Meny
  • Forskaren Martin Grill ska utveckla ett ledarskapsprogram för platschefer i byggbranschen med syftet att främja säkerheten.

Utbildning i ledarskap ska främja säkerhet

Utbildning i ledarskap ska främja säkerhet

Forskaren Martin Grill har kunnat ringa in platschefens betydelse för säkerheten på byggarbetsplatser. Nu vill han gå vidare och ta fram ett ledarskapsprogram för platschefer i branschen med syftet att främja säkerheten.

Martin Grill och hans danska kollega Kent Nielsen har genom en intervjustudie kunnat identifiera ledarskapsbeteenden som förbättrar säkerheten på byggarbetsplatser. De har också kunnat urskilja beteenden som försämrar säkerheten.

– Det som framkom tydligast var betydelsen av att planera och organisera arbetet. Det var något som alla nämnde som viktigt för att påverka säkerheten, säger Martin Grill.

Studien visar att platschefens beteende är särskilt viktigt för säkerheten på bygget. Därför vill Martin Grill ta fram ett ledarskapsprogram som ska hjälpa platschefer att utveckla de beteenden som visat sig främja säkerheten.

– Vår utgångspunkt är att om vi hjälper platscheferna att utveckla ett funktionellt ledarbeteende kan vi skapa säkrare byggarbetsplatser, säger han.

Totalt ska 60 platschefer utbildas. Ytterligare 60 kommer att ingå i en kontrollgrupp. Forskarna ska sedan använda enkäter för att följa upp huruvida säkerheten på byggarbetsplatserna påverkas.

– Vi kan inte använda antalet rapporterade olyckor och tillbud för att mäta säkerheten eftersom osäkerheten blir för stor i en så här liten studie, säger Martin Grill.

Skanska kommer att delta i projektet, och Martin Grill efterlyser fler företag i branschen som vill vara med.

– Vi söker företag med 200 anställda eller fler som vill vara med och utbilda sina platschefer i forskningssyfte. Förhoppningsvis kommer vi fram till något som företagen kan ha användning av, säger Martin Grill. 

Tips till platschefen - så ska hen göra!

Det kan platschefen göra för att förbättra säkerheten på bygget:

  • Etablera en mötesstruktur
  • Upprätta regler, riktlinjer och planer
  • Hålla sig till regler, riktlinjer och planer
  • Övervaka och korrigera säkerhetsrisker
  • Agera förebild i säkerhetskulturen

Beteenden hos platschefen som försämrar säkerheten på bygget:

  • Brist på aktivt ledaransvar
  • Otydlig kommunikation
  • Att inte göra riskanalyser

Renovering får lida av goda tider

Finns renoveringsskulden kvar? Experterna har svaren.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/renovering-far-lida-av-goda-tider-28321

Ny chans för stort citybygge i Göteborg

Ska ge 250 bostäder bara ett stenkast från Avenyn.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ny-chans-stort-citybygge-i-goteborg-28337

Nya bostäder i Stockholm står tomma

Hushållen har varken råda att köpa eller hyra nyproducerade bostäder i Stockholm.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nya-bostader-i-stockholm-star-tomma-28334

M+KD-budget blev en bromskloss

Planerade insatser och utredningar om renovering läggs på is.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/mkd-budget-blev-en-bromskloss-28322
Tornstaden har fått i uppdrag av kommunala Egnahemsbolaget att bygga bostadsrätter i Hammarkullen i Göteborg.

Tornstaden blandar beståndet

Ska bygga bostadsrätter i hyrestäta Hammarkullen.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tornstaden-blandar-bestandet-28319

51 miljoner till byggforskning

17 hållbara projekt får finansiering.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/51-miljoner-till-byggforskning-28317

SSM petar vd omedelbart

NCC-veteran blir tillfällig lösning.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ssm-petar-vd-omedelbart-28315

Så hittar du rätt kompetens i byggbranschen - Experterna tipsar om lyckad rekrytering

Annons.
Hur rekryterar man bäst, och varför är det viktigt med ett starkt arbetsgivarvarumärke?
https://byggindustrin.se/sponsrat/bbm-jobb-karriar/sa-hittar-du-ratt-kompetens-i-byggbranschen-experterna-tipsar-om-lyckad

Märsta Förenade köper flera bolag

Bergtäktsköp ska få upp volymerna.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/marsta-forenade-koper-flera-bolag-28313

Stockholmarna har korat sin byggnad 2019

Från myndighetsbyggnad till modern skolbyggnad.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/stockholmarna-har-korat-sin-byggnad-2019-28312

”En stor mätteknisk utmaning"

Glasfabriken i Hammarby Sjöstad i Stockholm ska byggas på med fyra nya våningar.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/en-stor-matteknisk-utmaning-28230