Meny
  • Forskaren Martin Grill ska utveckla ett ledarskapsprogram för platschefer i byggbranschen med syftet att främja säkerheten.

Utbildning i ledarskap ska främja säkerhet

Utbildning i ledarskap ska främja säkerhet

Forskaren Martin Grill har kunnat ringa in platschefens betydelse för säkerheten på byggarbetsplatser. Nu vill han gå vidare och ta fram ett ledarskapsprogram för platschefer i branschen med syftet att främja säkerheten.

Martin Grill och hans danska kollega Kent Nielsen har genom en intervjustudie kunnat identifiera ledarskapsbeteenden som förbättrar säkerheten på byggarbetsplatser. De har också kunnat urskilja beteenden som försämrar säkerheten.

– Det som framkom tydligast var betydelsen av att planera och organisera arbetet. Det var något som alla nämnde som viktigt för att påverka säkerheten, säger Martin Grill.

Studien visar att platschefens beteende är särskilt viktigt för säkerheten på bygget. Därför vill Martin Grill ta fram ett ledarskapsprogram som ska hjälpa platschefer att utveckla de beteenden som visat sig främja säkerheten.

– Vår utgångspunkt är att om vi hjälper platscheferna att utveckla ett funktionellt ledarbeteende kan vi skapa säkrare byggarbetsplatser, säger han.

Totalt ska 60 platschefer utbildas. Ytterligare 60 kommer att ingå i en kontrollgrupp. Forskarna ska sedan använda enkäter för att följa upp huruvida säkerheten på byggarbetsplatserna påverkas.

– Vi kan inte använda antalet rapporterade olyckor och tillbud för att mäta säkerheten eftersom osäkerheten blir för stor i en så här liten studie, säger Martin Grill.

Skanska kommer att delta i projektet, och Martin Grill efterlyser fler företag i branschen som vill vara med.

– Vi söker företag med 200 anställda eller fler som vill vara med och utbilda sina platschefer i forskningssyfte. Förhoppningsvis kommer vi fram till något som företagen kan ha användning av, säger Martin Grill. 

Tips till platschefen - så ska hen göra!

Det kan platschefen göra för att förbättra säkerheten på bygget:

  • Etablera en mötesstruktur
  • Upprätta regler, riktlinjer och planer
  • Hålla sig till regler, riktlinjer och planer
  • Övervaka och korrigera säkerhetsrisker
  • Agera förebild i säkerhetskulturen

Beteenden hos platschefen som försämrar säkerheten på bygget:

  • Brist på aktivt ledaransvar
  • Otydlig kommunikation
  • Att inte göra riskanalyser

Riksrevisionen avråder från höghastighetståg

10 års planering gav inte rätt underlag.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/riksrevisionen-avrader-fran-hoghastighetstag-28912

Här är Sveriges 30 största byggare 2019

Läs om nykomlingarna och de som rasat.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/har-ar-sveriges-30-storsta-byggare-2019-28909

Rikshem sluter nytt tioårsavtal – ska bygga tusentals bostäder

Efter affären med Sizes – nu sluter Rikshem långt avtal med ytterligare ett byggbolag.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/rikshem-sluter-nytt-tioarsavtal-ska-bygga-tusentals-bostader-28908

Oscar Properties får bakläxa för Gasklockan

Lever inte upp till krav i PBL.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/oscar-properties-far-baklaxa-gasklockan-28907

Belatchew går mot strömmen och nyanställer

“Vi ser positivt på läget”
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/belatchew-gar-mot-strommen-och-nyanstaller-28905

Så gick det för Zengun i kvartal tre

Stark marknad, men byggservice påverkar.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sa-gick-det-zengun-i-kvartal-tre-28904

Renall blev fossilfria på ett par månader

Välkomnar mobil tankstation för biodiesel vid byggprojektet Ebbepark.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/renall-blev-fossilfria-pa-ett-par-manader-28835

Stressad inför Black Friday?

Annons.
Du är inte ensam.
https://byggindustrin.se/sponsrat/db-schenker/stressad-infor-black-friday-28830

Hur hållbart är byggarnas intresse för HVO?

SPBI och Energimyndigheten om klimatnyttan.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hur-hallbart-ar-byggarnas-intresse-hvo-28837

"Projektet blev aldrig riktigt pausat"

NCC berättar om det planerade linbanebygget i Göteborg.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/projektet-blev-aldrig-riktigt-pausat-28898

Förbifarten stäms på miljardbelopp i Italien

Trafikverket stäms för förtal.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/forbifarten-stams-pa-miljardbelopp-i-italien-28894

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.