Meny

Testbädd ska föda nya idéer

Testbädd ska föda nya idéer

I testbädden Gröna Solberga får småföretag möjlighet att testa sina idéer och innovationer inom områdena avfall och delningstjänster, dagvatten, energi och mobilitet i befintlig boendemiljö. Syftet är att se vilka lösningar som fungerar i praktiken. Projektet är ett samarbete mellan IVL, Svenska bostäder och mindre företag.

Gröna Solberga kallas testbädden som ska visa vägen till hur bostadsområden kan bli mer resurseffektiva och hållbara. Testbädden är ett samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet, Stockholmshem och företag som vill utveckla sina lösningar och innovationer i verklig bostadsmiljö.

– Vi provar nya lösningar i verklig boendemiljö. Det är ett viktigt steg för att få fart på lösningar som fungerar i praktiken, säger Johan Strandberg, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Testbädden Gröna Solberga ska visa hur bostadsområden kan bli mer resurseffektiva och hållbara. Fokus ligger på innovation, i första hand för dagvatten- och avfallshantering. Andra områden i fokus är energi och mobilitet.

Inom projektet Gröna Solberga genomförs flera olika projekt där både prototyper och småskaliga lösningar testas och demonstreras. En utställningslokal finns också i området.

– Till exempel har företaget Bioteria installerat ett sophus med en slags biodusch som sprutar en bakterielösning på soporna som ska hindra att dålig lukt uppstår. Här ska vi testa en IoT-lösning för att styra doseringen, berättar Johan Strandberg.

När det gäller dagvattenhanteringen testas ett system för att ta om hand takdagvatten. Det är ett utjämnande system med tankar i marken i kombination med växtbäddar som minskar topparna i flödessystemet vid stora skyfall.

Varför är dagvatten en viktig fråga?

– Det är viktigt för att våt dagvattensystem är dimensionerat för det klimat vi hade när det byggdes, inte för vårt samtida klimat där vi riskerar större skyfall med risk för översvämningar och att dagvatten läcker in i våra fastigheter och ger skador på husen. Det händer redan i dag, säger Johan Strandberg.

Under den vårsalong som Gröna Solberga bjuder in till den 8 maj kommer exempel på två olika tekniker för dagvattenhantering att visas upp.

Vad gäller mobilitet så har området en delningstjänst för elfordon, bilar och cyklar, som boende i området kan abonnera på.

Gröna Solberga kommer att drivas vidare i minst två år till men Johan Strandberg hoppas att det blir längre än så.

– Tanken är att vi kontinuerligt ska plocka in nya saker att testa, säger han.

Den 8 maj bjuder Gröna Solberga in till en eftermiddag med rundvandring i området. På plats är entreprenörer och representanter från IVL, Svenska Miljöinstitutet, och Stockholmshem som berättar om vad som är på gång och hur man som boende kan engagera sig för en grönare och mer hållbar vardag.
 

Några projekt som presenteras vid vårsalongen:

Gröna Solberga delar. Projektet tar fram lösningar på hur man kan dela alltifrån cyklar till fröer.

Kretsloppsbolaget berättar om sin testanläggning i akvaponik i Gröna Solberga. Vattentankarna med fisk och växtbäddarna bildar ett kretslopp. Vattnet pumpas från fisktankarna till växtbäddarna för att därefter pumpas tillbaka till fisktankarna.

Projekt do Good vill bidra till minskat importbehov av frukt och grönt. Hur kan Solberga visa vägen? Odlar du redan i dag? Går du i tankar om att vilja göra det? Eller är nyfiken på bra mat?

Företaget Boodla berättar om sitt projekt om att ha höns i närmiljön.

FN varnar Sverige för ”renovräkning”

Storstäderna särskilt utsatta.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fn-varnar-sverige-renovrakning-28256

Hon är ny ordförande för Sveriges Byggindustrier

"Mitt hjärta bultar lite extra mycket för små- och medelstora företag."
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hon-ar-ny-ordforande-sveriges-byggindustrier-28249

Här är Byggarna som satsar mest på reklam

Byggindustrin har ringat in vilka samhällsbyggare som syns och hörs mest.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/har-ar-byggarna-som-satsar-mest-pa-reklam-28232

Norska byggaren växer i Sverige

Men tuffare marknad här än i hemlandet.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/norska-byggaren-vaxer-i-sverige-28237

NCC lägger ner Loop Rocks

"Har inte lockat investerare".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-lagger-ner-loop-rocks-28227

Höjdare mot bostadsbrist

200 000 nya Londonbostäder kan skapas genom att bygga ovanpå befintliga fastigheter.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hojdare-mot-bostadsbrist-28222

Åtta av tio kommuner har underskott på bostäder

Svårast för ungdomar.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/atta-av-tio-kommuner-har-underskott-pa-bostader-28225

PSP Stomkomplettering satsar på kvalitet och hållbarhet

Annons.
Kvalitet lönar sig. På nio år har PSP Stomkomplettering gått från tre till 100 anställda.
https://byggindustrin.se/sponsrat/psp-stomkomplettering/psp-stomkomplettering-satsar-pa-kvalitet-och-hallbarhet-28169

Byggarbetare dog – föll åtta våningar

Fallolycka på arbetsplats i Solna.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggarbetare-dog-foll-atta-vaningar-28224

Kvinnor har svårare att hitta skyddsutrustning

Skyddsutrusningen passar inte kvinnor.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kvinnor-har-svarare-att-hitta-skyddsutrustning-28223

Sju byggen som blev omoderna direkt

LISTAN. Ibland är tajmingen extra dålig.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sju-byggen-som-blev-omoderna-direkt-28216