Meny
  • "Bygg sticker alltid ut och hamnar väldigt högt", säger Anna Weigelt, chef för analysavdelningen på Afa Försäkring.
    Foto: Johanna Åfreds

Träarbetare fortfarande farligaste yrket

Träarbetare fortfarande farligaste yrket

Afa Försäkrings arbetsskade- och sjukfrånvarorapport visar att byggnadsträarbetare drabbas av allvarliga olyckor fyra gånger oftare än snittet för män.

Afa Försäkrings arbetsskade- och sjukfrånvarorapport 2018 innehåller statistik över godkända arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. Årets upplaga baseras på statistik från 2016 och visar bland annat att antalet allvarliga arbetsolyckor bland män var högst i yrkesgruppen byggnadsträarbetare. Antal allvarliga arbetsolyckor, det vill säga olyckor som har lett till mer än 30 dagars sjukskrivning och/eller medicinsk invaliditet, låg på 12.3 per 1 000 sysselsatta byggnadsträarbetare för män. På platsnummer två kommer brandpersonal med 11,8 och på tredje plats betong, bygg- och anläggningsarbetare med 9,2. Snittet för alla yrkesgrupper ligger på 3,1 för männen.

– Det är i likhet med året innan. Bygg sticker alltid ut och hamnar väldigt högt, säger Anna Weigelt, chef för analysavdelningen på Afa Försäkring.

Mediansjukfrånvarotid för samtliga allvarliga arbetsolycksfall som inträffade under 2016 och som godkänts av Afa inom alla yrkeskategorier är 52 dagars sjukfrånvaro. Här är det dock yrkesgruppen byggnadsmålare som har den längsta mediantiden, 75 dagar, och den vanligaste olyckstypen för yrkesgruppen är fall från höjd.

Cirka 11 procent av de allvarliga arbetsolyckorna inträffade vid arbete med maskiner för bearbetning och framställning, eller vid användning av handhållna verktyg, skriver Afa i sin rapport. Det var fem gånger vanligare att män skadades i den här typen av olycksfall än att kvinnor gjorde det.

Både äldre män och äldre kvinnor, 46-64 år, drabbades av fler olyckor per 1 000 sysselsatta än sina yngre kollegor. För män gav fall från höjd den längsta mediansjukfrånvarotiden, 87 dagar. Händelserna som genererade flest skador bland män inträffade i kategorierna maskiner för bearbetning och framställning och lasta, lossa, bära eller flytta, men däremot genererade dessa händelser färre dagars sjukfrånvaro än fallolyckorna.

Högst risk att drabbas av ett allvarligt olycksfall hade boende i Västernorrlands län, Jönköpings län och Gävleborgs län där 3,1 per 1 000 sysselsatta skadade sig allvarligt år 2016. Lägst risk hade de boende i Stockholms län, med 1,7 olycksfall per 1 000 sysselsatta. Skäl till skillnaderna beror till stor del på vilka branscher och typ av jobb som dominerar i de olika delarna av landet.

Den vanligaste arbetssjukdomen bland män är effekter av vibration och karpaltunnelsyndrom som tillsammans stod för nära hälften av männens godkända arbetssjukdomar 2016. Vibrationsskadorna har gått om sjukdomar orsakade av buller, så som hörselnedsättning och tinnitus.

Årets rapport visar att de långvariga sjukfallen både minskar i antal och i längd jämfört med föregående år.

– Minskningen syns däremot inte i de yngsta åldersgrupperna. Minskningen drivs huvudsakligen av att sjukfrånvaron går ner bland personer som är äldre än 35 år, säger Anna Weigelt, chef för analysavdelningen på AFA Försäkring.

Risken för allvarliga arbetsolycksfall är däremot oförändrad.

– Den genomsnittliga risken att drabbas av ett allvarligt olycksfall har varit oförändrad fyra år i rad. I genomsnitt inträffar 2,5 allvarliga arbetsolycksfall per 1 000 sysselsatta och år i Sverige, säger Anna Weigelt.

Oscar Properties fortsätter med gasklockan

Byggaren jobbar vidare efter avtal med Stockholms stad.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/oscar-properties-fortsatter-med-gasklockan-28276

Bengtsson tar över hela Veidekke

Blir chef för Sverige, Norge, Danmark.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bengtsson-tar-over-hela-veidekke-28274

Konkurs för välkänd byggare

"Ryggsäcken blev för tung"
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/konkurs-valkand-byggare-28272

De ska utforma området kring Eiffeltornet i Paris

En gigantisk datormodell i 3D grund för förslaget.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/de-ska-utforma-omradet-kring-eiffeltornet-i-paris-28273

Exploatörsdriven detaljplan testas i Härryda

Byggherren får själv ta fram underlaget.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/exploatorsdriven-detaljplan-testas-i-harryda-28268

Botrygg erbjuder kunderna hyrköp

Ska ge fler chansen på bostadsmarknaden.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/botrygg-erbjuder-kunderna-hyrkop-28263

Installatör får kontrakt på halv miljard

Alla installationer på Västlänken-station.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/installator-far-kontrakt-pa-halv-miljard-28260

PSP Stomkomplettering satsar på kvalitet och hållbarhet

Annons.
Kvalitet lönar sig. På nio år har PSP Stomkomplettering gått från tre till 100 anställda.
https://byggindustrin.se/sponsrat/psp-stomkomplettering/psp-stomkomplettering-satsar-pa-kvalitet-och-hallbarhet-28169

De ska ta över SSM:s entreprenader

Bostadsutvecklare ska fokusera på kärnverksamheten.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/de-ska-ta-over-ssms-entreprenader-28259

132 hyreslägenheter på gång i Uppsala

Andra etappen i nytt område.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/132-hyreslagenheter-pa-gang-i-uppsala-28261

Ekerö nästa för JM

Hundra bostäder kan byggas.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ekero-nasta-jm-28257