Meny

Så ska dödsolyckorna förebyggas

Så ska dödsolyckorna förebyggas

Bättre branschkompetens hos Arbetsmiljöverkets inspektörer och större fokus på arbetsmiljö i offentliga upphandlingar. Det var några av Sveriges Byggindustriers inspel under ett möte med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Tidigare i veckan samlade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson bransch, fack och myndigheter för att diskutera arbetsmiljö med bakgrund av ökade dödsolyckor i arbetet. Som en av flera branscher med högt olyckstal var Sveriges Byggindustrier på plats, representerade av Berndt Jonsson, regionchef för Sveriges Byggindustrier Södra Norrland och nationell samordnare för arbetsmiljö, och Gunnar Hagman, vd för Skanska Sverige.

– Vi delar ministerns oro över att dödsolyckorna ökar, säger Gunnar Hagman.

Under mötet berättade Sveriges Byggindustrier om satsningarna på den gemensamma säkerhetsutbildningen och säkerhetsparken på Arlanda – båda två som exempel på satsningar för att förbättra säkerhetskulturen i byggbranschen.

– Vi menade också att det finns mycket som myndigheterna kan göra. Arbetsmiljöverket har kanske inte lyckats fullt ut med sin inspektionsverksamhet. Inspektörerna har inte alltid full koll på hur branschen fungerar, säger Berndt Jonsson.

Man förde också fram åsikten att det är viktigt att inspektionerna ligger kvar på Arbetsmiljöverket och inte kan överlåtas till de regionala skyddsombuden. Men generellt så finns de lagar och regler som behövs.

– Det är snarare tillämpningen och kontrollerna som behöver förbättras, säger Berndt Jonsson.

På agendan var också vad byggbranschens offentliga kunder kan göra. Den stora beställaren Trafikverket var bland annat på plats på mötet.

– De skulle kunna ta ett större ansvar för arbetsmiljö och säkerhet, men också jobba mer med uppföljningen, säger Berndt Jonsson.

Förhoppningen är nu att mötet sporrar till fortsatt samarbete kring säkerhet mellan branscher och myndigheter.

– Att sex statsråd tillsammans gick ut och berättade att dödsfallen på jobbet måste stoppas tyder på att regeringen prioriterar frågan, säger Gunnar Hagman.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson berättar att det kom upp många bra förslag och idéer på mötet.

– Både sådant som branscherna gör själva och förslag på åtgärder som jag tar med mig, säger hon.

Ylva Johansson och regeringen kommer nu att analysera de förslag som kom upp på mötet för att sedan ta ställning till hur man ska gå vidare.

– Förslagen som kom upp handlade bland annat om branschkompetensen hos Arbetsmiljöverkets inspektörer, de regionala skyddsombudens roll och resurser till polis och åklagare, säger hon.

Installatör får kontrakt på halv miljard

Alla installationer på Västlänken-station.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/installator-far-kontrakt-pa-halv-miljard-28260

De ska ta över SSM:s entreprenader

Bostadsutvecklare ska fokusera på kärnverksamheten.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/de-ska-ta-over-ssms-entreprenader-28259

Ekerö nästa för JM

Hundra bostäder kan byggas.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ekero-nasta-jm-28257

FN varnar Sverige för ”renovräkning”

Storstäderna särskilt utsatta.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fn-varnar-sverige-renovrakning-28256

Hon är ny ordförande för Sveriges Byggindustrier

"Mitt hjärta bultar lite extra mycket för små- och medelstora företag."
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hon-ar-ny-ordforande-sveriges-byggindustrier-28249

Här är Byggarna som satsar mest på reklam

Byggindustrin har ringat in vilka samhällsbyggare som syns och hörs mest.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/har-ar-byggarna-som-satsar-mest-pa-reklam-28232

Norska byggaren växer i Sverige

Men tuffare marknad här än i hemlandet.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/norska-byggaren-vaxer-i-sverige-28237

PSP Stomkomplettering satsar på kvalitet och hållbarhet

Annons.
Kvalitet lönar sig. På nio år har PSP Stomkomplettering gått från tre till 100 anställda.
https://byggindustrin.se/sponsrat/psp-stomkomplettering/psp-stomkomplettering-satsar-pa-kvalitet-och-hallbarhet-28169

132 hyreslägenheter på gång i Uppsala

Andra etappen i nytt område.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/132-hyreslagenheter-pa-gang-i-uppsala-28261

NCC lägger ner Loop Rocks

"Har inte lockat investerare".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-lagger-ner-loop-rocks-28227

Höjdare mot bostadsbrist

200 000 nya Londonbostäder kan skapas genom att bygga ovanpå befintliga fastigheter.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hojdare-mot-bostadsbrist-28222