Meny

Stölder från byggen har ökat kraftigt

Stölder från byggen har ökat kraftigt

Antalet anmälda byggstölder har ökat kraftigt de senaste fem åren. Det visar ny statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå.

Inbrottsstölderna på byggarbetsplatser har ökat från 3 488 år 2013 till 5 584 förra året. Det innebär 2 096 fler stölder – en stegring med 60 procent på fem år. Lägger man till stölder utan inbrott så uppgick de till 2744 stycken år 2018 jämfört med 1933 år 2013. Även det är en ökning med drygt 70 procent.

Det finns uppenbarligen mycket stöldbegärligt på en byggarbetsplats. Bygg- och arbetsmaskiner, ställningar, vitvaror och dörrar är några exempel på vad som stjäls från arbetsplatserna.

Enligt beräkningar från Sveriges Byggindustrier uppgår värdet på stölderna till uppskattningsvis drygt 2 miljarder kronor per år.

Stockholm toppar stöldligan

Flest antal stölder sker i Stockholmsregionen. Men sedan 2015, då polisen genomförde en omorganisation, har byggstölderna ökat mest procentuellt utanför storstadsregionerna.

Branschorganisationen efterlyser krafttag.

– Polisen behöver resurser för att uthålligt kunna verka mot internationella stöldligor. Det krävs också förbättrad samordning genom Europol för att varaktigt slå undan benen för ligorna, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd på Sveriges Byggindustrier.

Organisationen har tagit fram ett faktablad om byggstölderna som finns på deras hemsida som även innehåller information om hur man kan skydda sig. Bland annat uppmanas medlemsföretagen att hålla en förteckning över serie- och tillverkningsnummer för maskiner och verktyg, samt att överväga DNA-märkning och kameraövervakning.

Sveriges Byggindustrier försöker också påverka politikerna att ta fram en handlingsplan för hur byggstölderna kan minska.

FN varnar Sverige för ”renovräkning”

Storstäderna särskilt utsatta.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fn-varnar-sverige-renovrakning-28256

Hon är ny ordförande för Sveriges Byggindustrier

"Mitt hjärta bultar lite extra mycket för små- och medelstora företag."
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hon-ar-ny-ordforande-sveriges-byggindustrier-28249

Här är Byggarna som satsar mest på reklam

Byggindustrin har ringat in vilka samhällsbyggare som syns och hörs mest.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/har-ar-byggarna-som-satsar-mest-pa-reklam-28232

Norska byggaren växer i Sverige

Men tuffare marknad här än i hemlandet.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/norska-byggaren-vaxer-i-sverige-28237

NCC lägger ner Loop Rocks

"Har inte lockat investerare".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-lagger-ner-loop-rocks-28227

Höjdare mot bostadsbrist

200 000 nya Londonbostäder kan skapas genom att bygga ovanpå befintliga fastigheter.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hojdare-mot-bostadsbrist-28222

Åtta av tio kommuner har underskott på bostäder

Svårast för ungdomar.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/atta-av-tio-kommuner-har-underskott-pa-bostader-28225

PSP Stomkomplettering satsar på kvalitet och hållbarhet

Annons.
Kvalitet lönar sig. På nio år har PSP Stomkomplettering gått från tre till 100 anställda.
https://byggindustrin.se/sponsrat/psp-stomkomplettering/psp-stomkomplettering-satsar-pa-kvalitet-och-hallbarhet-28169

Byggarbetare dog – föll åtta våningar

Fallolycka på arbetsplats i Solna.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggarbetare-dog-foll-atta-vaningar-28224

Kvinnor har svårare att hitta skyddsutrustning

Skyddsutrusningen passar inte kvinnor.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kvinnor-har-svarare-att-hitta-skyddsutrustning-28223

Sju byggen som blev omoderna direkt

LISTAN. Ibland är tajmingen extra dålig.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sju-byggen-som-blev-omoderna-direkt-28216