Meny

Upphandling om snabba hus får kritik

Upphandling om snabba hus får kritik

SKL vill att fler ska bygga snabba hus. I fredags gick ansökningstiden ut för att vara med i deras ramupphandling för standardiserade bostadshus som kan uppföras snabbt till lägre kostnad. Många byggföretag är intresserade. Men hos modulföretaget Moelven är man kritisk till att SKL:s ramavtal inte kommer ge några volymgarantier.

– Byggindustrin kräver mer långsiktiga förutsättningar, säger David Öberg, marknadschef på Moelven.

Överallt i Sverige planeras nu för snabba bostadsbyggen, trots att de har kritiserats för att vara en dyr lösning. Bara i Stockholm, Malmö och Göteborg planeras flera tusen tillfälliga bostäder. Trycket på snabba lösningar har sannolikt blivit ännu större efter att regeringens lag som innebär att alla kommuner blir skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning började gälla den 1 mars.

Moelven är Sveriges ledande modulbyggare som både erbjuder moduler till permanent och temporärt syfte och de har full fart i sina fabriker just nu. 2014 levererade de knappt 4000 moduler till temporära och permanenta byggen. 2017 räknar de med att leverera 6000 stycken. Ökningen är ungefär lika stor inom båda modultyperna och man tillverkar 20-25 moduler om dagen.

– Vi skulle kunna sälja minst dubbelt så mycket men har inte kapacitet att bygga mer i dagsläget, säger David Öberg.

Nio av tio är intresserade

Sveriges kommuner och landsting tog förra året initiativ till att låta SKL Kommentus inköpscentral genomföra en nationell ramupphandling för snabba och prispressade bostäder. Ramavtalet är tänkt att korta upphandlings- och projekteringstiden för snabba bostadsbyggen i kommunerna och börja gälla 2017.

Inför ramupphandlingen har man undersökt intresset för att avropa avtalet i 190 svarande kommuner och nästan nio av tio av dessa kommuner vill använda ramavtalet. Avtalet kommer innehålla två sorters bostäder - en lägre sort som även ska vara möjliga att flytta och ett högre hus som byggs permanent. Upphandlingen genomförs som en funktionsupphandling där husens utformning och lösningar styrs i mycket liten grad för att möjliggöra för många olika byggsystem att vara med och tävla.

Men David Öberg på Moelven tycker inte att ramavtalet ger garantier nog för att Sveriges byggföretag ska våga skala upp sina verksamheter.

– Man säger att det här är behovet - men garanterar inget. För att företag ska våga bygga fler fabriker och investera i mer produktion vore det vore bättre om man tilldelade leverantörerna i ramupphandlingen ett kontrakt på ett antal bostäder som garanterat kommer att byggas, säger han.

Kan inte ge löften

SKL ser just nu över vilka leverantörer de ska gå vidare med i upphandlingen och kommer diskutera detaljer om volym och åtagande i vidare dialog med de företag som väljs ut.

Rickard Andersson, upphandlingskonsult på SKL:s upphandlingsbolag Affärsconcept, förstår att företag kan känna att de behöver garantier om de ska investera, men säger att man inte kan ge några sådana löften.

– Hur många lägenheter som kommunerna kommer att beställa beror på flera faktorer: prisnivå och om husen uppfyller förutsättningarna i den aktuella detaljplanen, säger Rickard Andersson.

Rickard Andersson poängterar dock att ramavtalet inte är den enda lösningen på den svenska bostadskrisen.

FN varnar Sverige för ”renovräkning”

Storstäderna särskilt utsatta.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fn-varnar-sverige-renovrakning-28256

Hon är ny ordförande för Sveriges Byggindustrier

"Mitt hjärta bultar lite extra mycket för små- och medelstora företag."
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hon-ar-ny-ordforande-sveriges-byggindustrier-28249

Här är Byggarna som satsar mest på reklam

Byggindustrin har ringat in vilka samhällsbyggare som syns och hörs mest.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/har-ar-byggarna-som-satsar-mest-pa-reklam-28232

Norska byggaren växer i Sverige

Men tuffare marknad här än i hemlandet.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/norska-byggaren-vaxer-i-sverige-28237

NCC lägger ner Loop Rocks

"Har inte lockat investerare".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-lagger-ner-loop-rocks-28227

Höjdare mot bostadsbrist

200 000 nya Londonbostäder kan skapas genom att bygga ovanpå befintliga fastigheter.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hojdare-mot-bostadsbrist-28222

Åtta av tio kommuner har underskott på bostäder

Svårast för ungdomar.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/atta-av-tio-kommuner-har-underskott-pa-bostader-28225

PSP Stomkomplettering satsar på kvalitet och hållbarhet

Annons.
Kvalitet lönar sig. På nio år har PSP Stomkomplettering gått från tre till 100 anställda.
https://byggindustrin.se/sponsrat/psp-stomkomplettering/psp-stomkomplettering-satsar-pa-kvalitet-och-hallbarhet-28169

Byggarbetare dog – föll åtta våningar

Fallolycka på arbetsplats i Solna.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggarbetare-dog-foll-atta-vaningar-28224

Kvinnor har svårare att hitta skyddsutrustning

Skyddsutrusningen passar inte kvinnor.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kvinnor-har-svarare-att-hitta-skyddsutrustning-28223

Sju byggen som blev omoderna direkt

LISTAN. Ibland är tajmingen extra dålig.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sju-byggen-som-blev-omoderna-direkt-28216