Meny

Tälttunnel budgetlösning för att stoppa buller

Tälttunnel budgetlösning för att stoppa buller

En idé om att bygga enklare tunnlar och slippa kostnaderna för överdäckning diskuteras just nu i ett innovationsprojekt.

Jens Johansson från hållbarhetsbyrån U&We är projektledare för arbetet med en tälttunnel som ska stoppa buller från vägar. För ett år sedan tilldelades projektet en halv miljon kronor från Vinnova för något som kallas för utmaningsdriven innovation. International Noise Aware­ness Day den 26 april 2017 valdes som startpunkt för arbetet. Sedan dess har projektet fokuserat på att verifiera idén utifrån akustiska, tekniska och ekonomiska förutsättningar och genom att utröna vilka regler och lagkrav som gäller. Ett gestaltningsförslag har också tagits fram.

Jens Johansson, U&We.

 

– Vi har suttit ner i arbetsgruppen och vridit och vänt på alla delar. Skulle tunneln fungera bullermässigt, är det ekonomiskt och byggtekniskt möjligt, kan tunneln minska eventuella effekter av olyckor med farligt gods eller bidra med ekosystemtjänster, är några exempel på vad vi har gått igenom, säger Jens Johansson.

I arbetsgruppen har även Chalmers Tekniska Högskola, Hallbyggarna Jonsereds, Måns Tham Arkitektkontor, Solkompaniet, Stockholm Stad, Trafikverket, Vindfanan och ÅF-Infrastructure ingått. Ett exempelområde valdes ut för att göra projektet mer konkret. Det är Televerkets gamla lokaler i Farsta i södra Stockholm som ska omvandlas till bostäder. Den nya stadsdelen Telestaden planläggs just nu intill den mycket trafikerade Nynäsvägen.

– Det är ett blandat område ur socioekonomisk synpunkt och det finns närhet till grönområden som lider av bullerproblematiken. Själva vägen skär av boendeområdet från grönområdet.


Kan öka värdet på borätter

Projektgruppen har även studerat vad en tälttunnel skulle betyda för värdet på byggrätterna intill. Om yta som nu anses ligga för nära vägen och som bara kan säljas som kontor kan frigöras ökar möjligheterna att kunna bygga bostäder.

– Vi har sett att värdena är mellan tio och trettio procent lägre längs Nynäsvägen närmare stan. Går det att komma till rätta med bullret skulle det innebära fler byggrätter till ett högre värde. Vi har även sett att omsättningen på boende är högre i bullerstörda lägen.

Antibullertunneln skulle byggas med befintlig tälthallsteknik med ett tungt plastmaterial med bullerdämpande egenskaper, gärna med integrerade solceller. Enligt Jens Johansson skulle denna konstruktion bli åtminstone tio gånger billigare än en traditionell överdäckning.

– Nu har vi ansökt om pengar till fas två. I den vill vi gå djupare in i detaljerna och även pröva rent praktiskt hur vi skulle kunna göra en konstruktion som håller över tid, säger Jens Johansson.

Jens Johansson ser stora möjligheter med konstruktionen.

– Från en samhällssynpunkt är bullertunneln en räddning för de som bor i bullerstörda områden, oftast en grupp människor med sämre socioekonomisk ställning i samhället. Om bullertunneln blir verklighet så finns möjligheten för en svensk exportinnovation då buller i städer är ett globalt problem.

FN varnar Sverige för ”renovräkning”

Storstäderna särskilt utsatta.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fn-varnar-sverige-renovrakning-28256

Hon är ny ordförande för Sveriges Byggindustrier

"Mitt hjärta bultar lite extra mycket för små- och medelstora företag."
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hon-ar-ny-ordforande-sveriges-byggindustrier-28249

Här är Byggarna som satsar mest på reklam

Byggindustrin har ringat in vilka samhällsbyggare som syns och hörs mest.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/har-ar-byggarna-som-satsar-mest-pa-reklam-28232

Norska byggaren växer i Sverige

Men tuffare marknad här än i hemlandet.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/norska-byggaren-vaxer-i-sverige-28237

NCC lägger ner Loop Rocks

"Har inte lockat investerare".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-lagger-ner-loop-rocks-28227

Höjdare mot bostadsbrist

200 000 nya Londonbostäder kan skapas genom att bygga ovanpå befintliga fastigheter.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hojdare-mot-bostadsbrist-28222

Åtta av tio kommuner har underskott på bostäder

Svårast för ungdomar.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/atta-av-tio-kommuner-har-underskott-pa-bostader-28225

PSP Stomkomplettering satsar på kvalitet och hållbarhet

Annons.
Kvalitet lönar sig. På nio år har PSP Stomkomplettering gått från tre till 100 anställda.
https://byggindustrin.se/sponsrat/psp-stomkomplettering/psp-stomkomplettering-satsar-pa-kvalitet-och-hallbarhet-28169

Byggarbetare dog – föll åtta våningar

Fallolycka på arbetsplats i Solna.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggarbetare-dog-foll-atta-vaningar-28224

Kvinnor har svårare att hitta skyddsutrustning

Skyddsutrusningen passar inte kvinnor.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kvinnor-har-svarare-att-hitta-skyddsutrustning-28223

Sju byggen som blev omoderna direkt

LISTAN. Ibland är tajmingen extra dålig.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sju-byggen-som-blev-omoderna-direkt-28216