Meny

Världsunikt datacenter byggs i Falun

Världsunikt datacenter byggs i Falun

I Falun finns en lösning för att ta till vara på överskottsvärme från datacenter. Det är Falu Energi & Vatten som arbetat fram lösningen tillsammans med Ecodatacenter. En serverhall driftsattes i oktober 2018 och nu pågår utbyggnaden av ytterligare en hall som ska tas i drift 2020.

Enligt Ecodatacenter är serverhallarna i Falun de första i världen som är klimatpositiva. Det blir de tack vare att överskottsvärmen från serverhallarna tas till vara. På vintern skickas värmen in i Faluns fjärrvärmenät. På sommaren används värmen i en pelletsfabrik i närheten. Pelletsen använder sedan Falu Energi & Vatten för att ersätta gas och olja, och på så vis blir datacentret klimatpositivt. Tidigare har fjärrvärmenätet i Falun behövt tillskottsvärme från gas och olja när temperaturen sjunkit till minus 11 respektive minus 18 grader.

Enligt Lars Schedin, vd på Ecodatacenter, är intresset för lösningen stort internationellt.

– Globalt sett är datacenterbranschen en större miljöbov än flyget. Två tredjedelar av världens elproduktion är fossil. Ur ett internationellt perspektiv är Sveriges höga andel förnybar el unikt, men hittills har man nöjt sig med att vädra bort överskottsvärmen. Nu är vi först i världen med att erbjuda ett kilmatpositivt datacenter, säger han.

Ska bygga på fler orter

Lars Schedin berättar att Ecodatacenter har planer på flera nya datacenter runt om i Sverige. Målsättningen är att ta till vara på överskottsvärmen från samtliga nya serverhallar. För att modellen som de utvecklat tillsammans med Falu Energi & Vatten ska gå att upprepa måste datacentren byggas på orter med utbyggda fjärrvärmenät samt i närheten av en pelletsfabrik.

Vilka orter som är aktuella i Sverige är än så länge hemligt.

– Vi är i ett känsligt skede, säger säger Lars Schedin.

Byggentreprenör för projektet i Falun är Byggpartner i Dalarna.

– När vi byggde den första hallen gjorde vi så mycket som möjligt själva. Det vore en överdrift att säga att vi var inne själva och spikade, men nästintill. I nuvarande etapp har vi tagit in konsulter som hjälper oss att projektleda, men det är Byggpartner som är byggentreprenör även nu, säger Lars Schedin.

De kan ta hem Stålbyggnadspriset

Villa, museum, bostadshus och bro tävlar.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/de-kan-ta-hem-stalbyggnadspriset-28614

Skanska bygger bostäder i Nashville

Ordern värd cirka 690 miljoner kronor.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-bygger-bostader-i-nashville-28612
Per Bolund pratade budget under Business Arena Stockholm.

Fyra bostadsnyheter ur budgeten

Bolund berättade på Business Arena.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fyra-bostadsnyheter-ur-budgeten-28610

JM får böta maxbelopp

Brister i fallskyddet.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jm-far-bota-maxbelopp-28598

NCC bygger hyresrätter i Sundsvall

Ordern värd 50 miljoner kronor.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-bygger-hyresratter-i-sundsvall-28609

Projektengagemang vinstvarnar – vd säger upp sig

"Vi kommer inte att nå den planerade resultatnivån".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/projektengagemang-vinstvarnar-vd-sager-upp-sig-28607

NCC först ut på Masthuggskajen

Byggstart på fredag.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-forst-ut-pa-masthuggskajen-28606

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
https://byggindustrin.se/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437

Lämnar hotellkedjan – gör comeback på NCC

"Känns väldigt roligt att få komma tillbaka".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/lamnar-hotellkedjan-gor-comeback-pa-ncc-28599

Solcellsvägen – ett franskt fiasko

För få soltimmar och för mycket löv sinkade projektet.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/solcellsvagen-ett-franskt-fiasko-28592

Saknade fallskydd – får böta 400 000

Arbetade oskyddat på åtta meters höjd.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/saknade-fallskydd-far-bota-400-000-28591