Meny

Skanskas svaga lönsamhet håller i sig

Skanskas svaga lönsamhet håller i sig

Skanska räknar inte med att nå sitt lönsamhetsmål för byggrörelsen under 2019 och 2020. Först när en mängd olönsamma projekt i USA och Polen tröskats igenom kan målet att byggmarginalen ska överstiga 3,5 procent komma att uppnås. Det meddelade bolaget på torsdagens kapitalmarknadsdag.

Skanska har så kallade döda intäkter, det vill säga helt olönsamma projekt, som kommer väga på resultatet de kommande åren. Den största andelen finns i USA, där de döda intäkterna uppgick till cirka 10 miljarder 2018, vilket är en mycket hög siffra historiskt sett. De väntas sjunka till 8 miljarder i år för att sedan falla successivt ner till 2 miljarder 2021.

I Polen uppgick de döda intäkterna till 2 miljarder 2018 men här är löptiderna kortare och de sista olönsamma projekten väntas fasas ut redan i år.

– För att nå 3,5-procentsmålet som vi har så så måste vi bli av med de döda intäkter som vi har i verksamheten idag, berättade Skanskas vd Anders Danielsson på torsdagens kapitalmarknadsdag.

Detta i sig kommer dock inte räcka. Det måste ske en generell uppryckning även i vissa andra delar av bolaget.

– Enheterna i Europa, Norden och USA, och de underliggande enheterna, måste leverera på bra nivåer för att vi ska nå 3,5 procent. De måste komma upp till acceptabla nivåer, säger Anders Danielsson.

Skanskas byggrörelse hade en rörelsemarginal om 0,7 procent 2018. Enligt Skanskas CFO Magnus Persson så hade rörelsemarginalen dock landat kring 3 procent om man räknar bort de stora nedskrivningar som gjordes förra året. Rensat man även för omstruktureringskostnader så hade den hamnat nära målet om 3,5 procent.

Skanskas aktie stängde ner 2,4 procent på torsdagen efter att de dystra utsikterna kungjorts.

 

Etablering i Los Angeles

Skanska sänkte utdelningen 2018, bland annat för att öka sina investeringar inom fastighetsutveckling. Det yttrar sig nu genom att bolaget kommer bli verksamt i Los Angeles, som därmed blir den femte amerikanska staden där bolaget utvecklar kommersiella fastigheter.

– Vi ha ett team med fyra personer på plats som jobbar med att skapa en affärsplan och titta på mark. säger Claes Larsson, som bland annat är chef för kommersiell fastighetsutveckling.

– Men det är ingen brådska. Vi vill hitta rätt mark. Du kommer inte se någon projektstart i Los Angeles på ett tag. Det är mer ett långsiktigt mål men vi är där. Beslutet är att ge sig in på marknaden.

Bolaget tittar även på möjligheten att flytta sitt Boklok-koncept till Storbritannien där man ser en stor potential för produkten. Här håller man dock ett vakande öga på utvecklingen rörande Brexit.

När det gäller just Brexit så har det skapat en ökad försiktighet på sina håll.

– Privata kunder tvekar att investera i kommersiella byggnader, säger Anders Danielsson.

Nästa vecka kommer det stå klart om EU och Storbritannien kunnat enas eller om det blir en avtalslös Brexit.

Skanska har vidtagit vissa mått och steg för att hantera olika typer av utfall i förhandlingarna. Bland annat har man uppmanat anställda att ansöka om visum, vilket man kan göra redan nu.

 

Nytt finansiellt mål

Skanska meddelar vidare att ett nytt mål för finansiell styrka introduceras. Med start 2019 ska den justerade nettoskulden inte understiga -9 miljarder kronor, skriver bolaget.

Det nya målet ersätter det gamla om att som var relaterat till operativa finansiella tillgångar och skulder. Övriga finansiella mål är oförändrade.

Skanskas finansiella mål i sammandrag
  • Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutvecklingen: ≥ 10%
  • Rörelsemarginal i Byggverksamheten: ≥ 3,5 %
  • Justerad nettoskuld: inte under -9 miljarder kronor
  • Avkastning på eget kapital: ≥ 18%

"Det vi behöver ha koll på är grundvattennivån"

Arbetet med Västra länken i Umeå är i startgroparna.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/det-vi-behover-ha-koll-pa-ar-grundvattennivan-28329
Enligt fastighetsägaren ADIA ligger Skanska bra till när det gäller byggkontraktet för nya Sturekvarteret.

Byggkontraktet på Stureplan värt fem miljarder

Vem som får byggkontraktet avgörs 2020.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggkontraktet-pa-stureplan-vart-fem-miljarder-28409

Takhängd ställning klarar tufft test

Innovationen klarar branta fall.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/takhangd-stallning-klarar-tufft-test-28405

Serneke sommarpratar

"Hur man kan skapa ett sundare och positivt samhälle".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/serneke-sommarpratar-28401

Ris och ros till investeringsstödet

Investeringsstödet kom tillbaka i och med vårändringsbudgeten.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ris-och-ros-till-investeringsstodet-28328

Nytt varsel i husfabrik

Moelven tog tillbaka varsel i Kil – nu varslar de igen.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nytt-varsel-i-husfabrik-28391

Bostadsbyggandet minskar

Fler bostäder byggs nu i Malmö än Stockholm.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bostadsbyggandet-minskar-28363

Så hittar du rätt kompetens i byggbranschen - Experterna tipsar om lyckad rekrytering

Annons.
Hur rekryterar man bäst, och varför är det viktigt med ett starkt arbetsgivarvarumärke?
https://byggindustrin.se/sponsrat/bbm-jobb-karriar/sa-hittar-du-ratt-kompetens-i-byggbranschen-experterna-tipsar-om-lyckad

Starkt 2018 för Zengun

Tillväxt på 30 procent för Stockholmsbyggaren.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/starkt-2018-zengun-28357
Bonavas bostadsprojekt Kristinebergs Slottspark

Bonava får sänka priserna

Svårsålt i Kristinebergs Slottspark.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bonava-far-sanka-priserna-28356

Brittisk byggare storvarslar

1 200 tjänster försvinner.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/brittisk-byggare-storvarslar-28354