Meny

Världsunikt datacenter byggs i Falun

Världsunikt datacenter byggs i Falun

I Falun finns en lösning för att ta till vara på överskottsvärme från datacenter. Det är Falu Energi & Vatten som arbetat fram lösningen tillsammans med Ecodatacenter. En serverhall driftsattes i oktober 2018 och nu pågår utbyggnaden av ytterligare en hall som ska tas i drift 2020.

Enligt Ecodatacenter är serverhallarna i Falun de första i världen som är klimatpositiva. Det blir de tack vare att överskottsvärmen från serverhallarna tas till vara. På vintern skickas värmen in i Faluns fjärrvärmenät. På sommaren används värmen i en pelletsfabrik i närheten. Pelletsen använder sedan Falu Energi & Vatten för att ersätta gas och olja, och på så vis blir datacentret klimatpositivt. Tidigare har fjärrvärmenätet i Falun behövt tillskottsvärme från gas och olja när temperaturen sjunkit till minus 11 respektive minus 18 grader.

Enligt Lars Schedin, vd på Ecodatacenter, är intresset för lösningen stort internationellt.

– Globalt sett är datacenterbranschen en större miljöbov än flyget. Två tredjedelar av världens elproduktion är fossil. Ur ett internationellt perspektiv är Sveriges höga andel förnybar el unikt, men hittills har man nöjt sig med att vädra bort överskottsvärmen. Nu är vi först i världen med att erbjuda ett kilmatpositivt datacenter, säger han.

Ska bygga på fler orter

Lars Schedin berättar att Ecodatacenter har planer på flera nya datacenter runt om i Sverige. Målsättningen är att ta till vara på överskottsvärmen från samtliga nya serverhallar. För att modellen som de utvecklat tillsammans med Falu Energi & Vatten ska gå att upprepa måste datacentren byggas på orter med utbyggda fjärrvärmenät samt i närheten av en pelletsfabrik.

Vilka orter som är aktuella i Sverige är än så länge hemligt.

– Vi är i ett känsligt skede, säger säger Lars Schedin.

Byggentreprenör för projektet i Falun är Byggpartner i Dalarna.

– När vi byggde den första hallen gjorde vi så mycket som möjligt själva. Det vore en överdrift att säga att vi var inne själva och spikade, men nästintill. I nuvarande etapp har vi tagit in konsulter som hjälper oss att projektleda, men det är Byggpartner som är byggentreprenör även nu, säger Lars Schedin.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Byggkran fick monteras ner efter akut rasrisk

Se filmen från Stockholm City.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggkran-fick-monteras-ner-efter-akut-rasrisk-29227

Därför måste Boverket skära ner

20 tjänster ska bort från myndigheten.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/darfor-maste-boverket-skara-ner-29221

Branschen kräver krafttag mot kriminella nätverk i byggsektorn

"Vi har ledsnat och tagit saken i egna händer".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/branschen-kraver-krafttag-mot-kriminella-natverk-i-byggsektorn-29226

Structor nyanställer duo i Dalarna

“Vi märker en ökad efterfrågan av projektledartjänster”.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/structor-nyanstaller-duo-i-dalarna-29225

Kompetens och karriär i fokus på Lavadagen

Studenter mötte arbetsgivare på KTH.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kompetens-och-karriar-i-fokus-pa-lavadagen-29224

Norgebyggare växte med 66 procent i Sverige

Förvärv bakom ökningen i grannlandet.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/norgebyggare-vaxte-med-66-procent-i-sverige-29223

Parterna i bygg har växlat avtalskrav

Startskottet för avtalsrörelsen gick idag.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/parterna-i-bygg-har-vaxlat-avtalskrav-29222

Nu digitaliseras byggbranschen: Därför är smarta lås framtiden

Annons.
Infobrics nya smartlås röjer undan alla problem med nyckelhantering på ett bygge.
https://byggindustrin.se/sponsrat/infobric/nu-digitaliseras-byggbranschen-darfor-ar-smarta-las-framtiden-29189

Svårt säga om sprängämnen kommer från bygg

I går mötte byggbranschen inrikesministern.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/svart-saga-om-sprangamnen-kommer-fran-bygg-29219

Sh bygg först med menssäker arbetsplats

I dag invigs landets första menssäkra byggbod.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sh-bygg-forst-med-menssaker-arbetsplats-29216

Nya väggelement med halm

Ekopanely kan få Nordbyggs Guldmedalj.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nya-vaggelement-med-halm-29210

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.