Meny

Serneke slopar utdelningen

Serneke slopar utdelningen

Sernekes valberedning föreslår att avvakta med aktieutdelningen inför bolagets stämma i maj. Bakgrunden är att man vill stärka den finansiella positionen.

Serneke har som policy att dela ut 30 till 50 procent av nettoresultatet efter skatt till aktieägarna. Inför årsstämman den åttonde maj bekräftar styrelsen i Serneke bolagets utdelningspolicy men väljer ändå att föreslå en utebliven utdelning för 2018. Skälet är behov av finansiell flexibilitet för att hantera den egna projektportföljen. I rådande situation ser styrelsen det därför som prioriterat att bolaget vidmakthåller en stark finansiell position.

– Vi har just nu stort fokus på Karlastaden och den omstrukturering och optimering som pågår. Vi jobbar med att dela upp projektet och hitta passande partnerskap för att realisera våra visioner för stadsdelen. Planen har hela tiden varit att få in flera byggherrar vilket är en förutsättning i projektet. Innan en ny struktur är på plats prioriterar styrelsen därför i år att hålla bolaget starkt hellre än att föreslå en utdelning, säger Kent Sander, styrelseordförande i Serneke.

Förra året delade Serneke ut fyra kronor per aktie.

Till stämman föreslås också två nya ledamöter till styrelsen – Anna Belfrage och Fredrik Alvarsson.

Anna Belfrage är född 1962 och har en civilekonomexamen från Lunds universitet. Hon har lång erfarenhet från näringslivet med flera ledande roller inom ekonomi och finans. För närvarande har Anna Belfrage befattningen som Group CFO i skogskoncernen Södra, en ställning som hon avslutar vid utgången av maj 2019. Hon är ledamot i styrelserna för Note och Mycronic AB. Vid sidan om sin karriär inom ekonomi är Anna också författare av historiska romaner.

Fredrik Alvarsson är född 1969 och är utbildad vid bland annat Lunds universitet, Chalmers Tekniska Högskola och Handelshögskolan i Stockholm. Han har 25 års erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen, bland annat med ledarroller inom NCC Construction AB och Hemsö Fastighets AB. Senast kommer Fredrik från rollen som VD för CA Fastigheter AB.

Valberedningen föreslår i övrigt omval av sittande styrelseledamöter, Mari Broman, Anna-Karin Celsing, Ludwig Mattsson och Ola Serneke samt omval av Kent Sander som styrelseordförande.

Renovering får lida av goda tider

Finns renoveringsskulden kvar? Experterna har svaren.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/renovering-far-lida-av-goda-tider-28321

Ny chans för stort citybygge i Göteborg

Ska ge 250 bostäder bara ett stenkast från Avenyn.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ny-chans-stort-citybygge-i-goteborg-28337

Nya bostäder i Stockholm står tomma

Hushållen har varken råda att köpa eller hyra nyproducerade bostäder i Stockholm.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nya-bostader-i-stockholm-star-tomma-28334

M+KD-budget blev en bromskloss

Planerade insatser och utredningar om renovering läggs på is.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/mkd-budget-blev-en-bromskloss-28322
Tornstaden har fått i uppdrag av kommunala Egnahemsbolaget att bygga bostadsrätter i Hammarkullen i Göteborg.

Tornstaden blandar beståndet

Ska bygga bostadsrätter i hyrestäta Hammarkullen.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tornstaden-blandar-bestandet-28319

51 miljoner till byggforskning

17 hållbara projekt får finansiering.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/51-miljoner-till-byggforskning-28317

SSM petar vd omedelbart

NCC-veteran blir tillfällig lösning.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ssm-petar-vd-omedelbart-28315

Så hittar du rätt kompetens i byggbranschen - Experterna tipsar om lyckad rekrytering

Annons.
Hur rekryterar man bäst, och varför är det viktigt med ett starkt arbetsgivarvarumärke?
https://byggindustrin.se/sponsrat/bbm-jobb-karriar/sa-hittar-du-ratt-kompetens-i-byggbranschen-experterna-tipsar-om-lyckad

Märsta Förenade köper flera bolag

Bergtäktsköp ska få upp volymerna.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/marsta-forenade-koper-flera-bolag-28313

Stockholmarna har korat sin byggnad 2019

Från myndighetsbyggnad till modern skolbyggnad.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/stockholmarna-har-korat-sin-byggnad-2019-28312

”En stor mätteknisk utmaning"

Glasfabriken i Hammarby Sjöstad i Stockholm ska byggas på med fyra nya våningar.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/en-stor-matteknisk-utmaning-28230