Meny

Så ska nya investeringsstödet se ut

Så ska nya investeringsstödet se ut

Investeringsstödet för hyresrätter ska delas upp i en storstadspott och en pott för övriga landet. Det meddelar regeringen som nu skickar flera förslag på remiss.

Byggindustrin har tidigare rapporterat att investeringsstödet för hyresrätter, som togs bort i vintras när Moderaternas budget röstades igenom, skulle återinföras i och med vårändringsbudgeten.

Investeringsstödet ska dock förändras. Det har regeringspartierna Socialdemokratrerna och Miljöpartiet avtalat med Centerpartiet och Liberalerna i det så kallade januariavtalet.
Enligt januariavtalet ska investeringsstöden koncentreras och effektiviseras och riktas mot hyresrätter i hela landet. Förordningen föreslås ändras genom att en stödet delas upp i en pott för storstadsregionerna och en pott för övriga landet.

Istället för att respektive länsstyrelse ska pröva och besluta samtliga frågor om stöd i hela landet ska länsstyrelserna i Stockholms- Göteborgs- och Malmöregionerna överlämna ansökningshandlingarna till Boverket tillsammans med ett eget yttrande. Därefter ska Boverket göra en gemensam rangordning för respektive storstadsregion. I övriga regioner ska länsstyrelsen fortsättningsvis stå för prövningen.
 

Flest lägenheter per bostadsarea

Stödet ska också effektiviseras genom att de projekt i storstadsregionerna med flest lägenheter per bostadsarea ska prioriteras.

Regeringen lämnar också två förslag på hur investeringsstödet kan underlätta för människor som behöver ny- eller återetablera sig på bostadsmarknaden. Det första föreslaget går ut på att stödmottagaren ska avsätta minst tio procent av de nybyggda bostäderna, alternativt motsvarande antal bostäder i det befintliga beståndet, till personer under 27 år.

Det andra förslaget innebär att fem procent av lägenheterna i projektet, eller motsvarande antal i det befintliga beståndet, ska erbjudas kommunen att hyra för att erbjuda personer i en socialt utsatt situation som behöver en boendeinsats.


Återkommer vilka pengar som ska användas

Efter det att remissinstanserna har lämnat synpunkter på förslagen förväntas regeringen besluta om ändringar i förordningen om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande under hösten 2019.

Ändringarna är tänkta att gälla från den 1 januari 2020.

Regeringen kommer i budgetpropositionen för 2020 att återkomma med förslag till vilka ekonomiska medel som ska användas för investeringsstödet under kommande år.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Bildspecial: Här är megaborren som ska gå under Stockholm

"Elektra" ska borra i fyra år.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bildspecial-har-ar-megaborren-som-ska-ga-under-stockholm-29112

Sista chansen att nominera till årets jämställda bygge

Några dagar kvar att skicka in anmälan till Jämställdhetsbygget.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sista-chansen-att-nominera-till-arets-jamstallda-bygge-29118

Tre nya byggprodukter som kan prisas

Här är veckans nominerade till Guldmedaljen.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tre-nya-byggprodukter-som-kan-prisas-29111

NCC rekryterar chef från Skanska

Blir Sverigechef för fastighetsutvecklingen.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-rekryterar-chef-fran-skanska-29117

3D-printer bryter mark i Mexico

Totalt 50 hus ska byggas innan årsskiftet.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/3d-printer-bryter-mark-i-mexico-29115

Han är elinstallatörens nya CFO

Har bakgrund inom skadesanering.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/han-ar-elinstallatorens-nya-cfo-29113

NCC får betala miljoner efter avdragsmissar

Byggjätten NCC får betala 31 miljoner kronor efter felaktiga avdrag.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-far-betala-miljoner-efter-avdragsmissar-29101

Omställningen börjar med bränslet

Annons.
Så kan bygg- och anläggningssektorn minska utsläppen av fossila bränslen redan nu.
https://byggindustrin.se/sponsrat/neste/omstallningen-borjar-med-branslet-28933

Ny metod kan ge cement utan koldioxidutsläpp

Nya forskningsresultat från MIT.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ny-metod-kan-ge-cement-utan-koldioxidutslapp-29043

Han ska stärka Implenias position i Sverige

Återvänder till byggbranschen efter tio år.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/han-ska-starka-implenias-position-i-sverige-29100

Byggkonjunkturen – Sverige sämst i klassen

Sjunker mest när nordisk byggkonjunktur dämpas.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggkonjunkturen-sverige-samst-i-klassen-29099

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.