Meny
  • Företaget Colives vd Jonas Häggqvist hoppas att boendeformen ”co-living”, det vill säga samboende, ska få fotfäste i Sverige. Foto: Johanna Åfreds

Snart kan Sverige bli en del av co-living-trenden

Snart kan Sverige bli en del av co-living-trenden

Colive har tecknat ett avtal med Rikshem som ska möjliggöra att fler unga får en bostad. Uppsala kan bli först ut med ett projekt.

Företaget Colive hoppas att boendeformen ”co-living”, det vill säga samboende, ska få fotfäste i Sverige. Nu har de tecknat ett avtal med Rikshem där företagen tillsammans ska utveckla lägenheter med en planlösning som är anpassad för unga människor som vill bo ihop.

– Det är en boendeform som saknas i Sverige. Den kommer från USA och Kanada men har etablerats i flera europeiska länder de senaste låt oss säga tre åren, samt även på olika platser i Asien, säger Jonas Häggqvist, vd, Colive. 

Sverige är det land i världen som har högst andel singelhushåll påpekar Jonas Häggqvist, och hänvisar till siffror från SCB om att 40 procent av alla hushåll är singelhushåll här. 

– Efterfrågan på delade bostäder bland unga vuxna är stort. Nästan en tredjedel av alla som vill flytta har inte möjlighet att göra det. Näringslivet uppger också att var femte anställning uteblir till följd av brist på boendelösning. Samarbetet med Rikshem, en rikstäckande och långsiktig aktör öppnar upp för en etablering av boendeformen co-living i den omfattning som krävs för att snabbt göra stor skillnad, säger Jonas Häggqvist.

Mark- och byggprisnivåerna gör det svårt att bygga billigare hyresrätter men när gemensamhetsytor, exempelvis kök och vardagsrum, delas kan fler unga få en bostad till en lägre kostnad. Målgruppen som Colive ser framför sig är de som befinner sig i glappet mellan student och vuxenliv. De arbetar i storstäder och har behov av att bo centralt och nära kommunikationer. 

– Vi vill möjliggöra utvecklingen av nya boendeformer för att tillgodose de olika behov som finns genom livet. Samboende är en boendeform som efterfrågas och som kan bidra till en flexibilitet i samhället när unga kan flytta till jobben. Just nu tittar vi på vilka projekt som kan passa för konceptet och Uppsala är en av de städer som kan vara aktuell i första skedet, säger Petter Jurdell, chef  för affärs- och hållbarhetsutveckling på Rikshem.

Det Colive erbjuder är ett hyreskontrakt där hyresgästen tecknar avtal med Colive som hyresvärd. Kontraktet kommer att innehålla fler ”klausuler” än ett traditionellt hyresavtal. Det kan handla om åldersgräns och att den som flyttar in här förbinder sig att sköta sig på ett sätt som gör det möjligt att bo tillsammans med andra.

– För att det ska bli mer friktionsfritt att bo tillsammans kommer vi att lägga på tjänster som underlättar för det. Till exempel städpersonal till gemensamma utrymmen, säger Jonas Häggqvist.

Colive är alltså inte fastighetsägare utan snarare kravställare på utformningen av byggnaden gentemot fastighetsägare och exploatör. De blockhyr sedan i långa avtal för vidare uthyrning till hyresgästerna. De boende ska också ges möjlighet att påverka vilka de ska bo med. Colive utvecklar just nu en mjukvaruplattform som möjliggör matchning av hyresgäster utifrån intressen, personlighet och andra preferenser. 

Så ska nya investeringsstödet se ut

Differentiering ska gynna unga och utsatta.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sa-ska-nya-investeringsstodet-se-ut-28463

JM bättrade på resultatet

Förbättrad efterfrågan i Stockholm.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jm-battrade-pa-resultatet-28466

Småstaden får Danmarks högsta hus

En 320 meter hög skyskrapa i en liten by med 7 000 invånare.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/smastaden-far-danmarks-hogsta-hus-28353

Halva rothärvan nerlagd

Över 50 personer och ett byggföretag var misstänkta.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/halva-rotharvan-nerlagd-28461

Rättsprocesser sparar miljoner åt Skanska

Vunna ärenden påverkar resultatet positivt.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/rattsprocesser-sparar-miljoner-skanska-28459

"Det blir ett utmanande pussel"

Tre röster om anläggningssommaren
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/det-blir-ett-utmanande-pussel-28449
Catharina Håkansson Boman

Strandskyddet ses över i grunden

Sverigeförhandlare leder utredningen.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/strandskyddet-ses-over-i-grunden-28455

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
https://byggindustrin.se/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437

Installationsbolag gör förvärv

Tar över bolag med 30 anställda.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/installationsbolag-gor-forvarv-28453

"Vi vill helst stänga av vägarna"

Sommaren en hektisk tid för Trafikverket
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vi-vill-helst-stanga-av-vagarna-28443

Erlandssonbolagen säljer byggdelen i västra Sverige

"Nu blir det fullt fokus och en tightare ambition".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/erlandssonbolagen-saljer-byggdelen-i-vastra-sverige-28447