Meny

Så ska nya investeringsstödet se ut

Så ska nya investeringsstödet se ut

Investeringsstödet för hyresrätter ska delas upp i en storstadspott och en pott för övriga landet. Det meddelar regeringen som nu skickar flera förslag på remiss.

Byggindustrin har tidigare rapporterat att investeringsstödet för hyresrätter, som togs bort i vintras när Moderaternas budget röstades igenom, skulle återinföras i och med vårändringsbudgeten.

Investeringsstödet ska dock förändras. Det har regeringspartierna Socialdemokratrerna och Miljöpartiet avtalat med Centerpartiet och Liberalerna i det så kallade januariavtalet.
Enligt januariavtalet ska investeringsstöden koncentreras och effektiviseras och riktas mot hyresrätter i hela landet. Förordningen föreslås ändras genom att en stödet delas upp i en pott för storstadsregionerna och en pott för övriga landet.

Istället för att respektive länsstyrelse ska pröva och besluta samtliga frågor om stöd i hela landet ska länsstyrelserna i Stockholms- Göteborgs- och Malmöregionerna överlämna ansökningshandlingarna till Boverket tillsammans med ett eget yttrande. Därefter ska Boverket göra en gemensam rangordning för respektive storstadsregion. I övriga regioner ska länsstyrelsen fortsättningsvis stå för prövningen.
 

Flest lägenheter per bostadsarea

Stödet ska också effektiviseras genom att de projekt i storstadsregionerna med flest lägenheter per bostadsarea ska prioriteras.

Regeringen lämnar också två förslag på hur investeringsstödet kan underlätta för människor som behöver ny- eller återetablera sig på bostadsmarknaden. Det första föreslaget går ut på att stödmottagaren ska avsätta minst tio procent av de nybyggda bostäderna, alternativt motsvarande antal bostäder i det befintliga beståndet, till personer under 27 år.

Det andra förslaget innebär att fem procent av lägenheterna i projektet, eller motsvarande antal i det befintliga beståndet, ska erbjudas kommunen att hyra för att erbjuda personer i en socialt utsatt situation som behöver en boendeinsats.


Återkommer vilka pengar som ska användas

Efter det att remissinstanserna har lämnat synpunkter på förslagen förväntas regeringen besluta om ändringar i förordningen om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande under hösten 2019.

Ändringarna är tänkta att gälla från den 1 januari 2020.

Regeringen kommer i budgetpropositionen för 2020 att återkomma med förslag till vilka ekonomiska medel som ska användas för investeringsstödet under kommande år.

JM bättrade på resultatet

Förbättrad efterfrågan i Stockholm.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jm-battrade-pa-resultatet-28466

Småstaden får Danmarks högsta hus

En 320 meter hög skyskrapa i en liten by med 7 000 invånare.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/smastaden-far-danmarks-hogsta-hus-28353

Halva rothärvan nerlagd

Över 50 personer och ett byggföretag var misstänkta.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/halva-rotharvan-nerlagd-28461

Rättsprocesser sparar miljoner åt Skanska

Vunna ärenden påverkar resultatet positivt.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/rattsprocesser-sparar-miljoner-skanska-28459

"Det blir ett utmanande pussel"

Tre röster om anläggningssommaren
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/det-blir-ett-utmanande-pussel-28449
Catharina Håkansson Boman

Strandskyddet ses över i grunden

Sverigeförhandlare leder utredningen.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/strandskyddet-ses-over-i-grunden-28455

Installationsbolag gör förvärv

Tar över bolag med 30 anställda.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/installationsbolag-gor-forvarv-28453

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
https://byggindustrin.se/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437

"Vi vill helst stänga av vägarna"

Sommaren en hektisk tid för Trafikverket
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vi-vill-helst-stanga-av-vagarna-28443

Erlandssonbolagen säljer byggdelen i västra Sverige

"Nu blir det fullt fokus och en tightare ambition".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/erlandssonbolagen-saljer-byggdelen-i-vastra-sverige-28447

Veidekke bygger mer i Hagastaden

Kontraktet värt nära 300 miljoner kronor.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/veidekke-bygger-mer-i-hagastaden-28446