Meny

”Vi ser ett ökat fokus på andra material”

”Vi ser ett ökat fokus på andra material”

När NCC arrangerade en hållbarhetsvecka tog de ett brett grepp om hållbarhetsfrågorna. Bland talarna fanns NCC:s Svante Wijk, energistrateg, och Elsa Fahlén, specialist på hållbarhet. De blickade framåt och spår en snabb teknikutveckling som kan komma branschen till godo.

I veckan som gick arrangerade NCC en hållbarhetsvecka med syftet att öka medarbetarnas kunskap och engagemang kring hållbarhetsfrågorna. Satsningen är inspirerad av de säkerhetsveckor som blivit populära bland det större byggföretagen för att sätta fokus på arbetsmiljön i branschen, men har ett bredare fokus. Flera aspekter av hållbarhet lyftes under veckan, bland annat sociala frågor, hälsa, klimat, säkerhet, biologisk mångfald, materialanvändning och avfallshantering.

Veckan bjöd på ett fullmatat seminarieprogram. Seminarierna hölls i Göteborg men medarbetare som befann sig på andra håll i landet kunde lyssna via Skype. Bland talarna fanns både NCC:s egna experter samt inbjudan gäster. De berättade om hur NCC och branschen jobbar med olika hållbarhetsfrågor i dag, men blickade även framåt mot kommande krav och trender.

När Svante Wijk, energistrateg, och Elsa Fahlén, specialist på hållbarhet, både på NCC, höll ett seminarium om energi lade de fokus just på framtidsspaningar.

Svante Wijk nämnde bland annat de kommande kraven på nära nollenergibyggnader och ökande fokus på energianvändningen i produktionsfasen. Elsa Fahlén berättade att hon ser en stor potential i återanvändning av byggprodukter och byggelement, det som ibland kallas cirkulär ekonomi.

– Vi ser också ett ökat fokus på andra material än de traditionella, som trä och alternativa typer av betong. Eller helt nya material, till exempel nanocellulosa, som kan tillverkas från trä eller alger, skulle kunna användas i byggbranschen, sa hon.

Samtidigt som fokus på energianvändningen i produktionsfasen ökar, ökar också fokus på den del av driftsfasens energianvändning som påverkas av människors beteende, det vill säga tappvarmvattnet och hushållselen. Inom det området är teknikutvecklingen viktig, anser Svante Wijk, både för att visualisera förbrukningen så att människor lättare kan ändra sitt beteende, men också för att den ger helt nya lösningar.

– Det finns till exempel nya tekniker för belysning, som oled eller fiberoptik som kan leda dagsljus ner i en källare, sa han.

Andra områden där teknikutvecklingen blir viktig framöver som Svante Wijk och Elsa Fahlén nämnde är nya sorters högpresterande isolering, smarta elnät och energilagring.

De kan ta hem Stålbyggnadspriset

Villa, museum, bostadshus och bro tävlar.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/de-kan-ta-hem-stalbyggnadspriset-28614

Skanska bygger bostäder i Nashville

Ordern värd cirka 690 miljoner kronor.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-bygger-bostader-i-nashville-28612
Per Bolund pratade budget under Business Arena Stockholm.

Fyra bostadsnyheter ur budgeten

Bolund berättade på Business Arena.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fyra-bostadsnyheter-ur-budgeten-28610

JM får böta maxbelopp

Brister i fallskyddet.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jm-far-bota-maxbelopp-28598

NCC bygger hyresrätter i Sundsvall

Ordern värd 50 miljoner kronor.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-bygger-hyresratter-i-sundsvall-28609

Projektengagemang vinstvarnar – vd säger upp sig

"Vi kommer inte att nå den planerade resultatnivån".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/projektengagemang-vinstvarnar-vd-sager-upp-sig-28607

NCC först ut på Masthuggskajen

Byggstart på fredag.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-forst-ut-pa-masthuggskajen-28606

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
https://byggindustrin.se/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437

Lämnar hotellkedjan – gör comeback på NCC

"Känns väldigt roligt att få komma tillbaka".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/lamnar-hotellkedjan-gor-comeback-pa-ncc-28599

Solcellsvägen – ett franskt fiasko

För få soltimmar och för mycket löv sinkade projektet.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/solcellsvagen-ett-franskt-fiasko-28592

Saknade fallskydd – får böta 400 000

Arbetade oskyddat på åtta meters höjd.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/saknade-fallskydd-far-bota-400-000-28591