Meny
  • Staffan Åkerlund, Byggindustrins chefredaktör, tackades nyligen av efter 14 år på posten.
    Foto: Mattias de Frumerie

”Vi hårdgranskade svartekonomin”

”Vi hårdgranskade svartekonomin”

De senaste 14 åren har Staffan Åkerlund hållit i rodret på tidningen Byggindustrin. ”Det har varit kul”, säger han. Nu blickar Staffan Åkerlund framåt. Han ser en stor utvecklingspotential i byggbranschen – och tror att tidningen Byggindustrin kan spela en central roll i utvecklingen.

När Staffan Åkerlund försöker skåda in i byggbranschens framtid börjar han med att se till historien.
– Jag har skrivit om Kreuger & Toll, och vilken gamechanger bolaget blev för branschen, i många ledare genom åren, säger han.
Bygg- och fastighetsbolaget Kreuger & Toll gjorde entré 1907. Bolaget introducerade armerad betong, dåtidens nya teknik, på Stockholms byggmarknad. Kreuger & Toll kom att bygga stora delar av stenstaden som än i dag präglar huvudstaden, och tack vare att de presterade bra både gällande kvalitet, tid och budget blev det ett mycket framgångsrikt företag.
– Kreuger & Toll var nydanande på sin tid och byggde upp en enorm förmögenhet. Potentialen för dagens byggbransch är inte mindre. Bygg står för cirka 8 procent av BNP i Sverige, säger Staffan Åkerlund.
Han säger att det bara är att vänta och se vem som blir det nya århundradets Kreuger & Toll. Det blir den som lyckas introducera de nya metoder och den nya teknik som kommer att revolutionera dagens byggbransch, och lösa de utmaningar som finns i dag.


Oroande inslag i branschen

Staffan Åkerlund är övervägande positiv när han spånar kring branschens framtid, men samtidigt ser han flera inslag som oroar.
– Det är samma utmaningar som varit aktuella under hela den period som jag följt branschen på nära håll. Det har skett framsteg men det är fortfarande frågor som måste lösas, säger Staffan Åkerlund.
Han sammanfattar utmaningarna i tre punkter: arbetsmiljön, jämställdhetsfrågan och svartekonomin.
– Arbetsmiljön förbättras gradvis. Jag har sett medvetenheten växa i branschen, säger han.
När det gäller jämställdhetsfrågan så menar han att det krävs en jämnare könsfördelning även bland yrkesarbetarna för att branschen ska kännas modern. Här tror han att ny teknik blir betydelsefull, att fler kvinnor kan lockas av branschen när arbetena till större del sker inomhus i fabrik och blir mindre fysiskt betungande.
Svartekonomin, däremot, är svår att komma åt enligt Staffan Åkerlund.
– Där är ID06 en av landvinningarna, men det finns brister i systemet, säger han.

 

LÄS MER: Byggindustrin får ny chefredaktör


När Staffan Åkerlund var nytillträdd chefredaktör publicerade Byggindustrin flera granskande artiklar om svart­ekonomin i branschen.
– Vi hårdgranskade svartekonomin och bjöd sedan in branschens aktörer i ett diskussionsforum där de tog fram ett program i tolv punkter för att komma till rätta med problemet. Det var det tolvpunktsprogrammet som blev ID06, säger Staffan Åkerlund.
Aktörerna som deltog i diskussionsforumet var Byggnads, Sveriges Byggindustrier, Skatteverket och Fastighetsägarna.
Staffan Åkerlund minns också tidningens betydelse i Laval-frågan, då ett lettiskt byggföretag blev utsatt för en facklig blockad vid ett byggprojekt på Vaxholm i Stockholm eftersom de inte ville teckna ett kollektivavtal för sina utstationerade byggarbetare.
– Där var tidningen med och lyckades vända på perspektivet och visa arbetsgivarens sida. Frågan om hur facket behandlar utländska arbetare hamnade till slut i EU-domstolen, som slog fast att blockaden var otillåten, säger Staffan Åkerlund.


Tidningen spelar viktig roll
 

Han är övertygad om att Byggindustrin även i framtiden kommer att spela en viktig roll i branschens utveckling. Under den tid som han varit chefredaktör för Byggindustrin har han bland annat bevittnat stora landvinningar inom BIM och nya samverkansmetoder.
– Här kan tidningen vara med och driva på inte minst genom Årets Bygge. I sin tidiga form var det en ren skönhetstävling, men när vi återlanserade den för fem år sedan la vi fokus på processen. Det speglar att bolagen organiserar sig på ett annat sätt i dag, till exempel genom olika former av construction management, säger Staffan Åkerlund.
I månadsskiftet oktober-november lämnade Staffan Åkerlund över rodret till sin efterträdare Anders Carlén.
Staffan Åkerlund fortsätter som jurymedlem för tidningen Byggindustrins tävling Årets Bygge. Vid sidan av det funderar han på att slå mynt av sin juridikutbildning.
– Jag hoppade på journalistutbildningen direkt efter grundutbildningen i juridik så jag hann aldrig specialisera mig. För kanske fem år sedan började jag fundera på att återgå till juridiken. I gränssnittet mellan juridik och journalistik finns immaterialrätt. Det är ett intressant område, säger Staffan Åkerlund.

Oscar Properties fortsätter med gasklockan

Byggaren jobbar vidare efter avtal med Stockholms stad.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/oscar-properties-fortsatter-med-gasklockan-28276

Bengtsson tar över hela Veidekke

Blir chef för Sverige, Norge, Danmark.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bengtsson-tar-over-hela-veidekke-28274

Konkurs för välkänd byggare

"Ryggsäcken blev för tung"
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/konkurs-valkand-byggare-28272

De ska utforma området kring Eiffeltornet i Paris

En gigantisk datormodell i 3D grund för förslaget.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/de-ska-utforma-omradet-kring-eiffeltornet-i-paris-28273

Exploatörsdriven detaljplan testas i Härryda

Byggherren får själv ta fram underlaget.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/exploatorsdriven-detaljplan-testas-i-harryda-28268

Botrygg erbjuder kunderna hyrköp

Ska ge fler chansen på bostadsmarknaden.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/botrygg-erbjuder-kunderna-hyrkop-28263

Installatör får kontrakt på halv miljard

Alla installationer på Västlänken-station.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/installator-far-kontrakt-pa-halv-miljard-28260

PSP Stomkomplettering satsar på kvalitet och hållbarhet

Annons.
Kvalitet lönar sig. På nio år har PSP Stomkomplettering gått från tre till 100 anställda.
https://byggindustrin.se/sponsrat/psp-stomkomplettering/psp-stomkomplettering-satsar-pa-kvalitet-och-hallbarhet-28169

De ska ta över SSM:s entreprenader

Bostadsutvecklare ska fokusera på kärnverksamheten.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/de-ska-ta-over-ssms-entreprenader-28259

132 hyreslägenheter på gång i Uppsala

Andra etappen i nytt område.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/132-hyreslagenheter-pa-gang-i-uppsala-28261

Ekerö nästa för JM

Hundra bostäder kan byggas.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ekero-nasta-jm-28257