Meny

Så ska nya investeringsstödet se ut

Så ska nya investeringsstödet se ut

Investeringsstödet för hyresrätter ska delas upp i en storstadspott och en pott för övriga landet. Det meddelar regeringen som nu skickar flera förslag på remiss.

Byggindustrin har tidigare rapporterat att investeringsstödet för hyresrätter, som togs bort i vintras när Moderaternas budget röstades igenom, skulle återinföras i och med vårändringsbudgeten.

Investeringsstödet ska dock förändras. Det har regeringspartierna Socialdemokratrerna och Miljöpartiet avtalat med Centerpartiet och Liberalerna i det så kallade januariavtalet.
Enligt januariavtalet ska investeringsstöden koncentreras och effektiviseras och riktas mot hyresrätter i hela landet. Förordningen föreslås ändras genom att en stödet delas upp i en pott för storstadsregionerna och en pott för övriga landet.

Istället för att respektive länsstyrelse ska pröva och besluta samtliga frågor om stöd i hela landet ska länsstyrelserna i Stockholms- Göteborgs- och Malmöregionerna överlämna ansökningshandlingarna till Boverket tillsammans med ett eget yttrande. Därefter ska Boverket göra en gemensam rangordning för respektive storstadsregion. I övriga regioner ska länsstyrelsen fortsättningsvis stå för prövningen.
 

Flest lägenheter per bostadsarea

Stödet ska också effektiviseras genom att de projekt i storstadsregionerna med flest lägenheter per bostadsarea ska prioriteras.

Regeringen lämnar också två förslag på hur investeringsstödet kan underlätta för människor som behöver ny- eller återetablera sig på bostadsmarknaden. Det första föreslaget går ut på att stödmottagaren ska avsätta minst tio procent av de nybyggda bostäderna, alternativt motsvarande antal bostäder i det befintliga beståndet, till personer under 27 år.

Det andra förslaget innebär att fem procent av lägenheterna i projektet, eller motsvarande antal i det befintliga beståndet, ska erbjudas kommunen att hyra för att erbjuda personer i en socialt utsatt situation som behöver en boendeinsats.


Återkommer vilka pengar som ska användas

Efter det att remissinstanserna har lämnat synpunkter på förslagen förväntas regeringen besluta om ändringar i förordningen om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande under hösten 2019.

Ändringarna är tänkta att gälla från den 1 januari 2020.

Regeringen kommer i budgetpropositionen för 2020 att återkomma med förslag till vilka ekonomiska medel som ska användas för investeringsstödet under kommande år.

Liseberg får göra miljardutbyggnad

NCC ska bygga äventyrsbad och hotell.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/liseberg-far-gora-miljardutbyggnad-28590

Nu är Eshaq hemma hos betongen igen

Utvisades efter miss med mejladress.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nu-ar-eshaq-hemma-hos-betongen-igen-28574

Nu har Erlandsson Bygg fått sitt nya namn

”Det känns helt fantastiskt”, säger bolagets vd, Markus Brink.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nu-har-erlandsson-bygg-fatt-sitt-nya-namn-28585

“Byggavtalet är Sveriges kanske sämsta kollektivavtal”

Veteranen Mikael Anjou vill skapa debatt med ny bok.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggavtalet-ar-sveriges-kanske-samsta-kollektivavtal-28579

Rekonstruktion för bostadskoncern

"Byggkostnader hundra miljoner över budget".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/rekonstruktion-bostadskoncern-28577

Ny vd klar för Expandera Mera

Tillförordnad blir permanent.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ny-vd-klar-expandera-mera-28578

De kan vinna Årets fasad 2019

Vi listar de fyra finalisterna.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/de-kan-vinna-arets-fasad-2019-28576

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
https://byggindustrin.se/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437

Byggstart för nytt äldreboende i Huddinge

NCC bygger äldreboende med bostadsrätter.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggstart-nytt-aldreboende-i-huddinge-28575

Grundare tar rodret i Nordamerika

BIM Object byter ut Amerika-vd.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/grundare-tar-rodret-i-nordamerika-28573

Skanska bygger för fler hyresrätter

Premiärbygger enligt Stockholmssatsning.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-bygger-fler-hyresratter-28572