Meny
  • Johnny Kellner presenterade en första delrapport i SBUF-projektet kring klimatpåverkan för flerbostadshus med bland annat ny miljövänlig betong, prefabricerad betong, lätta ytterväggar med stål, massiva trästommar och volymelement av trä. Foto: Anders Siljevall
    Foto: Anders Siljevall

Vem vinner materialmatchen?

Vem vinner materialmatchen?

Trä eller betong – vilket material är det mest klimatsmarta? Ett enkelt svar på frågan är svårt att få, visade det sig på Veidekkes seminarium på ämnet.

Just nu pågår ett SBUF-projekt under ledning av Johnny Kellner där även Sveriges Byggindustrier, KTH, Svenska Miljöinstitutet (IVL), Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) och en stor del av svenska byggindustrin medverkar. Syftet är att göra livscykelanalyser för fem identiska flerbostadshus med olika stomuppbyggnader, som ny miljövänlig betong, massivt trä, volymelement av trä, prefabricerad stomme av betong och lätta ytterväggar av stål.

– I analysen som vi nu presenterar har vi fokuserat på själva byggprocessens klimatpåverkan som står för så mycket som 70 procent av det totala koldioxidutsläppet under. byggnadens hela livslängd, berättade Johnny Kellner inledningsvis.

I delrapporteringen framgår det att träalternativen har en något lägre utsläppsfaktor. Men fler analyser kvarstår innan projektet är färdigt. När slutrapporten presenteras våren 2018 hoppas man kunna presentera storleksordningen på klimatpåverkan för olika plattformar, vilka delar av byggprocessen som är särskilt viktiga att utveckla och hur stor klimatbesparingspotentialen är.

– Vi tar inte ställning för eller emot ett material. Alla har sin plats. Man kan också konstatera att träindustrin har verkat som en blåslampa på betongtillverkarna som nu arbetar intensivt med sin miljöteknikutveckling, konstaterade Johnny Kellner.

Eva-Lotta Kurkkinen, RISE.
Eva-Lotta Kurkkinen, RISE.
Foto: Anders Siljevall

Ett annat projekt som har ställt trä mot betong är Viva i Göteborg. Riksbyggen bygger tre huskroppar inom konceptet positive footprint housing och för att slippa stå mållösa när frågan om materialval dyker upp beslutade man sig för att göra en livscykelanalys där stommar av platsgjuten betong, prefab-betong och massivträ undersöktes. Eva-Lotta Kurkkinen på RISE beskrev vägen fram till materialvalet:

– Vi hade en analysperiod på 100 år, men trähuset var bara dominerat för 50 år då det innehåller en del polymera material. Vi beslutade att analysera två alternativ för trähuset – ett best case där vi gick på information från branschen och ett fall som kunde styrkas av forskning.

Slutsatsen i analysen blev att skillnaderna mellan trä och betong var små. Trä hade något lägre produktionskostnad, men en högre driftskostnad.

– Riksbyggen gick på prefab-betong och eftersom det händer mycket inom tekniken tog man chasen att sätta krav på branschen att arbeta med mer miljövänliga produkter som betong med alternativa bindemedel som slagg och flygaska, berättade Eva-Lotta Kurkkinen.

Liseberg får göra miljardutbyggnad

NCC ska bygga äventyrsbad och hotell.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/liseberg-far-gora-miljardutbyggnad-28590

Nu är Eshaq hemma hos betongen igen

Utvisades efter miss med mejladress.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nu-ar-eshaq-hemma-hos-betongen-igen-28574

Nu har Erlandsson Bygg fått sitt nya namn

”Det känns helt fantastiskt”, säger bolagets vd, Markus Brink.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nu-har-erlandsson-bygg-fatt-sitt-nya-namn-28585

“Byggavtalet är Sveriges kanske sämsta kollektivavtal”

Veteranen Mikael Anjou vill skapa debatt med ny bok.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggavtalet-ar-sveriges-kanske-samsta-kollektivavtal-28579

Rekonstruktion för bostadskoncern

"Byggkostnader hundra miljoner över budget".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/rekonstruktion-bostadskoncern-28577

Ny vd klar för Expandera Mera

Tillförordnad blir permanent.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ny-vd-klar-expandera-mera-28578

De kan vinna Årets fasad 2019

Vi listar de fyra finalisterna.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/de-kan-vinna-arets-fasad-2019-28576

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
https://byggindustrin.se/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437

Byggstart för nytt äldreboende i Huddinge

NCC bygger äldreboende med bostadsrätter.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggstart-nytt-aldreboende-i-huddinge-28575

Grundare tar rodret i Nordamerika

BIM Object byter ut Amerika-vd.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/grundare-tar-rodret-i-nordamerika-28573

Skanska bygger för fler hyresrätter

Premiärbygger enligt Stockholmssatsning.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-bygger-fler-hyresratter-28572