Meny

Små branschskolor inom bygg kan bli verklighet

Små branschskolor inom bygg kan bli verklighet

Yrkesprogramsutredningen föreslår att branschskolor för vissa små yrkesområden ska kunna drivas av branschorganisationerna själva.

Slutbetänkandet från Yrkesprogramsutredningen är nu klart. Det innehåller många delar. Bland annat föreslås att elever i grundskolan ska få bättre information om arbetslivet och att det blir en nystart för prao inför valet till gymnasiet. Ett bättre värdegrundsarbete bör införas för att yrkesprogrammen ska kunna attrahera nya grupper av elever.

Detta för att bland annat locka till mindre könsstereotypa utbildningsval. Ytterligare ett förslag handlar om att branschskolor kan bli verklighet.

– Branschskolor är ett riktigt intressant förslag från utredningen. På dessa skolor kan yrkeskompetensen inom de mindre yrkesgrupperna garanteras. Flera av de yrkesinriktade branschorganisationerna inom Sveriges Byggindustrier har redan uttryckt intresse för att bilda branschskola. Golvbranschen och Mur- och putsentreprenörerna, SPEF, har under utredningens gång förklarat sig villiga att ingå i en försöksverksamhet, kommenterar Lars Tullstedt, expert på kompetensförsörjning på Sveriges Byggindustrier.

Många branschorganisationer har efterlyst att få ta ett större ansvar för smala yrkesutbildningar som har stor betydelse för arbetsmarknaden, men som riskerar att nedprioriteras inom utbildningssystemet, står det att läsa i utredningen. Branschskolan ska i praktiken kunna ta emot gymnasieelever från hela landet för att få en tillräcklig volym elever. Genom entreprenadavtal med en kommun ska branschskolan också utbilda elever inom kommunal vuxenutbildning

– Med denna utbildningsmodell föreslås ett riktat statsbidrag som en gymnasieskola kan använda för att kunna sända elever till en branschskola. Att modellen skulle kunna fungera för både ordinarie elever i gymnasieskolan och inom yrkesvux gör det hela ännu bättre, säger Lars Tullstedt.

Försöksverksamheten föreslås omfatta upp till tio branschskolor och cirka 1 600 gymnasieelever. Den ska pågå i fem läsår och sedan utvärderas.

FN varnar Sverige för ”renovräkning”

Storstäderna särskilt utsatta.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fn-varnar-sverige-renovrakning-28256

Hon är ny ordförande för Sveriges Byggindustrier

"Mitt hjärta bultar lite extra mycket för små- och medelstora företag."
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hon-ar-ny-ordforande-sveriges-byggindustrier-28249

Här är Byggarna som satsar mest på reklam

Byggindustrin har ringat in vilka samhällsbyggare som syns och hörs mest.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/har-ar-byggarna-som-satsar-mest-pa-reklam-28232

Norska byggaren växer i Sverige

Men tuffare marknad här än i hemlandet.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/norska-byggaren-vaxer-i-sverige-28237

NCC lägger ner Loop Rocks

"Har inte lockat investerare".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-lagger-ner-loop-rocks-28227

Höjdare mot bostadsbrist

200 000 nya Londonbostäder kan skapas genom att bygga ovanpå befintliga fastigheter.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hojdare-mot-bostadsbrist-28222

Åtta av tio kommuner har underskott på bostäder

Svårast för ungdomar.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/atta-av-tio-kommuner-har-underskott-pa-bostader-28225

PSP Stomkomplettering satsar på kvalitet och hållbarhet

Annons.
Kvalitet lönar sig. På nio år har PSP Stomkomplettering gått från tre till 100 anställda.
https://byggindustrin.se/sponsrat/psp-stomkomplettering/psp-stomkomplettering-satsar-pa-kvalitet-och-hallbarhet-28169

Byggarbetare dog – föll åtta våningar

Fallolycka på arbetsplats i Solna.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggarbetare-dog-foll-atta-vaningar-28224

Kvinnor har svårare att hitta skyddsutrustning

Skyddsutrusningen passar inte kvinnor.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kvinnor-har-svarare-att-hitta-skyddsutrustning-28223

Sju byggen som blev omoderna direkt

LISTAN. Ibland är tajmingen extra dålig.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sju-byggen-som-blev-omoderna-direkt-28216