Meny
  • Staffan Åkerlund, Byggindustrin, Johnny Kellner, klimat- och energiexpert, Ulf Larsson, NCC, Carl-Henrik Appel, Riksbyggen, och AnneLie Granljung, Luleå kommun.
    Foto: Anders Siljevall

"Skärpning, branschen"

"Skärpning, branschen"

Skärpning gubbar, eller skärpning branschen? Produktiviteten i byggsektorn har stått still i sedan 70-talet. Samtidigt saknas inte initiativ för att komma till rätta med situationen. Tre goda ting togs upp under Byggindustrins fördjupningsseminarium under Business Arena i Stockholm.

Samverkan, säkerhet och hållbarhet är tre nyckelord som kännetecknar ett lyckat byggprojekt. Under Byggindustrins seminarium tog Staffan Åkerlund, chefredaktör och moderator, avstamp i Årets Bygge, som har gått från en ren skönhetstävling till en prövning av hela produktionskedjan.
– Idag har vi pejl på att det förekommer en väldigt intressant utveckling i branschen när det gäller produktivitet, berättade Staffan Åkerlund.
Johnny Kellner, energi- och hållbarhetskonsult, har under sitt yrkesliv sett utvecklingen inom hållbart byggande. Idag ser situationen annorlunda ut jämfört med 90-talet.
– På den tiden var det inte ett rakt spår in på ett byggbolag om man ville jobba med hållbarhet. Idag slåss bolagen om att komma med den bästa hållbarhetslösningen, berättade han.

I takt med att teknikutvecklingen går framåt och husen blir allt mer komplexa ställs också allt högre krav på ordning och reda, samt noggranna beräkningar.
– Idag är en bostad nästan i samma dimension som ett mindre kontorshus i komplexitet, vilket gör det svårare att göra energiberäkningar. När jag granskade energiberäkningar på Veidekke var i princip ingen rätt, förklarade Johnny Kellner.
 

God samverkan krävs

Det är en utmaning som kräver god samverkan mellan alla aktörer i bygget. Ulf Larsson, operativt stöd på NCC Building Sverige och ordförande i Beast, betonade vikten av tidig projektering där alla parter är med från början.
– När vi kommer in tidigt, då kommer de kreativa lösningarna. Kommer vi in sent, då blir det dyrt istället.
AnneLie Granljung, planchef på Luleå kommun som är hemvist för Årets Bygge 2018 – Östra länken, delade bilden av att det är viktigt att alla är med tidigt och att pratar om vad som ska uppnås, snarare än hur arbetet ska utföras.
– Det är jättedyrt att bygga fel, för då behöver vi ta hand om de sociala problem som uppstår. Vi behöver tidigt komma samman och prata om målen, vad vi vill åstadkomma tillsammans.
Carl-Henrik Appel, regionchef för Stockholm-Uppland på Riksbyggen, tyckte att det var slående att samma diskussion förs nu som 1973.
– Man pratade om ”skärpning gubbar”, men det är inte gubbarna utan vi själva. Oavsett vad vi häller in för system handlar det om möten, att människor har respekt för varandra. Det handlar om stora belopp och man hamnar lätt i ”what’s in it for me”.
För att klara bostadsförsörjningen behöver produktiviteten öka till miljionprogrammets volymer.
– Som det ser ut idag har en vuxen människa inte råd att flytta hemifrån. Skärpning branschen!

"Det vi behöver ha koll på är grundvattennivån"

Arbetet med Västra länken i Umeå är i startgroparna.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/det-vi-behover-ha-koll-pa-ar-grundvattennivan-28329
Enligt fastighetsägaren ADIA ligger Skanska bra till när det gäller byggkontraktet för nya Sturekvarteret.

Byggkontraktet på Stureplan värt fem miljarder

Vem som får byggkontraktet avgörs 2020.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggkontraktet-pa-stureplan-vart-fem-miljarder-28409

Takhängd ställning klarar tufft test

Innovationen klarar branta fall.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/takhangd-stallning-klarar-tufft-test-28405

Serneke sommarpratar

"Hur man kan skapa ett sundare och positivt samhälle".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/serneke-sommarpratar-28401

Ris och ros till investeringsstödet

Investeringsstödet kom tillbaka i och med vårändringsbudgeten.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ris-och-ros-till-investeringsstodet-28328

Nytt varsel i husfabrik

Moelven tog tillbaka varsel i Kil – nu varslar de igen.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nytt-varsel-i-husfabrik-28391

Bostadsbyggandet minskar

Fler bostäder byggs nu i Malmö än Stockholm.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bostadsbyggandet-minskar-28363

Så hittar du rätt kompetens i byggbranschen - Experterna tipsar om lyckad rekrytering

Annons.
Hur rekryterar man bäst, och varför är det viktigt med ett starkt arbetsgivarvarumärke?
https://byggindustrin.se/sponsrat/bbm-jobb-karriar/sa-hittar-du-ratt-kompetens-i-byggbranschen-experterna-tipsar-om-lyckad

Starkt 2018 för Zengun

Tillväxt på 30 procent för Stockholmsbyggaren.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/starkt-2018-zengun-28357
Bonavas bostadsprojekt Kristinebergs Slottspark

Bonava får sänka priserna

Svårsålt i Kristinebergs Slottspark.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bonava-far-sanka-priserna-28356

Brittisk byggare storvarslar

1 200 tjänster försvinner.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/brittisk-byggare-storvarslar-28354