Meny

Stockholms stora scener i dåligt skick

Stockholms stora scener i dåligt skick

Operan, Dramaten och Kulturhuset med Stockholms stadsteater står alla inför omfattande renoveringar.

Några av Stockholms kulturinstitutioner vistas i nedgångna byggnader. Redan vid årsskiftet 2018/2019 bommar Kulturhuset, som även rymmer Stockholms stadsteater, igen. Huset  uppfördes i etapper 1968 till 1974 och kommer nu att rustas för närmare en miljard kronor. Upphandlingar pågår fortfarande om vilka som ska genomföra upprustningen, uppger Linda Laine, pressansvarig på fastighetskontoret på Stockholms stad.
– Vi vill skapa ett mer energieffektivt hus med en bättre inomhusmiljö. Alla tekniska installationer, inklusive stammar, kommer att bytas ut för att säkerställa funktionen. Dessutom passar vi på att byta ut bland annat scenmaskineriet, säger Linda Laine,
Kulturhuset ska även miljösaneras då det finns bland annat asbest i fastigheten, berättar Linda Laine. Byggnaden öppnas igen 2021 om allt går som planerat. Under tiden flyttar verksamheten ut till en rad redan befintliga kulturinstitutioner i staden.

Stambyte för Dramaten

Även för Dramatens del väntar stambyte med start i maj 2019. Här tillkommer också målning av ytskikt. Kostnaden ligger på 39 miljoner kronor och allt beräknas vara klart redan sju månader senare, hösten 2019.
– De nuvarande stammarna är original sedan 1908, upplyser Maria Uggla på Statens fastighetsverk.
Kungliga Operan är slutligen den kulturinstitution som har budgeterats för den mest kostsamma totalrenoveringen. Ett regeringsbeslut har pekat ut en kostnad på 2 miljarder kronor. Men detta belopp är inte exakt i och med att det ännu inte är bestämt vad som ska ingå i renoveringen. Programarbetet beräknas vara klart våren 2019 och tidigaste byggstart år 2022. Till de åtgärder som behöver göras räknas även i denna byggnad byte av alla installationer. Byggtiden beräknas till cirka tre år.
– Vi tittar just nu tillsammans med Operan och Operakällaren på hur de skulle vilja ha sin verksamhet. Mycket handlar om upprustning men vissa delar kan även komma att byggas om, säger Kjell-Åke Averstad, projektägare på Statens fastighetsverk.
Kjell-Åke Averstad jobbade i många år på Trafikverket, där han senast var projektchef för Citybanan.
– Jag har jobbat med stora infrastrukturprojekt i många år. Att få jobba med denna typ av byggnad är nytt för mig, men likheterna med att leda stora komplicerade projekt är många. Samrådet mellan många olika intressenter och tillståndsfrågorna är några exempel, säger han.
 

Oscar Properties fortsätter med gasklockan

Byggaren jobbar vidare efter avtal med Stockholms stad.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/oscar-properties-fortsatter-med-gasklockan-28276

Bengtsson tar över hela Veidekke

Blir chef för Sverige, Norge, Danmark.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bengtsson-tar-over-hela-veidekke-28274

Konkurs för välkänd byggare

"Ryggsäcken blev för tung"
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/konkurs-valkand-byggare-28272

De ska utforma området kring Eiffeltornet i Paris

En gigantisk datormodell i 3D grund för förslaget.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/de-ska-utforma-omradet-kring-eiffeltornet-i-paris-28273

Exploatörsdriven detaljplan testas i Härryda

Byggherren får själv ta fram underlaget.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/exploatorsdriven-detaljplan-testas-i-harryda-28268

Botrygg erbjuder kunderna hyrköp

Ska ge fler chansen på bostadsmarknaden.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/botrygg-erbjuder-kunderna-hyrkop-28263

Installatör får kontrakt på halv miljard

Alla installationer på Västlänken-station.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/installator-far-kontrakt-pa-halv-miljard-28260

PSP Stomkomplettering satsar på kvalitet och hållbarhet

Annons.
Kvalitet lönar sig. På nio år har PSP Stomkomplettering gått från tre till 100 anställda.
https://byggindustrin.se/sponsrat/psp-stomkomplettering/psp-stomkomplettering-satsar-pa-kvalitet-och-hallbarhet-28169

De ska ta över SSM:s entreprenader

Bostadsutvecklare ska fokusera på kärnverksamheten.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/de-ska-ta-over-ssms-entreprenader-28259

132 hyreslägenheter på gång i Uppsala

Andra etappen i nytt område.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/132-hyreslagenheter-pa-gang-i-uppsala-28261

Ekerö nästa för JM

Hundra bostäder kan byggas.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ekero-nasta-jm-28257