Meny
  • Forskaren Martin Grill ska utveckla ett ledarskapsprogram för platschefer i byggbranschen med syftet att främja säkerheten.

Utbildning i ledarskap ska främja säkerhet

Utbildning i ledarskap ska främja säkerhet

Forskaren Martin Grill har kunnat ringa in platschefens betydelse för säkerheten på byggarbetsplatser. Nu vill han gå vidare och ta fram ett ledarskapsprogram för platschefer i branschen med syftet att främja säkerheten.

Martin Grill och hans danska kollega Kent Nielsen har genom en intervjustudie kunnat identifiera ledarskapsbeteenden som förbättrar säkerheten på byggarbetsplatser. De har också kunnat urskilja beteenden som försämrar säkerheten.

– Det som framkom tydligast var betydelsen av att planera och organisera arbetet. Det var något som alla nämnde som viktigt för att påverka säkerheten, säger Martin Grill.

Studien visar att platschefens beteende är särskilt viktigt för säkerheten på bygget. Därför vill Martin Grill ta fram ett ledarskapsprogram som ska hjälpa platschefer att utveckla de beteenden som visat sig främja säkerheten.

– Vår utgångspunkt är att om vi hjälper platscheferna att utveckla ett funktionellt ledarbeteende kan vi skapa säkrare byggarbetsplatser, säger han.

Totalt ska 60 platschefer utbildas. Ytterligare 60 kommer att ingå i en kontrollgrupp. Forskarna ska sedan använda enkäter för att följa upp huruvida säkerheten på byggarbetsplatserna påverkas.

– Vi kan inte använda antalet rapporterade olyckor och tillbud för att mäta säkerheten eftersom osäkerheten blir för stor i en så här liten studie, säger Martin Grill.

Skanska kommer att delta i projektet, och Martin Grill efterlyser fler företag i branschen som vill vara med.

– Vi söker företag med 200 anställda eller fler som vill vara med och utbilda sina platschefer i forskningssyfte. Förhoppningsvis kommer vi fram till något som företagen kan ha användning av, säger Martin Grill. 

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Tips till platschefen - så ska hen göra!

Det kan platschefen göra för att förbättra säkerheten på bygget:

  • Etablera en mötesstruktur
  • Upprätta regler, riktlinjer och planer
  • Hålla sig till regler, riktlinjer och planer
  • Övervaka och korrigera säkerhetsrisker
  • Agera förebild i säkerhetskulturen

Beteenden hos platschefen som försämrar säkerheten på bygget:

  • Brist på aktivt ledaransvar
  • Otydlig kommunikation
  • Att inte göra riskanalyser

Världsomseglare tar plats i byggstyrelse

Ska vässa varumärket.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/varldsomseglare-tar-plats-i-byggstyrelse-29233

Är Rot lika olönsamt som Rut?

Riksrevisionen ifrågasätter Rut-avdraget.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ar-rot-lika-olonsamt-som-rut-29232

Kasper Salin – här är de nominerade

Fyra byggnader kan få det prestigefyllda priset.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kasper-salin-har-ar-de-nominerade-29228

Politisk oenighet kring planerad markaffär i Göteborg

Ska ge plats åt sprängämnesdepå.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/politisk-oenighet-kring-planerad-markaffar-i-goteborg-29231

Byggkran fick monteras ner efter akut rasrisk

Se filmen från Stockholm City.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggkran-fick-monteras-ner-efter-akut-rasrisk-29227

Därför måste Boverket skära ner

20 tjänster ska bort från myndigheten.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/darfor-maste-boverket-skara-ner-29221

Branschen kräver krafttag mot kriminella nätverk i byggsektorn

"Vi har ledsnat och tagit saken i egna händer".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/branschen-kraver-krafttag-mot-kriminella-natverk-i-byggsektorn-29226

Nu digitaliseras byggbranschen: Därför är smarta lås framtiden

Annons.
Infobrics nya smartlås röjer undan alla problem med nyckelhantering på ett bygge.
https://byggindustrin.se/sponsrat/infobric/nu-digitaliseras-byggbranschen-darfor-ar-smarta-las-framtiden-29189

Structor nyanställer duo i Dalarna

“Vi märker en ökad efterfrågan av projektledartjänster”.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/structor-nyanstaller-duo-i-dalarna-29225

Kompetens och karriär i fokus på Lavadagen

Studenter mötte arbetsgivare på KTH.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kompetens-och-karriar-i-fokus-pa-lavadagen-29224

Norgebyggare växte med 66 procent i Sverige

Förvärv bakom ökningen i grannlandet.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/norgebyggare-vaxte-med-66-procent-i-sverige-29223

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.