utveckling.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/minderariga-skadades-pa-bygget-28450

”Klimatoron gör det svårt att sova”

Emma Hult är byggnadsingenjören som blev politiker.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/klimatoron-gor-det-svart-att-sova-28343

AI kan lösa branschens stora framtidsfrågor

Digital strateg: "Ketchupeffekten börjar synas."
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ai-kan-losa-branschens-stora-framtidsfragor-28350

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
https://byggindustrin.se/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437

Uppfinnaren som såg nyttan med tomma rör

Erik Abbing är rörmokarsonen som vill revolutionera våra rör.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/uppfinnaren-som-sag-nyttan-med-tomma-ror-28364

Höjda röster om en ny Ölandsbro

Debatten blossar upp: bristfällig betong och ständigt köskapande underhållsarbeten.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/hojda-roster-om-en-ny-olandsbro-28362

Håll huvudet kallt

Utblick: Byggarbetare har det hett om öronen.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/hall-huvudet-kallt-28458