Meny

SNS ger recept på bättre beslut kring infrastruktur

SNS ger recept på bättre beslut kring infrastruktur

Investeringsbeslut på hundratals miljarder kronor i transportsystem genom upprustning och utbyggnad görs på dåliga underlag. Det är ett omfattande slöseri med skattepengar. Det menar SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälles Konjunkturråd i en ny rapport som publicerades i dag.

I en debattartikel i Dagens Nyheter på torsdagen skriver Maria Börjesson, KTH, Harry Flam, Stockholms universitet, Ulika Mörth, Stockholms universitet och Jan-Eric Nilsson, KTH och VTI, att många investeringar är samhällsekonomiska förlustaffärer. Konjunkturrådet ger sex förslag för bättre beslutsfattande inför satsningar på infrastruktur.

Läs Infrastrukturminister Anna Johanssons (S) kommentar till rapporten.

SNS Konjunkturråd konstaterar att ett väl fungerande transportsystem är grundläggande för det moderna samhället. 

”Skattebetalarna lägger väldiga resurser på investeringar i och underhåll av transportinfrastruktur samt på kollektivtrafik. Detta är ändå litet jämfört med vad resenärer och transportörer lägger ned i form av tid och pengar.”

Men i dag görs stora satsningar utan tillräcklig genomlysning eller bra underlag. Den samhällsekonomiska avkastningen är många gånger negativ, betonar rapporten.  

Det är Trafikverket som  har till uppgift att göra de samhällsekonomiska bedömningarna av transportinvesteringar. De använder en analysmodell som är väl beprövad och väl fungerande, anser SNS. I verkets bedömning ingår ekonomiska förutsättningar som kostnader och biljett- och skatteintäkter men även nyttan av kortare restider, ökad punktlighet, färre olyckor och minskade utsläpp.

Men av de projekt som Alliansregeringen valde ut valde ut på Trafikverkets lista till den nationella investeringsplanen 2010-2021 var investeringar för 61 av 157 miljarder kronor enligt denna modell samhällsekonomiskt olönsamma.

Hade man istället prioriterat efter samhällsekonomisk lönsamhet hade samhällsnyttan blivit 42 miljarder kronor högre, enligt SNS.

Sex steg till bättre investeringsbeslut

Orsaken till att användningen av samhällets resurser inte är kostnadseffektiv ligger i ramverket för beslutsfattandet, argumenterar rapporten som lanserar sex förändringar.

  1. Medfinansiering måste bedömas striktare, menar SNS. Det minskar trycket från olika intressegrupper att genomföra olönsamma projekt.
  2. I stället för Trafikverket bör en oberoende expertkommitté under finansdepartementet besluta om vilka samhällsekonomiska analyser som ska göras och vilka ingångsvärden som ska användas. Så sker i Norge.
  3. Trafikverkets uppdrag omformuleras till att göra samhällsekonomiska kalkyler över samtliga projekt över en viss storlek och av dessa identifiera de mest lönsamma.
  4. Trafikverket ska årligen rapportera resultaten av gjorda investeringar.
  5. Avvikelser från samhällsekonomiska prioriteringslistan ska motiveras, kostnaderna för detta beräknas liksom konsekvenser av att lönsammare projekt trängs bort.
  6. Oberoende experter bör regelbundet granska Trafikverkets samhällsekonomiska kalkyler.

FN varnar Sverige för ”renovräkning”

Storstäderna särskilt utsatta.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fn-varnar-sverige-renovrakning-28256

Hon är ny ordförande för Sveriges Byggindustrier

"Mitt hjärta bultar lite extra mycket för små- och medelstora företag."
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hon-ar-ny-ordforande-sveriges-byggindustrier-28249

Här är Byggarna som satsar mest på reklam

Byggindustrin har ringat in vilka samhällsbyggare som syns och hörs mest.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/har-ar-byggarna-som-satsar-mest-pa-reklam-28232

Norska byggaren växer i Sverige

Men tuffare marknad här än i hemlandet.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/norska-byggaren-vaxer-i-sverige-28237

NCC lägger ner Loop Rocks

"Har inte lockat investerare".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-lagger-ner-loop-rocks-28227

Höjdare mot bostadsbrist

200 000 nya Londonbostäder kan skapas genom att bygga ovanpå befintliga fastigheter.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hojdare-mot-bostadsbrist-28222

Åtta av tio kommuner har underskott på bostäder

Svårast för ungdomar.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/atta-av-tio-kommuner-har-underskott-pa-bostader-28225

PSP Stomkomplettering satsar på kvalitet och hållbarhet

Annons.
Kvalitet lönar sig. På nio år har PSP Stomkomplettering gått från tre till 100 anställda.
https://byggindustrin.se/sponsrat/psp-stomkomplettering/psp-stomkomplettering-satsar-pa-kvalitet-och-hallbarhet-28169

Byggarbetare dog – föll åtta våningar

Fallolycka på arbetsplats i Solna.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggarbetare-dog-foll-atta-vaningar-28224

Kvinnor har svårare att hitta skyddsutrustning

Skyddsutrusningen passar inte kvinnor.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kvinnor-har-svarare-att-hitta-skyddsutrustning-28223

Sju byggen som blev omoderna direkt

LISTAN. Ibland är tajmingen extra dålig.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sju-byggen-som-blev-omoderna-direkt-28216