Meny
  • Ulrika Honauer, chef för vägsystem på Trafikverket.
    Foto: Trafikverket
    ,
    Under sommaren är det full aktivitet längs vägarna.
    Foto: Frugan Mostphotos

"Vi vill helst stänga av vägarna"

"Vi vill helst stänga av vägarna"

Sommaren är här och med den högsäsongen för Trafikverkets underhållsarbeten längs våra vägar. Ulrika Honauer, chef för vägsystem på Trafikverket, berättar om arbetena som görs och vilket sommarväder de hoppas på.

Sommaren är en hektisk tid. Hur mycket underhåll görs den närmaste tiden?

– Det här året är ungefär som vanligt. Vi jobbar efter vår underhållsplan som totalt omfattar 9 miljarder kronor i år, men det är den totala summan som även innefattar vägunderhållet vintertid. Men i till exempel Göteborg där det sker många andra arbeten samtidigt kan vårt underhållsarbete komma att märkas mer.

Är det något arbete som är extra stort i sommar?

– Underhållet av Älvsborgsbron i Göteborg är ett stort arbete som många kommer att märka av. Arbetet startade i mars och kommer att pågå i tre år framöver. De mest trafikpåverkande arbetena genomförs från juni till september där bland annat körfält kommer att stängas av. Vi ägnar oss mycket åt trafikkoordinering och har tät kontakt med bland annat Göteborgs hamn.

Att arbeta längs vägarna innebär stora risker. Hur jobbar ni med säkerheten?

– Det är något vi jobbar aktivt med, både med skyddsutrustning och med information till trafikanter. Vi vill helst stänga av vägarna för att göra arbetet så säkert som möjligt. Samtidigt vill vi upprätta framkomligheten. Det bygger på att alla respekterar den skyltade hastigheten. Det gör tyvärr inte alla.

Vilken typ av sommar hoppas ni på?

– En lagom typ av sommar. Förra året var sommaren alltför varm och torr. Då kan vi inte genomföra heta arbeten som asfaltläggning. Torkan gör det också svårt för oss att genomföra slåtterarbetem då gnistor från maskinerna kan orsaka brand. Det får inte bli för kallt och blött heller, eftersom det blir svårt att göra beläggningsarbeten då.

Så ska nya investeringsstödet se ut

Differentiering ska gynna unga och utsatta.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sa-ska-nya-investeringsstodet-se-ut-28463

JM bättrade på resultatet

Förbättrad efterfrågan i Stockholm.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jm-battrade-pa-resultatet-28466

Småstaden får Danmarks högsta hus

En 320 meter hög skyskrapa i en liten by med 7 000 invånare.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/smastaden-far-danmarks-hogsta-hus-28353

Halva rothärvan nerlagd

Över 50 personer och ett byggföretag var misstänkta.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/halva-rotharvan-nerlagd-28461

Rättsprocesser sparar miljoner åt Skanska

Vunna ärenden påverkar resultatet positivt.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/rattsprocesser-sparar-miljoner-skanska-28459

"Det blir ett utmanande pussel"

Tre röster om anläggningssommaren
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/det-blir-ett-utmanande-pussel-28449
Catharina Håkansson Boman

Strandskyddet ses över i grunden

Sverigeförhandlare leder utredningen.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/strandskyddet-ses-over-i-grunden-28455

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
https://byggindustrin.se/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437

Installationsbolag gör förvärv

Tar över bolag med 30 anställda.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/installationsbolag-gor-forvarv-28453

Erlandssonbolagen säljer byggdelen i västra Sverige

"Nu blir det fullt fokus och en tightare ambition".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/erlandssonbolagen-saljer-byggdelen-i-vastra-sverige-28447

Veidekke bygger mer i Hagastaden

Kontraktet värt nära 300 miljoner kronor.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/veidekke-bygger-mer-i-hagastaden-28446